DaiSan - Sàn TMDT Vật Liệu xây dựng công nghiệp hàng đầu VN

Sự kiên

Nhanh tay mua sắm
Sắp xếp: View:
-%

Mũi khoan rút lõi bê tông DCA Ø 140mm DS5099

840,000 đ

~ 890,000 đ

Lượt view (1271)

-%

Mũi khoan rút lõi bê tông ф 63 màu xanh DS4623

370,000 đ

~ 400,000 đ

Lượt view (2530)

Mũi khoan rút lõi bê tông ɸ20X370 ZR20

150,000 đ

Lượt view (16529)

-%

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 18mm DSHAH18MMDEN

252,000 đ

~ 280,000 đ

Lượt view (1699)

 1 Nhu cầu từ khách hàng

840,000 đ

~ 890,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

260,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

316,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,176,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

623,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

756,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

268,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

300,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

370,000 đ

~ 400,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

150,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

252,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,064,000 đ

 1 Nhu cầu từ khách hàng

160,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

292,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

980,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

160,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

316,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

252,000 đ

~ 280,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

714,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

924,000 đ

Xin chào