Sản phẩm cập nhật hàng ngày
Sắp xếp: View:
Dung dịch chống thấm đá AWS-3000

Dung dịch chống thấm đá AWS-3000

60,000 đ

 521 Lượt xem

Phụ gia chống thấm Latex HC

Phụ gia chống thấm Latex HC

Liên hệ

 367 Lượt xem

Hợp chất bảo dưỡng bê tông ANTISOL E

Hợp chất bảo dưỡng bê tông ANTISOL E

26,900 đ

 4481 Lượt xem

Phụ gia chống thấm Sika Plastocrete N

Phụ gia chống thấm Sika Plastocrete N

21,300 đ

 4290 Lượt xem

Tác nhân tháo dỡ khuôn Sika - Separol

Tác nhân tháo dỡ khuôn Sika - Separol

45,000 đ

 3177 Lượt xem

Chất ức chế bề mặt bê tông Rugasol C

Chất ức chế bề mặt bê tông Rugasol C

20,800 đ

 3605 Lượt xem

Dung dịch chống thấm đá AWS-3000
 0 Nhu cầu từ khách hàng

60,000 đ

Dung dịch tăng cường bám dính chống thấm SPD-P08
 0 Nhu cầu từ khách hàng

45,000 đ

Liên hệ

Phụ gia chống thấm Latex HC
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Phụ gia giảm nước cao cấp SIKA Viscocrete 3000-20
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Hợp chất bảo dưỡng bê tông ANTISOL E
 0 Nhu cầu từ khách hàng

26,900 đ

Phụ gia giảm nước cao cấp Sika Viscocrete 3000-10
 0 Nhu cầu từ khách hàng

47,000 đ

Phụ gia dẻo hóa và bù co gót INTRAPLAST Z-HV
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Chất ức chế bề mặt bê tông SIKA - RUGASOL F
 0 Nhu cầu từ khách hàng

30,000 đ

Phụ gia chống thấm Sika Plastocrete N
 0 Nhu cầu từ khách hàng

21,300 đ

Tác nhân tháo dỡ khuôn Sika - Separol
 0 Nhu cầu từ khách hàng

45,000 đ

Chất ức chế bề mặt bê tông Rugasol C
 0 Nhu cầu từ khách hàng

20,800 đ

18,000 đ

Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông Sikament NN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

31,000 đ