DaiSan - Sàn TMDT Vật Liệu xây dựng công nghiệp hàng đầu VN

Sự kiên

Nhanh tay mua sắm
Sắp xếp: View:
-%

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 102mm DS5098

612,000 đ

~ 650,000 đ

Lượt view (1352)

-%

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 18mm DSHAH18MMDEN

252,000 đ

~ 280,000 đ

Lượt view (2234)

-%

Mũi khoan rút lõi bê tông DCA Ø 140mm DS5099

840,000 đ

~ 890,000 đ

Lượt view (1588)

-%

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 38mm DSHAH38MMCAM

308,000 đ

~ 353,000 đ

Lượt view (1262)

Mũi khoan rút lõi bê tông ɸ20X370 ZR20

150,000 đ

Lượt view (16860)

-%

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 63mm DS5097

378,000 đ

~ 410,000 đ

Lượt view (1966)

 0 Nhu cầu từ khách hàng

714,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

45,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

612,000 đ

~ 650,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

292,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

385,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

252,000 đ

~ 280,000 đ

 1 Nhu cầu từ khách hàng

840,000 đ

~ 890,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

160,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

260,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,176,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

308,000 đ

~ 353,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

252,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

980,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

268,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

889,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

316,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,064,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

150,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

756,000 đ

 1 Nhu cầu từ khách hàng

378,000 đ

~ 410,000 đ

Xin chào