Sắp xếp: View:
Chất chống thấm Gritone CT-11A

Chất chống thấm Gritone CT-11A

50,000 đ ~ 55,000 đ

 409 Lượt xem

Hoá chất chống thấm SikaTop Seal DSH-105 VN

Hoá chất chống thấm SikaTop Seal DSH-105 VN

18,000 đ ~ 18,000 đ

 8776 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEALING MS 3161

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEALING MS 3161

21,424 đ ~ Liên hệ

 405 Lượt xem

Chất chống thấm cao cấp HTC - 99

Chất chống thấm cao cấp HTC - 99

30,000 đ

 510 Lượt xem

Vữa rót gốc xi măng DSH-SikaGrout GB

Vữa rót gốc xi măng DSH-SikaGrout GB

6,800 đ

 3778 Lượt xem

Keo dính cường độ cao DSH-Sikadur 732

Keo dính cường độ cao DSH-Sikadur 732

252,000 đ

 3271 Lượt xem

Hóa chất chống thấm Lemax PU

Hóa chất chống thấm Lemax PU

Liên hệ

 562 Lượt xem

Hóa chất chống thấm Water glass

Hóa chất chống thấm Water glass

12,000 đ

 740 Lượt xem

Hóa chất chống thấm Sikatop Seal DSH-107

Hóa chất chống thấm Sikatop Seal DSH-107

27,300 đ ~ 27,300 đ

 3315 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEALING MS4161

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEALING MS4161

33,334 đ ~ Liên hệ

 354 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Latex

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Latex

65,600 đ

 3644 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone LATEX AH DS4467

Chất chống thấm Gritone LATEX AH DS4467

124,000 đ

 285 Lượt xem

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T140-SG

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T140-SG

136,100 đ

 3246 Lượt xem

Chất chèn khe  DSH-Sika - Hydrotite CJ-Type

Chất chèn khe DSH-Sika - Hydrotite CJ-Type

171,800 đ

 2480 Lượt xem

Chất chống thấm gốc Bitum Shell Flintkote No 3

Chất chống thấm gốc Bitum Shell Flintkote No 3

880,000 đ ~ 1,550,000 đ

 581 Lượt xem

Dung dịch chống thẩm thấu Radcon Formula #7

Dung dịch chống thẩm thấu Radcon Formula #7

Liên hệ

 99087 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone PROOF&LIGHT 1168

Chất chống thấm Gritone PROOF&LIGHT 1168

38,000 đ ~ 58,000 đ

 268 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEAL 777 (25kg)

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEAL 777 (25kg)

578,000 đ ~ 600,000 đ

 363 Lượt xem

Chống Thấm Hyperstop DB-2015

Chống Thấm Hyperstop DB-2015

65,000 đ ~ 75,000 đ

 5133 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sikalite

Hoá chất chống thấm DSH-Sikalite

28,000 đ

 3202 Lượt xem

Mang chống thấm tự dính AUTOTAK  2mm

Mang chống thấm tự dính AUTOTAK 2mm

106,200 đ

 3719 Lượt xem

CHẤT SỬA CHỮA BÊ TÔNG Crocodile Fast Patch 928 DST07

CHẤT SỬA CHỮA BÊ TÔNG Crocodile Fast Patch 928 DST07

250,000 đ ~ 2,100,000 đ

 375 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone CT-11A
 0 Nhu cầu từ khách hàng

50,000 đ

~ 55,000 đ

Vữa trám gốc xi măng epoxy DSH-Sikagard 75 EpoCem
 0 Nhu cầu từ khách hàng

46,379 đ

Chất quét lót cho chất trám khe DSH-Sika Primer-3N
 0 Nhu cầu từ khách hàng

175,000 đ

Hoá chất chống thấm SikaTop Seal DSH-105 VN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

18,000 đ

~ 18,000 đ

Bộ keo chống thấm LANKO 226 K11 FLEX-G xám 23kg
 0 Nhu cầu từ khách hàng

950,000 đ

 Dung dịch chống thấm thẩm thấu Indoseal
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEALING MS 3161
 0 Nhu cầu từ khách hàng

21,424 đ

~ Liên hệ

Chất chống thấm cao cấp HTC - 99
 0 Nhu cầu từ khách hàng

30,000 đ

Vữa rót gốc xi măng DSH-SikaGrout GB
 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,800 đ

Keo dính cường độ cao DSH-Sikadur 732
 0 Nhu cầu từ khách hàng

252,000 đ

Hóa chất chống thấm Lemax PU
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Hóa chất chống thấm Water glass
 0 Nhu cầu từ khách hàng

12,000 đ

Chất chống thấm GRITONE LITE DS4464 (5 lít)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

122,000 đ

Vữa sửa chữa thẩm mỹ DSH-Sika Refit 2000
 0 Nhu cầu từ khách hàng

18,800 đ

Hóa chất chống thấm Sikatop Seal DSH-107
 0 Nhu cầu từ khách hàng

27,300 đ

~ 27,300 đ

Bộ keo chống thấm LANKO 226 K11 FLEX-W trắng 23kg
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,100,000 đ

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEALING MS4161
 0 Nhu cầu từ khách hàng

33,334 đ

~ Liên hệ

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Latex
 0 Nhu cầu từ khách hàng

65,600 đ

Chất chống thấm Gritone LATEX AH DS4467
 0 Nhu cầu từ khách hàng

124,000 đ

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T140-SG
 0 Nhu cầu từ khách hàng

136,100 đ

Chất chèn khe  DSH-Sika - Hydrotite CJ-Type
 0 Nhu cầu từ khách hàng

171,800 đ

Chất chống thấm gốc Bitum Shell Flintkote No 3
 0 Nhu cầu từ khách hàng

880,000 đ

~ 1,550,000 đ

Dung dịch chống thẩm thấu Radcon Formula #7
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Chất chống thấm Gritone PROOF&LIGHT 1168
 0 Nhu cầu từ khách hàng

38,000 đ

~ 58,000 đ

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEAL 777 (25kg)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

578,000 đ

~ 600,000 đ

Chống Thấm Hyperstop DB-2015
Chống Thấm Hyperstop DB-2015

 5133 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

65,000 đ

~ 75,000 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sikalite
 0 Nhu cầu từ khách hàng

28,000 đ

Màng chống thấm khò nóng mặt đá Unitec 3mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

87,500 đ

Băng chống thấm đàn hồi DSH-Sika Waterbar 0-15
 0 Nhu cầu từ khách hàng

111,100 đ

Mang chống thấm tự dính AUTOTAK  2mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

106,200 đ

Sơn chống thấm và chống ăn mòn xi măng – polyme AC 02
 0 Nhu cầu từ khách hàng

25,000 đ

~ 30,000 đ

CHẤT SỬA CHỮA BÊ TÔNG Crocodile Fast Patch 928 DST07
 0 Nhu cầu từ khách hàng

250,000 đ

~ 2,100,000 đ