Sắp xếp: View:
XÀ GỒ THÉP CHỮ Z

XÀ GỒ THÉP CHỮ Z

Liên hệ

 57 Lượt xem

Thép gân Việt Nhật G 60[420]

Thép gân Việt Nhật G 60[420]

Liên hệ

 33 Lượt xem

Thép hình U 140 x 58 x 4.9 x 6m

Thép hình U 140 x 58 x 4.9 x 6m

10,545 đ

 32 Lượt xem

Kẽm buộc đen 0.9 ly VT0018

Kẽm buộc đen 0.9 ly VT0018

11,800 đ

 165 Lượt xem

Mẫu hàng rào sắt uốn đẹp M02

Mẫu hàng rào sắt uốn đẹp M02

Liên hệ

 38 Lượt xem

THÉP CHẤN THEO HÌNH

THÉP CHẤN THEO HÌNH

Liên hệ

 69 Lượt xem

Thép hình H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m

Thép hình H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m

10,727 đ

 29 Lượt xem

ỐNG THÉP HỘP ĐEN

ỐNG THÉP HỘP ĐEN

Liên hệ

 75 Lượt xem

Thép ống tròn Ø 168.3 x 5.56 x 6m

Thép ống tròn Ø 168.3 x 5.56 x 6m

13,273 đ

 46 Lượt xem

Kẽm buộc đen 3 ly

Kẽm buộc đen 3 ly

12,900 đ

 178 Lượt xem

THÉP CUỘN MẠ KẼM

THÉP CUỘN MẠ KẼM

Liên hệ

 68 Lượt xem

LƯỚI THÉP KÉO GIÃN – XG

LƯỚI THÉP KÉO GIÃN – XG

Liên hệ

 70 Lượt xem

Thép hình V 50 x 50 x 6 x 6m

Thép hình V 50 x 50 x 6 x 6m

11,500 đ

 19 Lượt xem

Thép hình V 75 x 75 x 7 x 6m

Thép hình V 75 x 75 x 7 x 6m

10,500 đ

 29 Lượt xem

Mẫu cửa sắt CS-01

Mẫu cửa sắt CS-01

Liên hệ

 49 Lượt xem

Thép vằn Pomina SR 235

Thép vằn Pomina SR 235

Liên hệ

 31 Lượt xem

Thép ống tròn Ø 219.1 x 5.16 x 6m

Thép ống tròn Ø 219.1 x 5.16 x 6m

13,273 đ

 42 Lượt xem

Thép bản mã 100x100x10

Thép bản mã 100x100x10

11,000 đ

 13 Lượt xem

THÉP HÌNH I

THÉP HÌNH I

Liên hệ

 58 Lượt xem

Mẫu cửa sắt CS-02

Mẫu cửa sắt CS-02

Liên hệ

 34 Lượt xem

Cửa cổng sắt bền đẹp

Cửa cổng sắt bền đẹp

Liên hệ

 29 Lượt xem

THÉP TẤM CÁN NGUỘI

THÉP TẤM CÁN NGUỘI

Liên hệ

 63 Lượt xem

Thép hộp 100 x 100 x 3.8 x 6m

Thép hộp 100 x 100 x 3.8 x 6m

12,363 đ

 46 Lượt xem

Thép hình V 60 x 60 x 4 x 6m

Thép hình V 60 x 60 x 4 x 6m

10,500 đ

 25 Lượt xem

Thép gân Việt Nhật CB500-V

Thép gân Việt Nhật CB500-V

Liên hệ

 42 Lượt xem

Kẽm buộc trắng 0.6 ly TQ - Kẽm số 1

Kẽm buộc trắng 0.6 ly TQ - Kẽm số 1

Liên hệ

 116 Lượt xem

Thép tấm 12 x 1500 x 6000

Thép tấm 12 x 1500 x 6000

10,727 đ

 54 Lượt xem

Kẽm buộc 2 ly đen Thanh Kim KD2.TK1

Kẽm buộc 2 ly đen Thanh Kim KD2.TK1

Liên hệ

 123 Lượt xem

Thép gân Việt Nhật SD 490

Thép gân Việt Nhật SD 490

Liên hệ

 37 Lượt xem

Tường rào bằng sắt đẹp

Tường rào bằng sắt đẹp

Liên hệ

 55 Lượt xem

Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m I120

Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m I120

Liên hệ

 8 Lượt xem

Thép gân Việt Nhật CB300-V

Thép gân Việt Nhật CB300-V

Liên hệ

 34 Lượt xem

XÀ GỒ THÉP CHỮ Z
XÀ GỒ THÉP CHỮ Z

 57 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Thép gân Việt Nhật G 60[420]
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Thép hình U 140 x 58 x 4.9 x 6m
 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,545 đ

Kẽm buộc đen 0.9 ly VT0018
Kẽm buộc đen 0.9 ly VT0018

 165 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

11,800 đ

Mẫu hàng rào sắt uốn đẹp M02
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

THÉP CHẤN THEO HÌNH
THÉP CHẤN THEO HÌNH

 69 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Thép hình H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m
 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,727 đ

ỐNG THÉP HỘP ĐEN
ỐNG THÉP HỘP ĐEN

 75 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Thép ống tròn Ø 168.3 x 5.56 x 6m
 0 Nhu cầu từ khách hàng

13,273 đ

Kẽm buộc đen 3 ly
Kẽm buộc đen 3 ly

 178 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

12,900 đ

THÉP CUỘN MẠ KẼM
THÉP CUỘN MẠ KẼM

 68 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

LƯỚI THÉP KÉO GIÃN – XG
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Thép hình V 50 x 50 x 6 x 6m
Thép hình V 50 x 50 x 6 x 6m

 19 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

11,500 đ

Thép hình V 75 x 75 x 7 x 6m
Thép hình V 75 x 75 x 7 x 6m

 29 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,500 đ

Mẫu cửa sắt CS-01
Mẫu cửa sắt CS-01

 49 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Thép vằn Pomina SR 235
Thép vằn Pomina SR 235

 31 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Thép ống tròn Ø 219.1 x 5.16 x 6m
 0 Nhu cầu từ khách hàng

13,273 đ

Thép bản mã 100x100x10
Thép bản mã 100x100x10

 13 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

11,000 đ

THÉP HÌNH I
THÉP HÌNH I

 58 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mẫu cửa sắt CS-02
Mẫu cửa sắt CS-02

 34 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Cửa cổng sắt bền đẹp
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

THÉP TẤM CÁN NGUỘI
THÉP TẤM CÁN NGUỘI

 63 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Thép hộp 100 x 100 x 3.8 x 6m
 0 Nhu cầu từ khách hàng

12,363 đ

Thép hình V 60 x 60 x 4 x 6m
Thép hình V 60 x 60 x 4 x 6m

 25 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,500 đ

Thép gân Việt Nhật CB500-V
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Kẽm buộc trắng 0.6 ly TQ - Kẽm số 1
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Thép tấm 12 x 1500 x 6000
Thép tấm 12 x 1500 x 6000

 54 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,727 đ

Kẽm buộc 2 ly đen Thanh Kim KD2.TK1
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Thép gân Việt Nhật SD 490
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Tường rào bằng sắt đẹp
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m I120
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Thép gân Việt Nhật CB300-V
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ