Lọc theo:
Sắp xếp: View:
Chất chống thấm Gritone SEAL GRANITE 888

Chất chống thấm Gritone SEAL GRANITE 888

30,000 đ ~ 68,000 đ

 349 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Latex

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Latex

65,600 đ

 3695 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone Seal 320

Chất chống thấm Gritone Seal 320

33,000 đ ~ 60,000 đ

 382 Lượt xem

Vữa rót gốc nhựa Epoxy DSH- Sikadur-42 MP

Vữa rót gốc nhựa Epoxy DSH- Sikadur-42 MP

57,250 đ

 3607 Lượt xem

Hóa chất chống thấm Sikatop Seal DSH-107

Hóa chất chống thấm Sikatop Seal DSH-107

27,300 đ ~ 27,300 đ

 3372 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone PROOF&LIGHT 1168

Chất chống thấm Gritone PROOF&LIGHT 1168

38,000 đ ~ 58,000 đ

 332 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sikalite

Hoá chất chống thấm DSH-Sikalite

28,000 đ

 3269 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Monotop R

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Monotop R

42,081 đ

 2798 Lượt xem

Keo dính cường độ cao DSH-Sikadur 732

Keo dính cường độ cao DSH-Sikadur 732

252,000 đ

 3342 Lượt xem

Vữa rót gốc xi măng DSH-SikaGrout GB

Vữa rót gốc xi măng DSH-SikaGrout GB

6,800 đ

 3852 Lượt xem

Hoá chất chống thấm SikaTop Seal DSH-102

Hoá chất chống thấm SikaTop Seal DSH-102

116,000 đ

 2636 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sikament R4

Hoá chất chống thấm DSH-Sikament R4

16,900 đ

 3820 Lượt xem

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T130-SG

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T130-SG

109,350 đ

 2967 Lượt xem

Chất chèn khe  DSH-Sika - Hydrotite CJ-Type

Chất chèn khe DSH-Sika - Hydrotite CJ-Type

171,800 đ

 2540 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Plug CN

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Plug CN

55,600 đ

 2939 Lượt xem

Chất kết dính Epoxy DSH-Sikafloor-161

Chất kết dính Epoxy DSH-Sikafloor-161

215,350 đ

 3557 Lượt xem

Hoá chất chống thấm SikaTop Seal DSH-105 VN

Hoá chất chống thấm SikaTop Seal DSH-105 VN

18,000 đ ~ 18,000 đ

 8857 Lượt xem

Chất chống thấm U-930

Chất chống thấm U-930

2,300,000 đ

 26 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone GLOSS-OPAQUE156 NEW

Chất chống thấm Gritone GLOSS-OPAQUE156 NEW

38,000 đ ~ 58,000 đ

 392 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Monotop 610

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Monotop 610

42,081 đ

 2975 Lượt xem

Vữa rót gốc xi măng DSH-SikaGrout 214-11HS

Vữa rót gốc xi măng DSH-SikaGrout 214-11HS

19,300 đ

 3675 Lượt xem

Phụ gia xây dựng GRITONELASTIC 5268

Phụ gia xây dựng GRITONELASTIC 5268

45,000 đ ~ 50,000 đ

 390 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-BC Bitumen Coating
 0 Nhu cầu từ khách hàng

68,880 đ

Chất chống thấm Gritone SEAL GRANITE 888
 0 Nhu cầu từ khách hàng

30,000 đ

~ 68,000 đ

Chất tẩy rửa chống thấm tạo bọt U-903W
 0 Nhu cầu từ khách hàng

163,000 đ

Màng lỏng chống thấm đàn hồi cao DSH-Sikaproof Membrane
 0 Nhu cầu từ khách hàng

37,600 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Latex
 0 Nhu cầu từ khách hàng

65,600 đ

Chất trám khe đàn hồi gốc polyuretan DSH-Sikaflex PRO 3 WF
 0 Nhu cầu từ khách hàng

172,200 đ

Chất chống thấm Gritone Seal 320
 0 Nhu cầu từ khách hàng

33,000 đ

~ 60,000 đ

Vữa rót gốc nhựa Epoxy DSH- Sikadur-42 MP
 0 Nhu cầu từ khách hàng

57,250 đ

Hóa chất chống thấm Sikatop Seal DSH-107
 0 Nhu cầu từ khách hàng

27,300 đ

~ 27,300 đ

Chất chống thấm Gritone PROOF&LIGHT 1168
 0 Nhu cầu từ khách hàng

38,000 đ

~ 58,000 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sikalite
 0 Nhu cầu từ khách hàng

28,000 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Monotop R
 0 Nhu cầu từ khách hàng

42,081 đ

Chất chống thấm xi măng, bê tông CT-11A Gold
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Keo dính cường độ cao DSH-Sikadur 732
 0 Nhu cầu từ khách hàng

252,000 đ

Bộ keo chống thấm LANKO 226 K11 FLEX-W trắng 23kg
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,100,000 đ

Vữa rót gốc xi măng DSH-SikaGrout GB
 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,800 đ

Hoá chất chống thấm SikaTop Seal DSH-102
 0 Nhu cầu từ khách hàng

116,000 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sikament R4
 0 Nhu cầu từ khách hàng

16,900 đ

Chất chống thấm Gritone LATEX GT SPECIAL R 688 (5lít)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

125,000 đ

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T130-SG
 0 Nhu cầu từ khách hàng

109,350 đ

Chất chèn khe  DSH-Sika - Hydrotite CJ-Type
 0 Nhu cầu từ khách hàng

171,800 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Plug CN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

55,600 đ

Chất kết dính Epoxy DSH-Sikafloor-161
 0 Nhu cầu từ khách hàng

215,350 đ

Hoá chất chống thấm SikaTop Seal DSH-105 VN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

18,000 đ

~ 18,000 đ

Vữa kết dính cường độ cao DSH-Sikadur 731
 0 Nhu cầu từ khách hàng

224,800 đ

Chất quét lót cho chất trám khe DSH-Sika Primer-3N
 0 Nhu cầu từ khách hàng

175,000 đ

Chất chống thấm U-930
Chất chống thấm U-930

 26 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

2,300,000 đ

Chất chống thấm Gritone GLOSS-OPAQUE156 NEW
 0 Nhu cầu từ khách hàng

38,000 đ

~ 58,000 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Monotop 610
 0 Nhu cầu từ khách hàng

42,081 đ

Vữa rót gốc xi măng DSH-SikaGrout 214-11HS
 0 Nhu cầu từ khách hàng

19,300 đ

Phụ gia hóa dẻo và bù co ngót DSH-Intraplast Z - HV
 0 Nhu cầu từ khách hàng

78,850 đ

Phụ gia xây dựng GRITONELASTIC 5268
 0 Nhu cầu từ khách hàng

45,000 đ

~ 50,000 đ