Lọc theo:
Sắp xếp: View:
Mũi khoan kính phi 27mm DS-MKK27

Mũi khoan kính phi 27mm DS-MKK27

Liên hệ

 86 Lượt xem

Mũi khoan đa dụng Ø8x80x120 Bosch 2608680795

Mũi khoan đa dụng Ø8x80x120 Bosch 2608680795

35,000 đ ~ 43,000 đ

 497 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø20x200x320 Bosch 2608685864

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø20x200x320 Bosch 2608685864

435,000 đ ~ 490,000 đ

 399 Lượt xem

Bộ 3 mũi khoan tường Impact Ø5,6,8 Bosch 2608590127

Bộ 3 mũi khoan tường Impact Ø5,6,8 Bosch 2608590127

29,000 đ ~ 32,000 đ

 1251 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 25mm DS-MKK25

Mũi khoan kính phi 25mm DS-MKK25

Liên hệ

 78 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 79mm DS-MKK79

Mũi khoan kính phi 79mm DS-MKK79

Liên hệ

 121 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø8x100x160 Bosch 2608831178

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø8x100x160 Bosch 2608831178

32,000 đ ~ 37,000 đ

 468 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 16mm DS-MKK16

Mũi khoan kính phi 16mm DS-MKK16

Liên hệ

 91 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 81mm DS-MKK81

Mũi khoan kính phi 81mm DS-MKK81

Liên hệ

 134 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 52mm DS-MKK52

Mũi khoan kính phi 52mm DS-MKK52

Liên hệ

 111 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø32x200x320 Bosch 2608685874

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø32x200x320 Bosch 2608685874

670,000 đ ~ 750,000 đ

 398 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 7mm DS-MKK7

Mũi khoan kính phi 7mm DS-MKK7

Liên hệ

 100 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 85mm DS-MKK85

Mũi khoan kính phi 85mm DS-MKK85

Liên hệ

 154 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 14mm DS-MKK14

Mũi khoan kính phi 14mm DS-MKK14

Liên hệ

 80 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 24mm DS-MKK24

Mũi khoan kính phi 24mm DS-MKK24

Liên hệ

 84 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 40mm DS-MKK40

Mũi khoan kính phi 40mm DS-MKK40

Liên hệ

 114 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 64mm DS-MKK64

Mũi khoan kính phi 64mm DS-MKK64

Liên hệ

 73 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 68mm DS-MKK68

Mũi khoan kính phi 68mm DS-MKK68

Liên hệ

 72 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 44mm DS-MKK44

Mũi khoan kính phi 44mm DS-MKK44

Liên hệ

 99 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 22mm DS-MKK22

Mũi khoan kính phi 22mm DS-MKK22

Liên hệ

 82 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 37mm DS-MKK37

Mũi khoan kính phi 37mm DS-MKK37

Liên hệ

 112 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 57mm DS-MKK57

Mũi khoan kính phi 57mm DS-MKK57

Liên hệ

 73 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 53mm DS-MKK53

Mũi khoan kính phi 53mm DS-MKK53

Liên hệ

 120 Lượt xem

Bộ 5 mũi khoan Impact Ø4,5,6,8,10 Bosch 2608590090

Bộ 5 mũi khoan Impact Ø4,5,6,8,10 Bosch 2608590090

60,000 đ ~ 64,000 đ

 566 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 50mm DS-MKK50

Mũi khoan kính phi 50mm DS-MKK50

Liên hệ

 96 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 42mm DS-MKK42

Mũi khoan kính phi 42mm DS-MKK42

Liên hệ

 99 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 48mm DS-MKK48

Mũi khoan kính phi 48mm DS-MKK48

Liên hệ

 95 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø30x200x320 Bosch 2608685872

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø30x200x320 Bosch 2608685872

620,000 đ ~ 850,000 đ

 397 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 33mm DS-MKK33

Mũi khoan kính phi 33mm DS-MKK33

Liên hệ

 78 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 27mm DS-MKK27
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan đa dụng Ø8x80x120 Bosch 2608680795
 0 Nhu cầu từ khách hàng

35,000 đ

~ 43,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø20x200x320 Bosch 2608685864
 0 Nhu cầu từ khách hàng

435,000 đ

~ 490,000 đ

Bộ 3 mũi khoan tường Impact Ø5,6,8 Bosch 2608590127
 0 Nhu cầu từ khách hàng

29,000 đ

~ 32,000 đ

Mũi khoan kính phi 25mm DS-MKK25
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 79mm DS-MKK79
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø8x100x160 Bosch 2608831178
 0 Nhu cầu từ khách hàng

32,000 đ

~ 37,000 đ

Mũi khoan kính phi 16mm DS-MKK16
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 81mm DS-MKK81
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 52mm DS-MKK52
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø32x200x320 Bosch 2608685874
 0 Nhu cầu từ khách hàng

670,000 đ

~ 750,000 đ

Mũi khoan kính phi 7mm DS-MKK7
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 85mm DS-MKK85
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 108mm DSHAH108MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

756,000 đ

Mũi khoan kính phi 14mm DS-MKK14
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 38mm DSHAH38MMCAM
 0 Nhu cầu từ khách hàng

308,000 đ

Mũi khoan kính phi 24mm DS-MKK24
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 40mm DS-MKK40
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 64mm DS-MKK64
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 68mm DS-MKK68
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 44mm DS-MKK44
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 22mm DS-MKK22
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 37mm DS-MKK37
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 180mm DSHAH180MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,260,000 đ

Mũi khoan kính phi 57mm DS-MKK57
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 53mm DS-MKK53
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Bộ 5 mũi khoan Impact Ø4,5,6,8,10 Bosch 2608590090
 0 Nhu cầu từ khách hàng

60,000 đ

~ 64,000 đ

Mũi khoan kính phi 50mm DS-MKK50
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 42mm DS-MKK42
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 48mm DS-MKK48
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø30x200x320 Bosch 2608685872
 0 Nhu cầu từ khách hàng

620,000 đ

~ 850,000 đ

Mũi khoan kính phi 33mm DS-MKK33
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ