Lọc theo:
Sắp xếp: View:
Thép bản mã 2500x50x5

Thép bản mã 2500x50x5

11,000 đ

 69 Lượt xem

Kẽm buộc đen 0.9 ly VT0018

Kẽm buộc đen 0.9 ly VT0018

11,800 đ

 187 Lượt xem

Kẽm buộc trắng 2 ly VN K12

Kẽm buộc trắng 2 ly VN K12

12,300 đ

 251 Lượt xem

ỐNG THÉP OVAL

ỐNG THÉP OVAL

Liên hệ

 110 Lượt xem

Kẽm buộc trắng 0.5 ly TQ - Kẽm số 0

Kẽm buộc trắng 0.5 ly TQ - Kẽm số 0

Liên hệ

 154 Lượt xem

Kẽm buộc đen 2 ly

Kẽm buộc đen 2 ly

Liên hệ

 183 Lượt xem

Thép bản mã 2500x40x4

Thép bản mã 2500x40x4

11,000 đ

 57 Lượt xem

LƯỚI THÉP KÉO GIÃN – CT

LƯỚI THÉP KÉO GIÃN – CT

Liên hệ

 108 Lượt xem

Kẽm buộc trắng 3 ly VN VT00030

Kẽm buộc trắng 3 ly VN VT00030

12,100 đ

 199 Lượt xem

Kẽm buộc trắng 0.6 ly TQ - Kẽm số 1

Kẽm buộc trắng 0.6 ly TQ - Kẽm số 1

Liên hệ

 137 Lượt xem

XÀ GỒ THÉP CHỮ C

XÀ GỒ THÉP CHỮ C

Liên hệ

 96 Lượt xem

Thép bản mã 100x100x10

Thép bản mã 100x100x10

11,000 đ

 54 Lượt xem

Tấm 10 x 1500 x 6000

Tấm 10 x 1500 x 6000

10,454 đ

 86 Lượt xem

THÉP HÌNH I

THÉP HÌNH I

Liên hệ

 91 Lượt xem

BẢN MÃ ĐỘT LỖ THEO YÊU CẦU

BẢN MÃ ĐỘT LỖ THEO YÊU CẦU

Liên hệ

 114 Lượt xem

THÉP CUỘN CHỐNG TRƯỢT ( THÉP NHÁM)

THÉP CUỘN CHỐNG TRƯỢT ( THÉP NHÁM)

Liên hệ

 93 Lượt xem

LƯỚI THÉP KÉO GIÃN – XS

LƯỚI THÉP KÉO GIÃN – XS

Liên hệ

 118 Lượt xem

Cửa sắt hoa nghệ thuật

Cửa sắt hoa nghệ thuật

Liên hệ

 63 Lượt xem

Thép hình V 50 x 50 x 4 x 6m

Thép hình V 50 x 50 x 4 x 6m

10,500 đ

 62 Lượt xem

Thép hình U 250 x 78 x 7.0 x 12m

Thép hình U 250 x 78 x 7.0 x 12m

10,545 đ

 56 Lượt xem

Thép hình V 60 x 60 x 4 x 6m

Thép hình V 60 x 60 x 4 x 6m

10,500 đ

 56 Lượt xem

XÀ GỒ THÉP CHỮ Z MẠ KẼM

XÀ GỒ THÉP CHỮ Z MẠ KẼM

Liên hệ

 95 Lượt xem

THÉP CHẤN HÌNH CHỮ U

THÉP CHẤN HÌNH CHỮ U

Liên hệ

 91 Lượt xem

THÉP CUỘN – TẤM CÁN NGUỘI

THÉP CUỘN – TẤM CÁN NGUỘI

Liên hệ

 109 Lượt xem

THÉP CHẾ TẠO TRÒN, TẤM CÁC LOẠI

THÉP CHẾ TẠO TRÒN, TẤM CÁC LOẠI

Liên hệ

 123 Lượt xem

Kẽm buộc trắng 4 ly VN VT00034

Kẽm buộc trắng 4 ly VN VT00034

11,800 đ

 200 Lượt xem

Thép vằn Pomina SD 490

Thép vằn Pomina SD 490

Liên hệ

 63 Lượt xem

Kẽm buộc trắng 0.7 ly TQ - Kẽm số 2

Kẽm buộc trắng 0.7 ly TQ - Kẽm số 2

Liên hệ

 176 Lượt xem

Kẽm buộc 1 ly đen Thanh Kim KD1.TK2

Kẽm buộc 1 ly đen Thanh Kim KD1.TK2

Liên hệ

 135 Lượt xem

Thép gân Việt Nhật SD 390

Thép gân Việt Nhật SD 390

Liên hệ

 61 Lượt xem

Thép bản mã 300x300x10

Thép bản mã 300x300x10

11,000 đ

 64 Lượt xem

Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m

Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m

10,727 đ

 52 Lượt xem

Thép bản mã 2500x50x5
Thép bản mã 2500x50x5

 69 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

11,000 đ

Kẽm buộc đen 0.9 ly VT0018
Kẽm buộc đen 0.9 ly VT0018

 187 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

11,800 đ

Kẽm buộc trắng 2 ly VN K12
 0 Nhu cầu từ khách hàng

12,300 đ

ỐNG THÉP OVAL
ỐNG THÉP OVAL

 110 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Kẽm buộc trắng 0.5 ly TQ - Kẽm số 0
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Kẽm buộc đen 2 ly
Kẽm buộc đen 2 ly

 183 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Thép bản mã 2500x40x4
Thép bản mã 2500x40x4

 57 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

11,000 đ

LƯỚI THÉP KÉO GIÃN – CT
LƯỚI THÉP KÉO GIÃN – CT

 108 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Kẽm buộc trắng 3 ly VN VT00030
 0 Nhu cầu từ khách hàng

12,100 đ

Kẽm buộc trắng 0.6 ly TQ - Kẽm số 1
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

XÀ GỒ THÉP CHỮ C
XÀ GỒ THÉP CHỮ C

 96 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Thép bản mã 100x100x10
Thép bản mã 100x100x10

 54 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

11,000 đ

Tấm 10 x 1500 x 6000
Tấm 10 x 1500 x 6000

 86 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,454 đ

THÉP HÌNH I
THÉP HÌNH I

 91 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

BẢN MÃ ĐỘT LỖ THEO YÊU CẦU
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

THÉP CUỘN CHỐNG TRƯỢT ( THÉP NHÁM)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

LƯỚI THÉP KÉO GIÃN – XS
LƯỚI THÉP KÉO GIÃN – XS

 118 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Cửa sắt hoa nghệ thuật
Cửa sắt hoa nghệ thuật

 63 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Thép hình V 50 x 50 x 4 x 6m
Thép hình V 50 x 50 x 4 x 6m

 62 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,500 đ

Thép hình U 250 x 78 x 7.0 x 12m
 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,545 đ

Thép hình V 60 x 60 x 4 x 6m
Thép hình V 60 x 60 x 4 x 6m

 56 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,500 đ

XÀ GỒ THÉP CHỮ Z MẠ KẼM
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

THÉP CHẤN HÌNH CHỮ U
THÉP CHẤN HÌNH CHỮ U

 91 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

THÉP CUỘN – TẤM CÁN NGUỘI
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

THÉP CHẾ TẠO TRÒN, TẤM CÁC LOẠI
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Kẽm buộc trắng 4 ly VN VT00034
 0 Nhu cầu từ khách hàng

11,800 đ

Thép vằn Pomina SD 490
Thép vằn Pomina SD 490

 63 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Kẽm buộc trắng 0.7 ly TQ - Kẽm số 2
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Kẽm buộc 1 ly đen Thanh Kim KD1.TK2
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Thép gân Việt Nhật SD 390
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Thép bản mã 300x300x10
Thép bản mã 300x300x10

 64 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

11,000 đ

Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m
 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,727 đ