Chính sách chất lượng - DaiSan - Sàn TMDT Vật Liệu xây dựng công nghiệp hàng đầu VN

Giới thiệu công ty

Chính sách chất lượng

Thứ Tư, 30/07/2014 | 04:10 GMT +7

Chính sách chất lượng của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất Và Thương Mại Đại Sàn là không ngừng đáp ứng và thỏa mãn các yêu cầu của Khách hàng/Chủ đầu tư về sản phẩm đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công, an toàn và hiệu quả.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Chính sách chất lượng của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất Và Thương Mại Đại Sàn là không ngừng đáp ứng và thỏa mãn các yêu cầu của Khách hàng/Chủ đầu tư về sản phẩm đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công, an toàn và hiệu quả.

Để Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả về xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và các lĩnh vực khác nhằm mục tiêu đảm bảo chất lượng mỹ thuật công trình, tạo việc làm ổn định cho người lao động, tăng lợi nhuận tối đa, trả cổ tức cho cổ đông, đóng góp Ngân sách cho Nhà nước và phát triển Công ty vững mạnh. Lãnh đạo cô ng ty cam kết:

1.      Luôn xây dựng, áp dụng, duy trì và thường xuyên cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuẩn ISO9001:2008 quan hệ chặt chẽ, đáp ứng và thỏa mãn yêu cầu Khách hàng/Chủ đầu tư.

2.      Kiểm soát chặt chẽ các quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuân thủ các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và kỹ thuật công nghệ thi công đảm bảo chất lượng sản phẩm.

3.      Tăng cường đầu tư đổi mới máy móc thiết bị công nghệ thi công, nắm bắt tiếp thu áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại trên thế giới.

4.      Cán bộ, công nhân viên của Công ty được đào tạo cơ bản để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề và kinh nghiệm đủ năng lực cần thiết thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao.

5.      Để sản phẩm đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh cần chú trọng công tác An toàn lao động - Vệ sinh lao động.

6.      Đảm bảo cung cấp đầy đủ các nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác để hệ thống quản lý chất lượng thực hiện có hiệu quả.

Chính sách chất lượng cần thường xuyên được mọi người trong Công ty thông hiểu, thực hiện và duy trì nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng, thỏa mãn các yêu cầu của Khách hàng/Chủ đầu tư.

                                                                                                                                                              GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                         NHÂM PHONG ĐẠI

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

ENGLISH: 098.556.3232
CHINESE: 098.556.3232