Lọc theo:
Sắp xếp: View:
Dung dịch chống thấm mặt cầu Tamsil 7

Dung dịch chống thấm mặt cầu Tamsil 7

Liên hệ

 576 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEALING MS 3161

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEALING MS 3161

21,424 đ ~ Liên hệ

 434 Lượt xem

Hoá chất chống thấm SikaTop Seal DSH-105 VN

Hoá chất chống thấm SikaTop Seal DSH-105 VN

18,000 đ ~ 18,000 đ

 8807 Lượt xem

Hóa chất chống thấm Lemax SBR 701

Hóa chất chống thấm Lemax SBR 701

Liên hệ

 583 Lượt xem

Hóa chất chống thấm Water glass

Hóa chất chống thấm Water glass

12,000 đ

 775 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Plug CN

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Plug CN

55,600 đ

 2899 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Monotop 610

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Monotop 610

42,081 đ

 2933 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEAL 777 (25kg)

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEAL 777 (25kg)

578,000 đ ~ 600,000 đ

 395 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEALING MS4161

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEALING MS4161

33,334 đ ~ Liên hệ

 397 Lượt xem

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T140-MG

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T140-MG

147,200 đ

 3873 Lượt xem

Hóa chất chống thấm Shell Flintkote Black Primer

Hóa chất chống thấm Shell Flintkote Black Primer

980,000 đ ~ 1,670,000 đ

 934 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Latex

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Latex

65,600 đ

 3664 Lượt xem

Hóa chất chống thấm Sikalitte DSH01

Hóa chất chống thấm Sikalitte DSH01

29,500 đ ~ 29,500 đ

 2632 Lượt xem

Mang chống thấm tự dính AUTOTAK  2mm

Mang chống thấm tự dính AUTOTAK 2mm

106,200 đ

 3738 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone LATEX GT-312

Chất chống thấm Gritone LATEX GT-312

25,000 đ ~ 30,000 đ

 375 Lượt xem

Chất kết dính Epoxy DSH-Sikafloor-161

Chất kết dính Epoxy DSH-Sikafloor-161

215,350 đ

 3509 Lượt xem

Màng chống thấm mặt trơn COPERNIT 3mm

Màng chống thấm mặt trơn COPERNIT 3mm

91,000 đ

 6821 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone LATEX AH DS4467

Chất chống thấm Gritone LATEX AH DS4467

124,000 đ

 308 Lượt xem

Chất chèn khe  DSH-Sika - Hydrotite CJ-Type

Chất chèn khe DSH-Sika - Hydrotite CJ-Type

171,800 đ

 2499 Lượt xem

Chất chống thấm cao cấp HTC - 99

Chất chống thấm cao cấp HTC - 99

30,000 đ

 529 Lượt xem

Keo chống thấm LANKO 226 K11 FLEX-G 4.5kg

Keo chống thấm LANKO 226 K11 FLEX-G 4.5kg

350,000 đ

 561 Lượt xem

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T140-SG

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T140-SG

136,100 đ

 3282 Lượt xem

CHẤT SỬA CHỮA BÊ TÔNG Crocodile 621 Standard Grout DST05

CHẤT SỬA CHỮA BÊ TÔNG Crocodile 621 Standard Grout DST05

200,000 đ ~ 1,700,000 đ

 527 Lượt xem

Vữa rót gốc nhựa Epoxy DSH- Sikadur-42 MP

Vữa rót gốc nhựa Epoxy DSH- Sikadur-42 MP

57,250 đ

 3570 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone PROOF&LIGHT 1168

Chất chống thấm Gritone PROOF&LIGHT 1168

38,000 đ ~ 58,000 đ

 304 Lượt xem

Vữa trám gốc xi măng epoxy DSH-Sikagard 75 EpoCem
 0 Nhu cầu từ khách hàng

46,379 đ

 Dung dịch chống thấm thẩm thấu Indoseal
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Dung dịch chống thấm mặt cầu Tamsil 7
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEALING MS 3161
 0 Nhu cầu từ khách hàng

21,424 đ

~ Liên hệ

Hoá chất chống thấm SikaTop Seal DSH-105 VN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

18,000 đ

~ 18,000 đ

Hóa chất chống thấm Lemax SBR 701
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Hóa chất chống thấm Water glass
 0 Nhu cầu từ khách hàng

12,000 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Plug CN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

55,600 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Monotop 610
 0 Nhu cầu từ khách hàng

42,081 đ

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEAL 777 (25kg)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

578,000 đ

~ 600,000 đ

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEALING MS4161
 0 Nhu cầu từ khách hàng

33,334 đ

~ Liên hệ

Băng chống thấm đàn hồi DSH-Sika Waterbar V15
 0 Nhu cầu từ khách hàng

114,500 đ

Chất trám khe đàn hồi gốc polyuretan DSH-Sikaflex PRO 3 WF
 0 Nhu cầu từ khách hàng

172,200 đ

Màng chống thấm khò nóng mặt đá Unitec 3mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

87,500 đ

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T140-MG
 0 Nhu cầu từ khách hàng

147,200 đ

Hóa chất chống thấm Shell Flintkote Black Primer
 0 Nhu cầu từ khách hàng

980,000 đ

~ 1,670,000 đ

Màng lỏng chống thấm đàn hồi cao DSH-Sikaproof Membrane
 0 Nhu cầu từ khách hàng

37,600 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Latex
 0 Nhu cầu từ khách hàng

65,600 đ

Hóa chất chống thấm Sikalitte DSH01
 0 Nhu cầu từ khách hàng

29,500 đ

~ 29,500 đ

Mang chống thấm tự dính AUTOTAK  2mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

106,200 đ

Chất chống thấm Gritone LATEX GT-312
 0 Nhu cầu từ khách hàng

25,000 đ

~ 30,000 đ

Chất quét lót cho chất trám khe DSH-Sika Primer-3N
 0 Nhu cầu từ khách hàng

175,000 đ

Chất kết dính Epoxy DSH-Sikafloor-161
 0 Nhu cầu từ khách hàng

215,350 đ

Màng chống thấm mặt trơn COPERNIT 3mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

91,000 đ

Chất chống thấm Gritone LATEX AH DS4467
 0 Nhu cầu từ khách hàng

124,000 đ

Chất chèn khe  DSH-Sika - Hydrotite CJ-Type
 0 Nhu cầu từ khách hàng

171,800 đ

Chất chống thấm cao cấp HTC - 99
 0 Nhu cầu từ khách hàng

30,000 đ

Keo chống thấm LANKO 226 K11 FLEX-G 4.5kg
 0 Nhu cầu từ khách hàng

350,000 đ

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T140-SG
 0 Nhu cầu từ khách hàng

136,100 đ

CHẤT SỬA CHỮA BÊ TÔNG Crocodile 621 Standard Grout DST05
 0 Nhu cầu từ khách hàng

200,000 đ

~ 1,700,000 đ

Vữa rót gốc nhựa Epoxy DSH- Sikadur-42 MP
 0 Nhu cầu từ khách hàng

57,250 đ

Chất chống thấm Gritone PROOF&LIGHT 1168
 0 Nhu cầu từ khách hàng

38,000 đ

~ 58,000 đ