Sắp xếp: View:
Mũi khoan kính phi 22mm DS-MKK22

Mũi khoan kính phi 22mm DS-MKK22

Liên hệ

 48 Lượt xem

Mũi khoan đa dụng Ø8x80x120 Bosch 2608680795

Mũi khoan đa dụng Ø8x80x120 Bosch 2608680795

35,000 đ ~ 43,000 đ

 448 Lượt xem

Mũi đục dẹp SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390394

Mũi đục dẹp SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390394

125,000 đ ~ 140,000 đ

 453 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø22x200x320 Bosch 2608685866

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø22x200x320 Bosch 2608685866

475,000 đ ~ 540,000 đ

 387 Lượt xem

Mũi đục nhọn SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390576

Mũi đục nhọn SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390576

125,000 đ ~ 140,000 đ

 435 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 56mm DS-MKK56

Mũi khoan kính phi 56mm DS-MKK56

Liên hệ

 38 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 36mm DS-MKK36

Mũi khoan kính phi 36mm DS-MKK36

Liên hệ

 69 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 20mm DS-MKK20

Mũi khoan kính phi 20mm DS-MKK20

Liên hệ

 54 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 40mm DS-MKK40

Mũi khoan kính phi 40mm DS-MKK40

Liên hệ

 87 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 9mm DS-MKK9

Mũi khoan kính phi 9mm DS-MKK9

Liên hệ

 50 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 14mm DS-MKK14

Mũi khoan kính phi 14mm DS-MKK14

Liên hệ

 49 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 132mm DSHAH132MMDEN

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 132mm DSHAH132MMDEN

647,000 đ ~ 924,000 đ

 308 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 152mm DSHAH152MMDEN

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 152mm DSHAH152MMDEN

745,000 đ ~ 1,064,000 đ

 343 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 73mm DS-MKK73

Mũi khoan kính phi 73mm DS-MKK73

Liên hệ

 78 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 31mm DS-MKK31

Mũi khoan kính phi 31mm DS-MKK31

Liên hệ

 57 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 102mm DSHAH102MMCADE

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 102mm DSHAH102MMCADE

500,000 đ ~ 714,000 đ

 415 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 89mm DSHAH89MMDEN

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 89mm DSHAH89MMDEN

436,000 đ ~ 623,000 đ

 304 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 79mm DS-MKK79

Mũi khoan kính phi 79mm DS-MKK79

Liên hệ

 92 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 46mm DS-MKK46

Mũi khoan kính phi 46mm DS-MKK46

Liên hệ

 84 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 7mm DS-MKK7

Mũi khoan kính phi 7mm DS-MKK7

Liên hệ

 62 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 6mm DS-MKK6

Mũi khoan kính phi 6mm DS-MKK6

Liên hệ

 70 Lượt xem

Mũi khoan đá- Mũi me dấu trừ

Mũi khoan đá- Mũi me dấu trừ

Liên hệ

 5665 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 85mm DS-MKK85

Mũi khoan kính phi 85mm DS-MKK85

Liên hệ

 103 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 17mm DS-MKK17

Mũi khoan kính phi 17mm DS-MKK17

Liên hệ

 43 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 168mm DSHAH168MMDEN

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 168mm DSHAH168MMDEN

823,000 đ ~ 1,176,000 đ

 308 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 48mm DS-MKK48

Mũi khoan kính phi 48mm DS-MKK48

Liên hệ

 71 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 18mm DSHAH18MMDEN

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 18mm DSHAH18MMDEN

176,000 đ ~ 252,000 đ

 869 Lượt xem

Mũi đục nhọn lục giác Ø17x280mm Bosch 2608684884

Mũi đục nhọn lục giác Ø17x280mm Bosch 2608684884

72,000 đ ~ 84,000 đ

 395 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 72mm DS-MKK72

Mũi khoan kính phi 72mm DS-MKK72

Liên hệ

 76 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Hanghua Ø 30mm DSHAH30MMDEN

Mũi khoan rút lõi bê tông Hanghua Ø 30mm DSHAH30MMDEN

199,000 đ ~ 284,000 đ

 155 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 87mm DS-MKK87

Mũi khoan kính phi 87mm DS-MKK87

Liên hệ

 94 Lượt xem

Bộ mũi khoan đa năng Ø4,5,6,8,10 Bosch 2608680798

Bộ mũi khoan đa năng Ø4,5,6,8,10 Bosch 2608680798

155,000 đ ~ 162,000 đ

 449 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 22mm DS-MKK22
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan đa dụng Ø8x80x120 Bosch 2608680795
 0 Nhu cầu từ khách hàng

35,000 đ

~ 43,000 đ

Mũi đục dẹp SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390394
 0 Nhu cầu từ khách hàng

125,000 đ

~ 140,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø22x200x320 Bosch 2608685866
 0 Nhu cầu từ khách hàng

475,000 đ

~ 540,000 đ

Mũi đục nhọn SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390576
 0 Nhu cầu từ khách hàng

125,000 đ

~ 140,000 đ

Mũi khoan kính phi 56mm DS-MKK56
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 36mm DS-MKK36
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 20mm DS-MKK20
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 40mm DS-MKK40
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 9mm DS-MKK9
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 14mm DS-MKK14
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 132mm DSHAH132MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

647,000 đ

~ 924,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 152mm DSHAH152MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

745,000 đ

~ 1,064,000 đ

Mũi khoan kính phi 73mm DS-MKK73
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 31mm DS-MKK31
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 102mm DSHAH102MMCADE
 0 Nhu cầu từ khách hàng

500,000 đ

~ 714,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 89mm DSHAH89MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

436,000 đ

~ 623,000 đ

Mũi khoan kính phi 79mm DS-MKK79
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 46mm DS-MKK46
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 7mm DS-MKK7
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 6mm DS-MKK6
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan đá- Mũi me dấu trừ
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 85mm DS-MKK85
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 17mm DS-MKK17
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 168mm DSHAH168MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

823,000 đ

~ 1,176,000 đ

Mũi khoan kính phi 48mm DS-MKK48
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 18mm DSHAH18MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

176,000 đ

~ 252,000 đ

Mũi đục nhọn lục giác Ø17x280mm Bosch 2608684884
 0 Nhu cầu từ khách hàng

72,000 đ

~ 84,000 đ

Mũi khoan kính phi 72mm DS-MKK72
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông Hanghua Ø 30mm DSHAH30MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

199,000 đ

~ 284,000 đ

Mũi khoan kính phi 87mm DS-MKK87
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Bộ mũi khoan đa năng Ø4,5,6,8,10 Bosch 2608680798
 0 Nhu cầu từ khách hàng

155,000 đ

~ 162,000 đ