Lọc theo:
Sắp xếp: View:
Lưỡi cưa covina phi 100 COVINA100 (30t)

Lưỡi cưa covina phi 100 COVINA100 (30t)

Liên hệ

 830 Lượt xem

Lưỡi cưa covina phi 100 COVINA100 (40t)

Lưỡi cưa covina phi 100 COVINA100 (40t)

Liên hệ

 830 Lượt xem

Lưỡi cắt Blue bird ĐN 110mm BLUEBIRD110

Lưỡi cắt Blue bird ĐN 110mm BLUEBIRD110

61,000 đ ~ 65,000 đ

 1230 Lượt xem

Lưỡi cắt đa năng Blue bird phi 125 BLUEBIRD125

Lưỡi cắt đa năng Blue bird phi 125 BLUEBIRD125

71,000 đ ~ 90,000 đ

 1298 Lượt xem

Lưỡi cắt Blue bird phi 125 BLUEBIRD125

Lưỡi cắt Blue bird phi 125 BLUEBIRD125

60,000 đ ~ 65,000 đ

 1188 Lượt xem

Lưỡi cắt Blue bird phi 116mm BLUEBIRD116

Lưỡi cắt Blue bird phi 116mm BLUEBIRD116

49,000 đ

 1153 Lượt xem

Đá mài sắt BlueBird phi 125x6.0 BLUEBIRD125

Đá mài sắt BlueBird phi 125x6.0 BLUEBIRD125

11,000 đ ~ 15,000 đ

 836 Lượt xem

Đá mài sắt BlueBird phi 100x6.0 BLUEBIRD-M100

Đá mài sắt BlueBird phi 100x6.0 BLUEBIRD-M100

6,700 đ ~ 8,000 đ

 777 Lượt xem

Đá mài inox BlueBird 100x2.5 BLUEBIRD100

Đá mài inox BlueBird 100x2.5 BLUEBIRD100

6,200 đ ~ 8,000 đ

 1105 Lượt xem

Đá mài vảy cá BlueBird 100x 3.0 BLUEBIRD100X3

Đá mài vảy cá BlueBird 100x 3.0 BLUEBIRD100X3

6,200 đ ~ 9,000 đ

 1087 Lượt xem

Đá cắt BlueBird 355x3.0 BLUEIRD355

Đá cắt BlueBird 355x3.0 BLUEIRD355

31,500 đ ~ 35,000 đ

 998 Lượt xem

Đá cắt  BlueBird 180x2 BLUEBIRD180

Đá cắt BlueBird 180x2 BLUEBIRD180

13,200 đ ~ 15,000 đ

 777 Lượt xem

Đá cắt BlueBird 150x2.0 BLUEBIRD150

Đá cắt BlueBird 150x2.0 BLUEBIRD150

11,100 đ

 595 Lượt xem

Đá cắt BlueBird 125x2.0 BLUEBIRD125

Đá cắt BlueBird 125x2.0 BLUEBIRD125

8,000 đ ~ 10,000 đ

 585 Lượt xem

Đá cắt BlueBird 107x1.2 BLUEBIRD107

Đá cắt BlueBird 107x1.2 BLUEBIRD107

4,200 đ ~ 4,600 đ

 666 Lượt xem

Bát mài Bluebird

Bát mài Bluebird

60,000 đ ~ 61,000 đ

 575 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 90mm DS-MKK90

Mũi khoan kính phi 90mm DS-MKK90

Liên hệ

 788 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 89mm DS-MKK89

Mũi khoan kính phi 89mm DS-MKK89

Liên hệ

 681 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 88mm DS-MKK88

Mũi khoan kính phi 88mm DS-MKK88

Liên hệ

 700 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 87mm DS-MKK87

Mũi khoan kính phi 87mm DS-MKK87

Liên hệ

 601 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 86mm DS-MKK86

Mũi khoan kính phi 86mm DS-MKK86

Liên hệ

 591 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 85mm DS-MKK85

Mũi khoan kính phi 85mm DS-MKK85

Liên hệ

 613 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 84mm DS-MKK84

Mũi khoan kính phi 84mm DS-MKK84

Liên hệ

 585 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 83mm DS-MKK83

Mũi khoan kính phi 83mm DS-MKK83

Liên hệ

 403 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 82mm DS-MKK82

Mũi khoan kính phi 82mm DS-MKK82

Liên hệ

 438 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 81mm DS-MKK81

Mũi khoan kính phi 81mm DS-MKK81

Liên hệ

 391 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 80mm DS-MKK80

Mũi khoan kính phi 80mm DS-MKK80

Liên hệ

 435 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 79mm DS-MKK79

Mũi khoan kính phi 79mm DS-MKK79

Liên hệ

 369 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 78mm DS-MKK78

Mũi khoan kính phi 78mm DS-MKK78

Liên hệ

 423 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 77mm DS-MKK77

Mũi khoan kính phi 77mm DS-MKK77

Liên hệ

 407 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 76mm DS-MKK76

Mũi khoan kính phi 76mm DS-MKK76

Liên hệ

 579 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 75mm DS-MKK75

Mũi khoan kính phi 75mm DS-MKK75

Liên hệ

 375 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 74mm DS-MKK74

Mũi khoan kính phi 74mm DS-MKK74

Liên hệ

 397 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 73mm DS-MKK73

Mũi khoan kính phi 73mm DS-MKK73

Liên hệ

 362 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 72mm DS-MKK72

Mũi khoan kính phi 72mm DS-MKK72

Liên hệ

 355 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 71mm DS-MKK71

Mũi khoan kính phi 71mm DS-MKK71

Liên hệ

 343 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 70mm DS-MKK70

Mũi khoan kính phi 70mm DS-MKK70

Liên hệ

 406 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 69mm DS-MKK69

Mũi khoan kính phi 69mm DS-MKK69

Liên hệ

 305 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 68mm DS-MKK68

Mũi khoan kính phi 68mm DS-MKK68

Liên hệ

 314 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 67mm DS-MKK67

Mũi khoan kính phi 67mm DS-MKK67

Liên hệ

 320 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 66mm DS-MKK66

Mũi khoan kính phi 66mm DS-MKK66

Liên hệ

 351 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 65mm DS-MKK65

Mũi khoan kính phi 65mm DS-MKK65

Liên hệ

 313 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 64mm DS-MKK64

Mũi khoan kính phi 64mm DS-MKK64

Liên hệ

 322 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 63mm DS-MKK63

Mũi khoan kính phi 63mm DS-MKK63

Liên hệ

 301 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 61mm DS-MKK61

Mũi khoan kính phi 61mm DS-MKK61

Liên hệ

 334 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 60mm DS-MKK60

Mũi khoan kính phi 60mm DS-MKK60

Liên hệ

 342 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 59mm DS-MKK59

Mũi khoan kính phi 59mm DS-MKK59

Liên hệ

 353 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 58mm DS-MKK58

Mũi khoan kính phi 58mm DS-MKK58

Liên hệ

 303 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 57mm DS-MKK57

Mũi khoan kính phi 57mm DS-MKK57

Liên hệ

 363 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 56mm DS-MKK56

Mũi khoan kính phi 56mm DS-MKK56

Liên hệ

 281 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 55mm DS-MKK55

Mũi khoan kính phi 55mm DS-MKK55

Liên hệ

 420 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 54mm DS-MKK54

Mũi khoan kính phi 54mm DS-MKK54

Liên hệ

 333 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 53mm DS-MKK53

Mũi khoan kính phi 53mm DS-MKK53

Liên hệ

 346 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 52mm DS-MKK52

Mũi khoan kính phi 52mm DS-MKK52

Liên hệ

 350 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 51mm DS-MKK51

Mũi khoan kính phi 51mm DS-MKK51

Liên hệ

 295 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 50mm DS-MKK50

Mũi khoan kính phi 50mm DS-MKK50

Liên hệ

 305 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 49mm DS-MKK49

Mũi khoan kính phi 49mm DS-MKK49

Liên hệ

 346 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 48mm DS-MKK48

Mũi khoan kính phi 48mm DS-MKK48

Liên hệ

 344 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 47mm DS-MKK47

Mũi khoan kính phi 47mm DS-MKK47

Liên hệ

 371 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 46mm DS-MKK46

Mũi khoan kính phi 46mm DS-MKK46

Liên hệ

 324 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 45mm DS-MKK45

Mũi khoan kính phi 45mm DS-MKK45

Liên hệ

 324 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 44mm DS-MKK44

Mũi khoan kính phi 44mm DS-MKK44

Liên hệ

 332 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 43mm DS-MKK43

Mũi khoan kính phi 43mm DS-MKK43

Liên hệ

 336 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 42mm DS-MKK42

Mũi khoan kính phi 42mm DS-MKK42

Liên hệ

 369 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 41mm DS-MKK41

Mũi khoan kính phi 41mm DS-MKK41

Liên hệ

 309 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 40mm DS-MKK40

Mũi khoan kính phi 40mm DS-MKK40

Liên hệ

 356 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 39mm DS-MKK39

Mũi khoan kính phi 39mm DS-MKK39

Liên hệ

 363 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 38mm DS-MKK38

Mũi khoan kính phi 38mm DS-MKK38

Liên hệ

 344 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 37mm DS-MKK37

Mũi khoan kính phi 37mm DS-MKK37

Liên hệ

 312 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 36mm DS-MKK36

Mũi khoan kính phi 36mm DS-MKK36

Liên hệ

 345 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 35mm DS-MKK35

Mũi khoan kính phi 35mm DS-MKK35

Liên hệ

 313 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 34mm DS-MKK34

Mũi khoan kính phi 34mm DS-MKK34

Liên hệ

 339 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 33mm DS-MKK33

Mũi khoan kính phi 33mm DS-MKK33

Liên hệ

 332 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 32mm DS-MKK32

Mũi khoan kính phi 32mm DS-MKK32

Liên hệ

 350 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 31mm DS-MKK31

Mũi khoan kính phi 31mm DS-MKK31

Liên hệ

 276 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 30mm DS-MKK30

Mũi khoan kính phi 30mm DS-MKK30

Liên hệ

 325 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 29mm DS-MKK29

Mũi khoan kính phi 29mm DS-MKK29

Liên hệ

 257 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 28mm DS-MKK28

Mũi khoan kính phi 28mm DS-MKK28

Liên hệ

 259 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 27mm DS-MKK27

Mũi khoan kính phi 27mm DS-MKK27

Liên hệ

 363 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 26mm DS-MKK26

Mũi khoan kính phi 26mm DS-MKK26

Liên hệ

 308 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 25mm DS-MKK25

Mũi khoan kính phi 25mm DS-MKK25

Liên hệ

 299 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 24mm DS-MKK24

Mũi khoan kính phi 24mm DS-MKK24

Liên hệ

 341 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 23mm DS-MKK23

Mũi khoan kính phi 23mm DS-MKK23

Liên hệ

 327 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 22mm DS-MKK22

Mũi khoan kính phi 22mm DS-MKK22

Liên hệ

 291 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 21mm DS-MKK21

Mũi khoan kính phi 21mm DS-MKK21

Liên hệ

 316 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 20mm DS-MKK20

Mũi khoan kính phi 20mm DS-MKK20

Liên hệ

 361 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 19mm DS-MKK19

Mũi khoan kính phi 19mm DS-MKK19

Liên hệ

 301 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 18mm DS-MKK18

Mũi khoan kính phi 18mm DS-MKK18

Liên hệ

 276 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 17mm DS-MKK17

Mũi khoan kính phi 17mm DS-MKK17

Liên hệ

 277 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 16mm DS-MKK16

Mũi khoan kính phi 16mm DS-MKK16

Liên hệ

 317 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 15mm DS-MKK15

Mũi khoan kính phi 15mm DS-MKK15

Liên hệ

 342 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 14mm DS-MKK14

Mũi khoan kính phi 14mm DS-MKK14

Liên hệ

 287 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 14mm DS-MKK14

Mũi khoan kính phi 14mm DS-MKK14

Liên hệ

 307 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 13mm DS-MKK13

Mũi khoan kính phi 13mm DS-MKK13

Liên hệ

 279 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 12mm DS-MKK12

Mũi khoan kính phi 12mm DS-MKK12

Liên hệ

 293 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 11mm DS-MKK11

Mũi khoan kính phi 11mm DS-MKK11

Liên hệ

 331 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 10mm DS-MKK10

Mũi khoan kính phi 10mm DS-MKK10

Liên hệ

 314 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 9mm DS-MKK9

Mũi khoan kính phi 9mm DS-MKK9

Liên hệ

 313 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 8mm DS-MKK8

Mũi khoan kính phi 8mm DS-MKK8

Liên hệ

 330 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 7mm DS-MKK7

Mũi khoan kính phi 7mm DS-MKK7

Liên hệ

 320 Lượt xem

Mũi khoan kính phi 6mm DS-MKK6

Mũi khoan kính phi 6mm DS-MKK6

Liên hệ

 394 Lượt xem

Lưỡi cát vẩy cá J&P phi 100 JP100-VC

Lưỡi cát vẩy cá J&P phi 100 JP100-VC

17,000 đ

 495 Lượt xem

Đầu bông đánh bóng JP-DB

Đầu bông đánh bóng JP-DB

15,000 đ

 711 Lượt xem

Bát mài J&P màu cam phi 90 JP90-BM

Bát mài J&P màu cam phi 90 JP90-BM

65,000 đ

 718 Lượt xem

Lưỡi cắt đá granite HOA phi 180 HOA180-CD

Lưỡi cắt đá granite HOA phi 180 HOA180-CD

130,000 đ

 522 Lượt xem

Đầu số đánh bóng J&P phi 100 JP100-DB

Đầu số đánh bóng J&P phi 100 JP100-DB

30,000 đ

 621 Lượt xem

Lưỡi cắt đa năng J&P phi 350 JP350-DN

Lưỡi cắt đa năng J&P phi 350 JP350-DN

780,000 đ

 457 Lượt xem

Lưỡi cắt đá mable J&P phi 105 JP105-CD

Lưỡi cắt đá mable J&P phi 105 JP105-CD

75,000 đ

 414 Lượt xem

Bát mài bo cạnh J&P phi 200 JP200-MBC

Bát mài bo cạnh J&P phi 200 JP200-MBC

745,000 đ

 675 Lượt xem

Bát mài cạnh J&P màu bạc phi 250 JP250-MB

Bát mài cạnh J&P màu bạc phi 250 JP250-MB

855,000 đ

 617 Lượt xem

Bát mài cạnh J&P màu bạc phi 200 JP200-MB

Bát mài cạnh J&P màu bạc phi 200 JP200-MB

780,000 đ

 403 Lượt xem

Bát mài cạnh J&P màu bạc phi 150 JP150-MB

Bát mài cạnh J&P màu bạc phi 150 JP150-MB

585,000 đ

 363 Lượt xem

Lưỡi kẻ chỉ J&P phi 150 JP150-KC

Lưỡi kẻ chỉ J&P phi 150 JP150-KC

345,000 đ

 331 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch J&P phi 180 JP180TC-6

Lưỡi cắt gạch J&P phi 180 JP180TC-6

195,000 đ

 311 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch J&P phi 150 JP150TC-6/TC-8

Lưỡi cắt gạch J&P phi 150 JP150TC-6/TC-8

105,000 đ

 315 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch J&P vàng phi120 JP120-VANG

Lưỡi cắt gạch J&P vàng phi120 JP120-VANG

75,000 đ ~ 85,000 đ

 573 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch J&P ghi phi120 JP120-GHI

Lưỡi cắt gạch J&P ghi phi120 JP120-GHI

72,000 đ

 313 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch J&P đỏ phi120 JP120-DO

Lưỡi cắt gạch J&P đỏ phi120 JP120-DO

72,000 đ ~ 82,000 đ

 426 Lượt xem

Lưỡi cắt khô Kiti Ø115mm KITI-K115-B

Lưỡi cắt khô Kiti Ø115mm KITI-K115-B

39,000 đ

 583 Lượt xem

Lưỡi cắt khô Kiti Ø116mm KITI-K116-A

Lưỡi cắt khô Kiti Ø116mm KITI-K116-A

55,000 đ

 685 Lượt xem

Lưỡi cắt liền Kiti Ø115mm KITI-L115-B

Lưỡi cắt liền Kiti Ø115mm KITI-L115-B

39,000 đ

 561 Lượt xem

Lưỡi cắt liền Kiti Ø116mm KITI-L116-A

Lưỡi cắt liền Kiti Ø116mm KITI-L116-A

55,000 đ

 625 Lượt xem

Lưỡi cưa Covina Ø100mm COVINA100-A

Lưỡi cưa Covina Ø100mm COVINA100-A

60,000 đ

 862 Lượt xem

Lưỡi cưa Covina Ø100mm COVINA100-B

Lưỡi cưa Covina Ø100mm COVINA100-B

41,000 đ

 880 Lượt xem

Bát mài Unik 1000 UNIK1000-A (Xanh nhạt)

Bát mài Unik 1000 UNIK1000-A (Xanh nhạt)

52,000 đ

 585 Lượt xem

Bát mài Unik 1000 UNIK1000-B (Xanh đậm)

Bát mài Unik 1000 UNIK1000-B (Xanh đậm)

45,000 đ

 451 Lượt xem

Máy khoan 3 tay cầm

Máy khoan 3 tay cầm

Liên hệ

 313 Lượt xem

Máy phay nhôm, gỗ

Máy phay nhôm, gỗ

Liên hệ

 292 Lượt xem

Máy đánh sọc Inox

Máy đánh sọc Inox

Liên hệ

 311 Lượt xem

Máy khoan lấy lõi bê tông 130 mm

Máy khoan lấy lõi bê tông 130 mm

Liên hệ

 311 Lượt xem

Máy khoan rút lõi bê tông 200 mm

Máy khoan rút lõi bê tông 200 mm

Liên hệ

 337 Lượt xem

Máy khoan lấy lõi bê tông 200 mm

Máy khoan lấy lõi bê tông 200 mm

Liên hệ

 279 Lượt xem

Máy khoan rút lõi bê tông 250 mm

Máy khoan rút lõi bê tông 250 mm

Liên hệ

 327 Lượt xem

Máy khoan từ dùng mũi khoan rút gà 16 mm

Máy khoan từ dùng mũi khoan rút gà 16 mm

Liên hệ

 333 Lượt xem

Máy khoan từ dùng mũi khoan rút gà 23 mm

Máy khoan từ dùng mũi khoan rút gà 23 mm

Liên hệ

 312 Lượt xem

Máy phun nước áp lực 70 Bar

Máy phun nước áp lực 70 Bar

Liên hệ

 298 Lượt xem

Máy thổi hơi nóng 2000 watts

Máy thổi hơi nóng 2000 watts

Liên hệ

 320 Lượt xem

Máy cắt tôn 3.2 mm

Máy cắt tôn 3.2 mm

Liên hệ

 308 Lượt xem

Máy cắt sắt thủy lực MYG16

Máy cắt sắt thủy lực MYG16

Liên hệ

 281 Lượt xem

Máy cắt sắt thủy lực MYG20

Máy cắt sắt thủy lực MYG20

Liên hệ

 259 Lượt xem

Máy cắt sắt thủy lực MYG22

Máy cắt sắt thủy lực MYG22

Liên hệ

 283 Lượt xem

Máy khoan từ Đài loan - MD 350 N

Máy khoan từ Đài loan - MD 350 N

Liên hệ

 259 Lượt xem

Máy khoan từ Đài loan - SMD 502

Máy khoan từ Đài loan - SMD 502

Liên hệ

 242 Lượt xem

Máy chà nhám tường HS-225

Máy chà nhám tường HS-225

Liên hệ

 241 Lượt xem

Máy chà nhám tường GS9FSE

Máy chà nhám tường GS9FSE

Liên hệ

 261 Lượt xem

Máy đánh bóng Inox DP100

Máy đánh bóng Inox DP100

Liên hệ

 238 Lượt xem

Máy đánh bóng ống Inox WS 760

Máy đánh bóng ống Inox WS 760

Liên hệ

 182 Lượt xem

Máy cắt rãnh tường CS 125

Máy cắt rãnh tường CS 125

Liên hệ

 173 Lượt xem

Máy cắt rãnh tường CS150

Máy cắt rãnh tường CS150

Liên hệ

 193 Lượt xem

Máy mài đá hoa cương 125 mm

Máy mài đá hoa cương 125 mm

Liên hệ

 191 Lượt xem

Máy mài đá hoa cương 180 mm

Máy mài đá hoa cương 180 mm

Liên hệ

 192 Lượt xem

Mài mài bê tông LG-125

Mài mài bê tông LG-125

Liên hệ

 192 Lượt xem

Máy mài bê tông SM125

Máy mài bê tông SM125

Liên hệ

 204 Lượt xem

Máy uốn ống kỹ thuật số DB32

Máy uốn ống kỹ thuật số DB32

Liên hệ

 183 Lượt xem

Máy mài khuôn trục mềm LY-128

Máy mài khuôn trục mềm LY-128

Liên hệ

 208 Lượt xem

Máy khoan lấy lõi khô, ướt DM80N

Máy khoan lấy lõi khô, ướt DM80N

Liên hệ

 181 Lượt xem

Máy đánh bóng sơn

Máy đánh bóng sơn

Liên hệ

 178 Lượt xem

Máy khuấy dùng điện cầm tay

Máy khuấy dùng điện cầm tay

Liên hệ

 186 Lượt xem

Máy Khoan Cắt Lỗ Trên Ống AGP - HC127

Máy Khoan Cắt Lỗ Trên Ống AGP - HC127

Liên hệ

 177 Lượt xem

Máy hút bụi khô và ướt DE 25

Máy hút bụi khô và ướt DE 25

Liên hệ

 174 Lượt xem

Máy vát mép tấm

Máy vát mép tấm

Liên hệ

 158 Lượt xem

Máy cắt đá SCS7

Máy cắt đá SCS7

Liên hệ

 172 Lượt xem

Máy đầm dùi

Máy đầm dùi

Liên hệ

 175 Lượt xem

Máy cắt bê tông - Model: C14

Máy cắt bê tông - Model: C14

Liên hệ

 198 Lượt xem

Máy cắt nhôm Model: GP255

Máy cắt nhôm Model: GP255

Liên hệ

 250 Lượt xem

Máy khoan từ thấp Model: PMD3530

Máy khoan từ thấp Model: PMD3530

Liên hệ

 179 Lượt xem

Máy khoan từ Model: SMD351L-351H

Máy khoan từ Model: SMD351L-351H

Liên hệ

 173 Lượt xem

Máy mài thẳng Model: SG6

Máy mài thẳng Model: SG6

Liên hệ

 169 Lượt xem

Máy khoan lấy lõi bê tông LY-150 (AGP)

Máy khoan lấy lõi bê tông LY-150 (AGP)

Liên hệ

 253 Lượt xem

Cánh khuấy

Cánh khuấy

Liên hệ

 177 Lượt xem

Máy mài bê tông SM5

Máy mài bê tông SM5

Liên hệ

 205 Lượt xem

Máy cưa ướt đá hoa cương TS9

Máy cưa ướt đá hoa cương TS9

Liên hệ

 221 Lượt xem

Mũi định tâm mũi khoan từ

Mũi định tâm mũi khoan từ

Liên hệ

 192 Lượt xem

Đầu kẹp máy khoan

Đầu kẹp máy khoan

Liên hệ

 207 Lượt xem

Máy mài bê tông Model: SM7

Máy mài bê tông Model: SM7

Liên hệ

 193 Lượt xem

Máy phun sơn

Máy phun sơn

Liên hệ

 195 Lượt xem

Bộ tiện ren ống cầm tay

Bộ tiện ren ống cầm tay

Liên hệ

 232 Lượt xem

Máy khoan/Khuấy EV21

Máy khoan/Khuấy EV21

Liên hệ

 190 Lượt xem

Máy khoan/ Khuấy EVP180

Máy khoan/ Khuấy EVP180

Liên hệ

 201 Lượt xem

Máy taro cầm tay T14

Máy taro cầm tay T14

Liên hệ

 202 Lượt xem

giằng tường bát neo tường

giằng tường bát neo tường

Liên hệ

 382 Lượt xem

giằng tường bát neo tường

giằng tường bát neo tường

Liên hệ

 304 Lượt xem

8

8

Liên hệ

 280 Lượt xem

Lập là ( Bát neo tường)

Lập là ( Bát neo tường)

Liên hệ

 356 Lượt xem

thanh lập là bát neo tường

thanh lập là bát neo tường

Liên hệ

 300 Lượt xem

nở nhựa cho cửa nhôm

nở nhựa cho cửa nhôm

Liên hệ

 339 Lượt xem

vít nở nhựa chuyên dụng

vít nở nhựa chuyên dụng

Liên hệ

 357 Lượt xem

nở nhựa chịu lực

nở nhựa chịu lực

Liên hệ

 270 Lượt xem

nở nhựa chịu lực màu vàng

nở nhựa chịu lực màu vàng

Liên hệ

 303 Lượt xem

nở nhựa chịu lực gai trắng

nở nhựa chịu lực gai trắng

Liên hệ

 246 Lượt xem

vít nở nhựa

vít nở nhựa

Liên hệ

 311 Lượt xem

Mạ 7 màu MSP-KC0038B

Mạ 7 màu MSP-KC0038B

Liên hệ

 259 Lượt xem

nở nhựa tắc kê nhựa

nở nhựa tắc kê nhựa

Liên hệ

 295 Lượt xem

vít nở nhựa đại lâm

vít nở nhựa đại lâm

Liên hệ

 303 Lượt xem

bay lấy vữa cỡ lớn

bay lấy vữa cỡ lớn

Liên hệ

 245 Lượt xem

bàn xoa nhựa

bàn xoa nhựa

Liên hệ

 333 Lượt xem

dép đi trên nền đang thi công

dép đi trên nền đang thi công

Liên hệ

 245 Lượt xem

bàn xoa đệm cao xu chít mạch

bàn xoa đệm cao xu chít mạch

Liên hệ

 257 Lượt xem

bàn xoa đệm cao xu chít mạch

bàn xoa đệm cao xu chít mạch

Liên hệ

 274 Lượt xem

Bay răng cưa xây gạch nhẹ BA100

Bay răng cưa xây gạch nhẹ BA100

Liên hệ

 310 Lượt xem

Bay răng cưa xây gạch không nung BA150

Bay răng cưa xây gạch không nung BA150

Liên hệ

 266 Lượt xem

Bay răng cưa xây gạch nhẹ BA200

Bay răng cưa xây gạch nhẹ BA200

Liên hệ

 263 Lượt xem

Bay răng cưa xây gạch nhẹ BTG250

Bay răng cưa xây gạch nhẹ BTG250

Liên hệ

 272 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 18mm DSHAH18MMDEN

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 18mm DSHAH18MMDEN

252,000 đ ~ 280,000 đ

 1459 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Hanghua Ø 30mm DSHAH30MMDEN

Mũi khoan rút lõi bê tông Hanghua Ø 30mm DSHAH30MMDEN

284,000 đ ~ 300,000 đ

 474 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 38mm DSHAH38MMCAM

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 38mm DSHAH38MMCAM

308,000 đ ~ 353,000 đ

 681 Lượt xem

Đá mài TAILIN 100X6X16

Đá mài TAILIN 100X6X16

Liên hệ

 588 Lượt xem

Đá mài ANCHOR 100x6x16

Đá mài ANCHOR 100x6x16

Liên hệ

 559 Lượt xem

Đá cắt TOPWIN 350

Đá cắt TOPWIN 350

Liên hệ

 419 Lượt xem

Đá cắt TAILIN 350

Đá cắt TAILIN 350

Liên hệ

 421 Lượt xem

Ống nhựa uPVC

Ống nhựa uPVC

1,000 đ ~ Liên hệ

 587 Lượt xem

Lưỡi cắt nhôm Huawei phi 400

Lưỡi cắt nhôm Huawei phi 400

330,000 đ

 1004 Lượt xem

Lưỡi cưa nhôm Huawei P9

Lưỡi cưa nhôm Huawei P9

300,000 đ

 697 Lượt xem

Lưỡi cắt nhôm Huawei phi 305

Lưỡi cắt nhôm Huawei phi 305

240,000 đ

 691 Lượt xem

Lưỡi cắt nhôm Huawei phi 250

Lưỡi cắt nhôm Huawei phi 250

300,000 đ

 570 Lượt xem

Lưỡi cắt bê tông 4

Lưỡi cắt bê tông 4

299,000 đ ~ 333,000 đ

 704 Lượt xem

Ke nhựa cân bằng gạch DS5107

Ke nhựa cân bằng gạch DS5107

250,000 đ ~ 350,000 đ

 3224 Lượt xem

Lưỡi cắt bê tông HANGHUA Ø 400×50×3.8mm DS5106

Lưỡi cắt bê tông HANGHUA Ø 400×50×3.8mm DS5106

1,560,000 đ ~ 1,700,000 đ

 559 Lượt xem

Lưỡi cắt bê tông HANGHUA Ø 400×50×3.8mm DS5105

Lưỡi cắt bê tông HANGHUA Ø 400×50×3.8mm DS5105

900,000 đ ~ 1,100,000 đ

 541 Lượt xem

Lưỡi cắt bê tông HANGHUA Ø 350×50×3.2mm DS5104

Lưỡi cắt bê tông HANGHUA Ø 350×50×3.2mm DS5104

780,000 đ ~ 830,000 đ

 589 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông DCA Ø 140mm DS5099

Mũi khoan rút lõi bê tông DCA Ø 140mm DS5099

840,000 đ ~ 890,000 đ

 1078 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 102mm DS5098

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 102mm DS5098

612,000 đ ~ 650,000 đ

 807 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 63mm DS5097

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 63mm DS5097

378,000 đ ~ 410,000 đ

 1129 Lượt xem

Lưỡi cưa gạch Block cầm tay DSC-block 01

Lưỡi cưa gạch Block cầm tay DSC-block 01

1,800,000 đ

 931 Lượt xem

Ke nhựa cân bằng gạch CBL

Ke nhựa cân bằng gạch CBL

3,000 đ

 2565 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông ф 63 màu xanh DS4623

Mũi khoan rút lõi bê tông ф 63 màu xanh DS4623

370,000 đ ~ 400,000 đ

 2267 Lượt xem

Ke nhựa cân bằng DS4619

Ke nhựa cân bằng DS4619

3,000 đ ~ 3,500 đ

 2166 Lượt xem

Ke nhựa cân bằng DS4618

Ke nhựa cân bằng DS4618

215,000 đ ~ 350,000 đ

 1743 Lượt xem

Mũi khoan đa dụng Ø8x80x120 Bosch 2608680795

Mũi khoan đa dụng Ø8x80x120 Bosch 2608680795

35,000 đ ~ 43,000 đ

 1036 Lượt xem

Bộ 5 mũi khoan Impact Ø4,5,6,8,10 Bosch 2608590090

Bộ 5 mũi khoan Impact Ø4,5,6,8,10 Bosch 2608590090

60,000 đ ~ 64,000 đ

 1032 Lượt xem

Bộ 3 mũi khoan tường Impact Ø5,6,8 Bosch 2608590127

Bộ 3 mũi khoan tường Impact Ø5,6,8 Bosch 2608590127

29,000 đ ~ 32,000 đ

 1719 Lượt xem

Bộ mũi khoan đa năng Ø4,5,6,8,10 Bosch 2608680798

Bộ mũi khoan đa năng Ø4,5,6,8,10 Bosch 2608680798

155,000 đ ~ 162,000 đ

 909 Lượt xem

Bát mài đá, bát mài cạnh,vo đá granite

Bát mài đá, bát mài cạnh,vo đá granite

85,000 đ ~ 100,000 đ

 954 Lượt xem

Đá mài Bosch 2608600017 - 6x100x16mm

Đá mài Bosch 2608600017 - 6x100x16mm

10,500 đ ~ 11,000 đ

 533 Lượt xem

Đá mài Bosch 2608600263 - 6x125x22.23mm

Đá mài Bosch 2608600263 - 6x125x22.23mm

19,500 đ ~ 22,000 đ

 507 Lượt xem

Đá mài Bosch 2608600264 - 6x180x22.23mm

Đá mài Bosch 2608600264 - 6x180x22.23mm

27,000 đ ~ 30,000 đ

 559 Lượt xem

Đá mài Bosch 2608600265 - 6x230x22.23mm

Đá mài Bosch 2608600265 - 6x230x22.23mm

49,000 đ ~ 54,000 đ

 527 Lượt xem

Đá mài Inox Bosch 125x22.23x6mm 2608602488

Đá mài Inox Bosch 125x22.23x6mm 2608602488

33,000 đ ~ 38,000 đ

 572 Lượt xem

Đá mài Inox Bosch 100x16x6mm 2608602267

Đá mài Inox Bosch 100x16x6mm 2608602267

13,500 đ ~ 15,000 đ

 646 Lượt xem

Đá cắt Bosch 2608602751 - 3x355x25.4mm

Đá cắt Bosch 2608602751 - 3x355x25.4mm

52,000 đ ~ 66,000 đ

 443 Lượt xem

Đá cắt Bosch 2608600266 - 1.2x100x16mm

Đá cắt Bosch 2608600266 - 1.2x100x16mm

9,800 đ ~ 11,000 đ

 500 Lượt xem

Đá cắt Inox Bosch 100x16x1mm 2608607414

Đá cắt Inox Bosch 100x16x1mm 2608607414

14,000 đ ~ 15,000 đ

 500 Lượt xem

Đá cắt Bosch 2608603412 - 1.2x105x16mm

Đá cắt Bosch 2608603412 - 1.2x105x16mm

6,700 đ ~ 7,500 đ

 502 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch J&P 105x1,2x20 (Xanh dương)

Lưỡi cắt gạch J&P 105x1,2x20 (Xanh dương)

110,000 đ ~ 120,000 đ

 592 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch J&P 120x1,9x20 (Đỏ)

Lưỡi cắt gạch J&P 120x1,9x20 (Đỏ)

120,000 đ ~ 130,000 đ

 711 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch J&P 120x1,8x20 (Vàng)

Lưỡi cắt gạch J&P 120x1,8x20 (Vàng)

120,000 đ ~ 130,000 đ

 536 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch J&P 150x2x10x20 (Đỏ)

Lưỡi cắt gạch J&P 150x2x10x20 (Đỏ)

150,000 đ ~ 160,000 đ

 626 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch SHIHAO 23x6mm

Lưỡi cắt gạch SHIHAO 23x6mm

300,000 đ ~ 320,000 đ

 511 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch 250x25.4x1.6

Lưỡi cắt gạch 250x25.4x1.6

450,000 đ ~ 500,000 đ

 505 Lượt xem

Lưỡi chạy chỉ gạch Heshida dày 4mm

Lưỡi chạy chỉ gạch Heshida dày 4mm

135,000 đ ~ 150,000 đ

 671 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch Shijing 22x6x2

Lưỡi cắt gạch Shijing 22x6x2

80,000 đ ~ 120,000 đ

 510 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø8x100x160 Bosch 2608831178

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø8x100x160 Bosch 2608831178

32,000 đ ~ 37,000 đ

 888 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø10x100x160 Bosch 2608831184

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø10x100x160 Bosch 2608831184

37,000 đ ~ 43,000 đ

 1188 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø14x100x160 Bosch 2608831197

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø14x100x160 Bosch 2608831197

63,000 đ ~ 75,000 đ

 907 Lượt xem

Mũi đục nhọn lục giác Ø30x400mm Bosch 2608690111

Mũi đục nhọn lục giác Ø30x400mm Bosch 2608690111

540,000 đ ~ 600,000 đ

 755 Lượt xem

Mũi đục dẹp lục giác Ø17x280mm Bosch 2608684885

Mũi đục dẹp lục giác Ø17x280mm Bosch 2608684885

60,000 đ ~ 70,000 đ

 804 Lượt xem

Mũi đục nhọn lục giác Ø17x280mm Bosch 2608684884

Mũi đục nhọn lục giác Ø17x280mm Bosch 2608684884

72,000 đ ~ 84,000 đ

 771 Lượt xem

Mũi đục nhọn SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390576

Mũi đục nhọn SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390576

125,000 đ ~ 140,000 đ

 852 Lượt xem

Mũi đục dẹp SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390394

Mũi đục dẹp SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390394

125,000 đ ~ 140,000 đ

 811 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø22x200x320 Bosch 2608685866

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø22x200x320 Bosch 2608685866

475,000 đ ~ 540,000 đ

 706 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø25x200x320 Bosch 2608685868

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø25x200x320 Bosch 2608685868

515,000 đ ~ 580,000 đ

 664 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø28x200x320 Bosch 2608685870

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø28x200x320 Bosch 2608685870

570,000 đ ~ 690,000 đ

 705 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø30x200x320 Bosch 2608685872

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø30x200x320 Bosch 2608685872

620,000 đ ~ 850,000 đ

 674 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø32x200x320 Bosch 2608685874

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø32x200x320 Bosch 2608685874

670,000 đ ~ 750,000 đ

 693 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø35x400x520 Bosch 2608685876

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø35x400x520 Bosch 2608685876

875,000 đ ~ 980,000 đ

 738 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø16x200x340 Bosch 2608685860

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø16x200x340 Bosch 2608685860

335,000 đ ~ 440,000 đ

 746 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø18x200x340 Bosch 2608685862

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø18x200x340 Bosch 2608685862

420,000 đ ~ 520,000 đ

 763 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø40x400x520 Bosch 2608685877

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø40x400x520 Bosch 2608685877

1,180,000 đ ~ 1,320,000 đ

 628 Lượt xem

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø20x200x320 Bosch 2608685864

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø20x200x320 Bosch 2608685864

435,000 đ ~ 490,000 đ

 655 Lượt xem

Ke nhựa cân bằng ốp lát DS-K001

Ke nhựa cân bằng ốp lát DS-K001

480,000 đ

 2154 Lượt xem

Đĩa Cánh Có Gắn Trục Tâm DSC0001

Đĩa Cánh Có Gắn Trục Tâm DSC0001

4,500 đ

 635 Lượt xem

Đĩa cắt thép không gỉ, Inox DST41

Đĩa cắt thép không gỉ, Inox DST41

43,000 đ

 636 Lượt xem

Đĩa cắt kim loại DST41

Đĩa cắt kim loại DST41

4,700 đ

 655 Lượt xem

Đĩa mài kim loại kiểu T42

Đĩa mài kim loại kiểu T42

6,500 đ

 641 Lượt xem

Dụng cụ gắn đĩa mài bóng DSM0002

Dụng cụ gắn đĩa mài bóng DSM0002

110,000 đ

 732 Lượt xem

Đĩa kim cương đánh bóng khô DSD0012

Đĩa kim cương đánh bóng khô DSD0012

82,000 đ

 579 Lượt xem

Đĩa kim cương đánh bóng ướt DSD0011

Đĩa kim cương đánh bóng ướt DSD0011

70,000 đ

 572 Lượt xem

Bu lông vít nở 8x120mm DSV-812

Bu lông vít nở 8x120mm DSV-812

3,000 đ ~ 5,000 đ

 1691 Lượt xem

Bu lông inox 8x100mm DSV-810

Bu lông inox 8x100mm DSV-810

3,000 đ ~ 5,000 đ

 1217 Lượt xem

Ke nhựa ốp lát DKNC-847 8mm

Ke nhựa ốp lát DKNC-847 8mm

10,000 đ ~ 20,000 đ

 1080 Lượt xem

Ke nhựa ốp lát DKNC-846 10mm

Ke nhựa ốp lát DKNC-846 10mm

10,000 đ ~ 20,000 đ

 920 Lượt xem

Ke nhựa ốp lát DKNC-845 6mm

Ke nhựa ốp lát DKNC-845 6mm

10,000 đ ~ 20,000 đ

 889 Lượt xem

Ke nhựa ốp lát DKNC-844 5mm

Ke nhựa ốp lát DKNC-844 5mm

10,000 đ ~ 20,000 đ

 1862 Lượt xem

Ke nhựa ốp lát DKNC-843 10mm

Ke nhựa ốp lát DKNC-843 10mm

6,000 đ ~ 15,000 đ

 832 Lượt xem

Ke nhựa ốp lát DKNC- 842 5mm

Ke nhựa ốp lát DKNC- 842 5mm

6,000 đ ~ 15,000 đ

 837 Lượt xem

Ke nhựa ốp lát DKNC-842 1mm

Ke nhựa ốp lát DKNC-842 1mm

6,000 đ ~ 15,000 đ

 1415 Lượt xem

Ke nhựa ốp lát 2mm DKNC-841

Ke nhựa ốp lát 2mm DKNC-841

6,000 đ ~ 20,000 đ

 1031 Lượt xem

Ke nhựa ốp lát 2mm DKNV-3690

Ke nhựa ốp lát 2mm DKNV-3690

6,000 đ ~ 15,000 đ

 974 Lượt xem

Ke nhựa ốp lát DKNV- 3685 8mm

Ke nhựa ốp lát DKNV- 3685 8mm

550,000 đ ~ 600,000 đ

 987 Lượt xem

Ke nhựa ốp lát DKNV-3684 6mm

Ke nhựa ốp lát DKNV-3684 6mm

475,000 đ ~ 550,000 đ

 1114 Lượt xem

Ke nhựa ốp lát DKNV-3683 10mm

Ke nhựa ốp lát DKNV-3683 10mm

700,000 đ ~ 650,000 đ

 1192 Lượt xem

Ke nhựa ốp lát DKNV- 3682 5mm

Ke nhựa ốp lát DKNV- 3682 5mm

550,000 đ ~ 500,000 đ

 1066 Lượt xem

Bu lông neo

Bu lông neo

1,500 đ ~ 2,100 đ

 1019 Lượt xem

Bu lông móng

Bu lông móng

5,200 đ ~ 5,700 đ

 1066 Lượt xem

Bu lông nở sắt M10x80

Bu lông nở sắt M10x80

1,200 đ

 1293 Lượt xem

Bu lông nở thép

Bu lông nở thép

6,000 đ ~ 9,000 đ

 1332 Lượt xem

Bu lông nở nút sắt M10x60

Bu lông nở nút sắt M10x60

1,500 đ ~ 1,000 đ

 1273 Lượt xem

Bu lông nở sắt M14x100

Bu lông nở sắt M14x100

4,000 đ ~ 8,000 đ

 3561 Lượt xem

Nỉ đánh bóng đá giá rẻ cá sấu Khai Thanh 13000mm

Nỉ đánh bóng đá giá rẻ cá sấu Khai Thanh 13000mm

10,000 đ ~ 12,000 đ

 1718 Lượt xem

Lưỡi cắt Rubi 18mm Gold Speed

Lưỡi cắt Rubi 18mm Gold Speed

35,000 đ ~ 470,000 đ

 3868 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch RUBI 18 mm

Lưỡi cắt gạch RUBI 18 mm

380,000 đ

 3718 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch RUBI 10mm RB10

Lưỡi cắt gạch RUBI 10mm RB10

370,000 đ

 3999 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch TOP-Japan

Lưỡi cắt gạch TOP-Japan

380,000 đ

 2581 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch cao cấp LONGDE Mã:22646

Lưỡi cắt gạch cao cấp LONGDE Mã:22646

200,000 đ

 1922 Lượt xem

Bát mài GRANITO-Bê tông SHENGCHAO

Bát mài GRANITO-Bê tông SHENGCHAO

Liên hệ

 2766 Lượt xem

Đá mài INOX RNT Kích thước: 100X3.0X16

Đá mài INOX RNT Kích thước: 100X3.0X16

Liên hệ

 2274 Lượt xem

Đá cắt ARBA Kích thước: 125x2.0x22

Đá cắt ARBA Kích thước: 125x2.0x22

Liên hệ

 3198 Lượt xem

Đá cắt TAILIN Kích thước:125x1.5x22

Đá cắt TAILIN Kích thước:125x1.5x22

Liên hệ

 2902 Lượt xem

Đá cắt Inox NRT Kích thước: 100x2.0x16

Đá cắt Inox NRT Kích thước: 100x2.0x16

Liên hệ

 4248 Lượt xem

Đá mài ARBA Kích thước: 100X6.0X16

Đá mài ARBA Kích thước: 100X6.0X16

Liên hệ

 2442 Lượt xem

Lưỡi cắt bê tông 350-SONNI KT:100~450mm

Lưỡi cắt bê tông 350-SONNI KT:100~450mm

Liên hệ

 2431 Lượt xem

Lưỡi cắt bê tông,xẻ đá 350-FANGDAWANG

Lưỡi cắt bê tông,xẻ đá 350-FANGDAWANG

Liên hệ

 3120 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch 116-Phượng hoàng

Lưỡi cắt gạch 116-Phượng hoàng

Liên hệ

 5121 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch răng sóng Phi 114-ZONTEN

Lưỡi cắt gạch răng sóng Phi 114-ZONTEN

Liên hệ

 3071 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch 115-BOSCH Kích cỡ:114mm

Lưỡi cắt gạch 115-BOSCH Kích cỡ:114mm

Liên hệ

 2964 Lượt xem

Bánh vải Cotton đánh bóng

Bánh vải Cotton đánh bóng

Liên hệ

 3527 Lượt xem

Nhám xếp KENDO Kích thước:100X72X16

Nhám xếp KENDO Kích thước:100X72X16

Liên hệ

 2915 Lượt xem

Nỉ chuôi JN -01

Nỉ chuôi JN -01

Liên hệ

 3030 Lượt xem

Ống nỉ đánh bóng KT:3.7cm~35cm

Ống nỉ đánh bóng KT:3.7cm~35cm

Liên hệ

 2853 Lượt xem

Bánh nỉ xếp đánh bóng không dệt

Bánh nỉ xếp đánh bóng không dệt

Liên hệ

 2479 Lượt xem

Nhám xếp JP Kích thước:100X72X16

Nhám xếp JP Kích thước:100X72X16

Liên hệ

 3339 Lượt xem

Dụng cụ bánh nhám ( Nhám bánh xe)

Dụng cụ bánh nhám ( Nhám bánh xe)

Liên hệ

 3209 Lượt xem

Mũi khoan gạch, đá Kích cỡ 20~60mm

Mũi khoan gạch, đá Kích cỡ 20~60mm

Liên hệ

 4414 Lượt xem

Đá mài Nhật NRT Kích thước: 100X6.0X16

Đá mài Nhật NRT Kích thước: 100X6.0X16

10,000 đ ~ 14,000 đ

 3169 Lượt xem

Đá mài INox Đại Bàng 100x3.0x16

Đá mài INox Đại Bàng 100x3.0x16

6,000 đ

 3535 Lượt xem

Đá mài INox Win 100x2.5x16

Đá mài INox Win 100x2.5x16

Liên hệ

 2638 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch 114- BOSHI xanh BXH11

Lưỡi cắt gạch 114- BOSHI xanh BXH11

Liên hệ

 4861 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch 114- FUDA (DFCK)

Lưỡi cắt gạch 114- FUDA (DFCK)

30,000 đ

 3089 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch 114- HUFE

Lưỡi cắt gạch 114- HUFE

Liên hệ

 3462 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch 114- BOSHI vàng

Lưỡi cắt gạch 114- BOSHI vàng

Liên hệ

 2987 Lượt xem

Lưỡi Cắt Gạch 114-HUAFU

Lưỡi Cắt Gạch 114-HUAFU

Liên hệ

 5077 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch 114- Con Hổ

Lưỡi cắt gạch 114- Con Hổ

Liên hệ

 3382 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch 114- Nam Kiến (liền)

Lưỡi cắt gạch 114- Nam Kiến (liền)

Liên hệ

 4101 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch 114- Khủng Long

Lưỡi cắt gạch 114- Khủng Long

Liên hệ

 2484 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch 114- DIAMOND

Lưỡi cắt gạch 114- DIAMOND

Liên hệ

 3440 Lượt xem

Lưỡi cắt nhôm, cắt nhựa Mã-PN355

Lưỡi cắt nhôm, cắt nhựa Mã-PN355

Liên hệ

 3045 Lượt xem

Mũi khoan đá- Mũi me dấu cộng

Mũi khoan đá- Mũi me dấu cộng

Liên hệ

 7923 Lượt xem

Mũi khoan đá- Mũi me dấu trừ

Mũi khoan đá- Mũi me dấu trừ

Liên hệ

 6048 Lượt xem

Lưỡi Cắt Gạch Không Rãnh Clipper

Lưỡi Cắt Gạch Không Rãnh Clipper

85,000 đ

 4104 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông ɸ20X370 ZR20

Mũi khoan rút lõi bê tông ɸ20X370 ZR20

150,000 đ

 16368 Lượt xem

Đá mài đá đại bàng 100X3.0X16 MID

Đá mài đá đại bàng 100X3.0X16 MID

6,000 đ

 5620 Lượt xem

Nhám xếp đánh bóng JP

Nhám xếp đánh bóng JP

7,500 đ

 4860 Lượt xem

Đá cắt Arba Đức phi 350X3.0X25.4 CA 350S1

Đá cắt Arba Đức phi 350X3.0X25.4 CA 350S1

40,000 đ

 4644 Lượt xem

Đầu số đánh bóng đá Dongsing

Đầu số đánh bóng đá Dongsing

32,000 đ

 8779 Lượt xem

Xốp đỏ đánh bóng đá

Xốp đỏ đánh bóng đá

Liên hệ

 3596 Lượt xem

Nỉ đỏ đánh bóng 100X16X10 DGD

Nỉ đỏ đánh bóng 100X16X10 DGD

7,600 đ

 4344 Lượt xem

Nỉ trụ đánh bóng, tạo xước NT100-8

Nỉ trụ đánh bóng, tạo xước NT100-8

180,000 đ

 3463 Lượt xem

Nỉ xám hình trụ tạo xước NT100 - 6

Nỉ xám hình trụ tạo xước NT100 - 6

180,000 đ

 5371 Lượt xem

Nỉ xám hình trụ tạo xước NT-100

Nỉ xám hình trụ tạo xước NT-100

Liên hệ

 4661 Lượt xem

Bánh nỉ đánh bóng bề mặt JN-05

Bánh nỉ đánh bóng bề mặt JN-05

Liên hệ

 3486 Lượt xem

Bánh nỉ đánh bóng bề mặt JN-04

Bánh nỉ đánh bóng bề mặt JN-04

Liên hệ

 3481 Lượt xem

Bánh nỉ đánh bóng bề mặt JN-02

Bánh nỉ đánh bóng bề mặt JN-02

Liên hệ

 4257 Lượt xem

Đĩa nỉ đánh bóng bề mặt JT-03

Đĩa nỉ đánh bóng bề mặt JT-03

Liên hệ

 3752 Lượt xem

Bát mài cá heo TOPE

Bát mài cá heo TOPE

100,000 đ

 4032 Lượt xem

Cưa lá cầm tay 41 răng hợp kim

Cưa lá cầm tay 41 răng hợp kim

290,000 đ

 4527 Lượt xem

Cưa C-127 . Cưa gắn hợp kim

Cưa C-127 . Cưa gắn hợp kim

860,000 đ

 3729 Lượt xem

Lưỡi cắt đá cẩm thạch, cắt sứ FY 400

Lưỡi cắt đá cẩm thạch, cắt sứ FY 400

1,361,000 đ

 4379 Lượt xem

Lưỡi cắt đá cẩm thạch, cắt sứ FY350-3

Lưỡi cắt đá cẩm thạch, cắt sứ FY350-3

1,705,000 đ

 4345 Lượt xem

Lưỡi cắt đá cẩm thạch, cắt sứ FY350

Lưỡi cắt đá cẩm thạch, cắt sứ FY350

1,622,000 đ

 4640 Lượt xem

Lưỡi cắt đá cẩm thạch, cắt sứ FY320

Lưỡi cắt đá cẩm thạch, cắt sứ FY320

1,394,000 đ

 4487 Lượt xem

Lưỡi cắt đá cẩm thạch FY AAA 114

Lưỡi cắt đá cẩm thạch FY AAA 114

74,000 đ

 5389 Lượt xem

Lưỡi cắt gạch ZONTEN 114X16/20X1,8

Lưỡi cắt gạch ZONTEN 114X16/20X1,8

36,400 đ

 6517 Lượt xem

Lưỡi cưa covina phi 100 COVINA100 (30t)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cưa covina phi 100 COVINA100 (40t)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt Blue bird ĐN 110mm BLUEBIRD110
 0 Nhu cầu từ khách hàng

61,000 đ

~ 65,000 đ

Lưỡi cắt đa năng Blue bird phi 125 BLUEBIRD125
 0 Nhu cầu từ khách hàng

71,000 đ

~ 90,000 đ

Lưỡi cắt Blue bird phi 125 BLUEBIRD125
 0 Nhu cầu từ khách hàng

60,000 đ

~ 65,000 đ

Lưỡi cắt Blue bird phi 116mm BLUEBIRD116
 0 Nhu cầu từ khách hàng

49,000 đ

Lưỡi cắt ướt Blue bird phi 150mm BLUEBIRD150
 0 Nhu cầu từ khách hàng

70,000 đ

Đá mài sắt BlueBird phi 125x6.0 BLUEBIRD125
 0 Nhu cầu từ khách hàng

11,000 đ

~ 15,000 đ

Đá mài sắt BlueBird phi 100x6.0 BLUEBIRD-M100
 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,700 đ

~ 8,000 đ

Đá mài inox BlueBird 100x2.5 BLUEBIRD100
 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,200 đ

~ 8,000 đ

Đá mài vảy cá BlueBird 100x 3.0 BLUEBIRD100X3
 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,200 đ

~ 9,000 đ

Đá cắt BlueBird 355x3.0 BLUEIRD355
 0 Nhu cầu từ khách hàng

31,500 đ

~ 35,000 đ

Đá cắt  BlueBird 180x2 BLUEBIRD180
 0 Nhu cầu từ khách hàng

13,200 đ

~ 15,000 đ

Đá cắt BlueBird 150x2.0 BLUEBIRD150
 0 Nhu cầu từ khách hàng

11,100 đ

Đá cắt BlueBird 125x2.0 BLUEBIRD125
 0 Nhu cầu từ khách hàng

8,000 đ

~ 10,000 đ

Đá cắt BlueBird 107x1.2 BLUEBIRD107
 0 Nhu cầu từ khách hàng

4,200 đ

~ 4,600 đ

Bát mài Bluebird
Bát mài Bluebird

 575 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

60,000 đ

~ 61,000 đ

Mũi khoan kính phi 90mm DS-MKK90
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 89mm DS-MKK89
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 88mm DS-MKK88
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 87mm DS-MKK87
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 86mm DS-MKK86
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 85mm DS-MKK85
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 84mm DS-MKK84
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 83mm DS-MKK83
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 82mm DS-MKK82
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 81mm DS-MKK81
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 80mm DS-MKK80
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 79mm DS-MKK79
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 78mm DS-MKK78
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 77mm DS-MKK77
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 76mm DS-MKK76
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 75mm DS-MKK75
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 74mm DS-MKK74
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 73mm DS-MKK73
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 72mm DS-MKK72
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 71mm DS-MKK71
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 70mm DS-MKK70
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 69mm DS-MKK69
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 68mm DS-MKK68
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 67mm DS-MKK67
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 66mm DS-MKK66
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 65mm DS-MKK65
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 64mm DS-MKK64
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 63mm DS-MKK63
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 61mm DS-MKK61
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 60mm DS-MKK60
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 59mm DS-MKK59
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 58mm DS-MKK58
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 57mm DS-MKK57
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 56mm DS-MKK56
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 55mm DS-MKK55
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 54mm DS-MKK54
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 53mm DS-MKK53
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 52mm DS-MKK52
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 51mm DS-MKK51
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 50mm DS-MKK50
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 49mm DS-MKK49
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 48mm DS-MKK48
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 47mm DS-MKK47
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 46mm DS-MKK46
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 45mm DS-MKK45
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 44mm DS-MKK44
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 43mm DS-MKK43
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 42mm DS-MKK42
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 41mm DS-MKK41
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 40mm DS-MKK40
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 39mm DS-MKK39
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 38mm DS-MKK38
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 37mm DS-MKK37
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 36mm DS-MKK36
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 35mm DS-MKK35
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 34mm DS-MKK34
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 33mm DS-MKK33
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 32mm DS-MKK32
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 31mm DS-MKK31
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 30mm DS-MKK30
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 29mm DS-MKK29
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 28mm DS-MKK28
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 27mm DS-MKK27
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 26mm DS-MKK26
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 25mm DS-MKK25
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 24mm DS-MKK24
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 23mm DS-MKK23
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 22mm DS-MKK22
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 21mm DS-MKK21
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 20mm DS-MKK20
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 19mm DS-MKK19
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 18mm DS-MKK18
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 17mm DS-MKK17
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 16mm DS-MKK16
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 15mm DS-MKK15
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 14mm DS-MKK14
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 14mm DS-MKK14
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 13mm DS-MKK13
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 12mm DS-MKK12
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 11mm DS-MKK11
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 10mm DS-MKK10
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 9mm DS-MKK9
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 8mm DS-MKK8
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 7mm DS-MKK7
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan kính phi 6mm DS-MKK6
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi kẻ chỉ loại 4 đường phi 300 JP300-4D
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,260,000 đ

Lưỡi kẻ chỉ loại 3 đường phi 300 JP300-3D
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,150,000 đ

Lưỡi cát vẩy cá J&P phi 100 JP100-VC
 0 Nhu cầu từ khách hàng

17,000 đ

Đầu bông đánh bóng JP-DB
Đầu bông đánh bóng JP-DB

 711 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

15,000 đ

Bát mài J&P màu cam phi 90 JP90-BM
 0 Nhu cầu từ khách hàng

65,000 đ

Lưỡi cắt đá granite HOA xanh lá phi 114 HOA114-XL
 0 Nhu cầu từ khách hàng

60,000 đ

Lưỡi cắt đá granite HOA phi 180 HOA180-CD
 0 Nhu cầu từ khách hàng

130,000 đ

Lưỡi cắt đá granite HOA phi 150 HOA150-CD
 0 Nhu cầu từ khách hàng

82,000 đ

Lưỡi cắt đá granite HOA phi 125 HOA125-CD
 0 Nhu cầu từ khách hàng

75,000 đ

Lưỡi cắt đá granite J&P phi 114 HOA114-CD
 0 Nhu cầu từ khách hàng

58,000 đ

Lưỡi cắt đá granite Yanhuo phi 114 YH114-CD
 0 Nhu cầu từ khách hàng

52,000 đ

Đầu số đánh bóng J&P phi 100 JP100-DB
 0 Nhu cầu từ khách hàng

30,000 đ

Lưỡi cắt đa năng J&P phi 350 JP350-DN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

780,000 đ

Lưỡi cắt đá mable J&P phi 105 JP105-CD
 0 Nhu cầu từ khách hàng

75,000 đ

Lưỡi cắt đá marble Apolo phi 350 APO350-CD
 0 Nhu cầu từ khách hàng

720,000 đ

Lưỡi cắt đá granite 5 sao Yanhuo phi 350 YH350-5S
 0 Nhu cầu từ khách hàng

430,000 đ

Lưỡi cắt đá granite 3 sao Yanhuo phi 350 YH350-3S
 0 Nhu cầu từ khách hàng

370,000 đ

Lưỡi cắt đá granite Yanhuo phi 350 YH350-CD
 0 Nhu cầu từ khách hàng

430,000 đ

Bát mài bo cạnh J&P phi 200 JP200-MBC
 0 Nhu cầu từ khách hàng

745,000 đ

Bát mài cạnh J&P màu bạc phi 250 JP250-MB
 0 Nhu cầu từ khách hàng

855,000 đ

Bát mài cạnh J&P màu bạc phi 200 JP200-MB
 0 Nhu cầu từ khách hàng

780,000 đ

Bát mài cạnh J&P màu bạc phi 150 JP150-MB
 0 Nhu cầu từ khách hàng

585,000 đ

Bát mài cạnh J&P màu đồng phi 200 JP200-MD
 0 Nhu cầu từ khách hàng

675,000 đ

Bát mài cạnh J&P màu đồng phi 150 JP150-MD
 0 Nhu cầu từ khách hàng

485,000 đ

Lưỡi kẻ chỉ J&P phi 150 JP150-KC
 0 Nhu cầu từ khách hàng

345,000 đ

Lưỡi cắt gạch J&P lưỡi vân phi 230 loại II JP230-LII
 0 Nhu cầu từ khách hàng

380,000 đ

Lưỡi cắt gạch J&P lưỡi vân phi 230 loại I JP230-LI
 0 Nhu cầu từ khách hàng

380,000 đ

Lưỡi cắt gạch J&P lưỡi vân phi 180 loại III JP180-LIII
 0 Nhu cầu từ khách hàng

320,000 đ

Lưỡi cắt gạch J&P lưỡi vân phi 180 loại II JP180-LII
 0 Nhu cầu từ khách hàng

260,000 đ

Lưỡi cắt gạch J&P lưỡi vân phi 180 loại I JP180-LI
 0 Nhu cầu từ khách hàng

260,000 đ

Lưỡi cắt gạch J&P lưỡi vân phi 150 loại III JP150-LIII
 0 Nhu cầu từ khách hàng

195,000 đ

Lưỡi cắt gạch J&P lưỡi vân phi 150 loại II JP150-LII
 0 Nhu cầu từ khách hàng

145,000 đ

Lưỡi cắt gạch J&P lưỡi vân phi 150 loại I JP150-LI
 0 Nhu cầu từ khách hàng

145,000 đ

Lưỡi cắt gạch J&P phi 180 JP180TC-6
 0 Nhu cầu từ khách hàng

195,000 đ

Lưỡi cắt gạch J&P phi 150 JP150TC-6/TC-8
 0 Nhu cầu từ khách hàng

105,000 đ

Lưỡi cắt gạch J&P phi 130 JP130TC-6/TC-8
 0 Nhu cầu từ khách hàng

90,000 đ

Lưỡi cắt gạch J&P lưỡi vân phi 116 JP116-LV
 0 Nhu cầu từ khách hàng

118,000 đ

Lưỡi cắt gạch J&P vàng phi120 JP120-VANG
 0 Nhu cầu từ khách hàng

75,000 đ

~ 85,000 đ

Lưỡi cắt gạch J&P ghi phi120 JP120-GHI
 0 Nhu cầu từ khách hàng

72,000 đ

Lưỡi cắt gạch J&P đỏ phi120 JP120-DO
 0 Nhu cầu từ khách hàng

72,000 đ

~ 82,000 đ

Lưỡi cắt cá vỉ khô TOPE Ø125mm TOPE-K125-B
 0 Nhu cầu từ khách hàng

45,000 đ

Lưỡi cắt cá vỉ liền TOPE Ø110mm TOPE-L110-B
 0 Nhu cầu từ khách hàng

35,000 đ

Lưỡi cắt cá vỉ liền TOPE Ø125mm TOPE-L125-A
 0 Nhu cầu từ khách hàng

55,000 đ

Lưỡi cắt khô Kiti Ø115mm KITI-K115-B
 0 Nhu cầu từ khách hàng

39,000 đ

Lưỡi cắt khô Kiti Ø116mm KITI-K116-A
 0 Nhu cầu từ khách hàng

55,000 đ

Lưỡi cắt liền Kiti Ø115mm KITI-L115-B
 0 Nhu cầu từ khách hàng

39,000 đ

Lưỡi cắt liền Kiti Ø116mm KITI-L116-A
 0 Nhu cầu từ khách hàng

55,000 đ

Lưỡi cắt rồng xanh khô Golden Dragon Ø114x22mm GDK114-A
 0 Nhu cầu từ khách hàng

53,000 đ

Lưỡi cắt rồng xanh khô Golden Dragon Ø125x22 GDK125-A
 0 Nhu cầu từ khách hàng

63,000 đ

Lưỡi cắt rồng xanh liền Golden Dragon Ø114x22mm GDL114-A
 0 Nhu cầu từ khách hàng

53,000 đ

Lưỡi cắt rồng xanh liền Golden Dragon Ø125x22 GDL125-A
 0 Nhu cầu từ khách hàng

63,000 đ

Lưỡi cắt đa năng Bosch Ø105x20x16mm BOSCH105-A
 0 Nhu cầu từ khách hàng

45,000 đ

Lưỡi cắt đa năng rồng xanh Golden Dragon Ø114x22mm GDDN114
 0 Nhu cầu từ khách hàng

55,000 đ

~ 80,000 đ

Lưỡi cưa Covina Ø100mm COVINA100-A
 0 Nhu cầu từ khách hàng

60,000 đ

Lưỡi cưa Covina Ø100mm COVINA100-B
 0 Nhu cầu từ khách hàng

41,000 đ

Lưỡi cắt cá vỉ khô TOPE Ø150mm TOPE-L150-B
 0 Nhu cầu từ khách hàng

64,000 đ

Lưỡi cắt cá vỉ khô TOPE Ø150mm TOPE-L150-A
 0 Nhu cầu từ khách hàng

73,000 đ

Lưỡi cắt liền Makita Ø115x20mm D-05206-LB (Loại B)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

39,000 đ

Lưỡi cắt liền Makita Ø115x20mm D-05206-LA (Loại A)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

55,000 đ

Lưỡi cắt khô Makita Ø115x20mm D-05206-KB (Loại B)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

39,000 đ

Lưỡi cắt khô Makita Ø115x20mm D-05206-KA (Loại A)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

55,000 đ

Bát mài Unik 1000 UNIK1000-A (Xanh nhạt)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

52,000 đ

Bát mài Unik 1000 UNIK1000-B (Xanh đậm)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

45,000 đ

Máy khoan 3 tay cầm
Máy khoan 3 tay cầm

 313 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy phay nhôm, gỗ
Máy phay nhôm, gỗ

 292 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy đánh sọc Inox
Máy đánh sọc Inox

 311 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khoan lấy lõi bê tông 130 mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khoan rút lõi bê tông 200 mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khoan lấy lõi bê tông 200 mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khoan rút lõi bê tông 250 mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khoan từ dùng mũi khoan rút gà 16 mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khoan từ dùng mũi khoan rút gà 23 mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy phun nước áp lực 70 Bar
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy thổi hơi nóng 2000 watts
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy cắt tôn 3.2 mm
Máy cắt tôn 3.2 mm

 308 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy cắt sắt thủy lực MYG16
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy cắt sắt thủy lực MYG20
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy cắt sắt thủy lực MYG22
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khoan từ Đài loan - MD 350 N
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khoan từ Đài loan - SMD 502
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy chà nhám tường HS-225
Máy chà nhám tường HS-225

 241 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy chà nhám tường GS9FSE
Máy chà nhám tường GS9FSE

 261 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy đánh bóng Inox DP100
Máy đánh bóng Inox DP100

 238 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy đánh bóng ống Inox WS 760
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy cắt rãnh tường CS 125
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy cắt rãnh tường CS150
Máy cắt rãnh tường CS150

 193 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy mài đá hoa cương 125 mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy mài đá hoa cương 180 mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mài mài bê tông LG-125
Mài mài bê tông LG-125

 192 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy mài bê tông SM125
Máy mài bê tông SM125

 204 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy uốn ống kỹ thuật số DB32
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy mài khuôn trục mềm LY-128
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khoan lấy lõi khô, ướt DM80N
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy đánh bóng sơn
Máy đánh bóng sơn

 178 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khuấy dùng điện cầm tay
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy Khoan Cắt Lỗ Trên Ống AGP - HC127
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy hút bụi khô và ướt DE 25
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy vát mép tấm
Máy vát mép tấm

 158 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy cắt đá SCS7
Máy cắt đá SCS7

 172 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy đầm dùi
Máy đầm dùi

 175 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy đánh sọc - đánh bóng ống / mặt phẳng Inox WS 620
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy cắt bê tông - Model: C14
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy cắt kim loại bằng lưỡi hợp kim
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy cắt nhôm Model: GP255
Máy cắt nhôm Model: GP255

 250 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khoan từ thấp Model: PMD3530
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khoan từ Model: SMD351L-351H
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy mài thẳng Model: SG6
Máy mài thẳng Model: SG6

 169 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khoan lấy lõi bê tông Model: LY-120 (AGP)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khoan lấy lõi bê tông LY-150 (AGP)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Cánh khuấy
Cánh khuấy

 177 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy mài bê tông SM5
Máy mài bê tông SM5

 205 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy cưa ướt đá hoa cương TS9
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi định tâm mũi khoan từ
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Đầu kẹp máy khoan
Đầu kẹp máy khoan

 207 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy mài bê tông Model: SM7
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy phun sơn
Máy phun sơn

 195 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Bộ tiện ren ống cầm tay
Bộ tiện ren ống cầm tay

 232 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khoan/Khuấy EV21
Máy khoan/Khuấy EV21

 190 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khoan/ Khuấy EVP180
Máy khoan/ Khuấy EVP180

 201 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy taro cầm tay T14
Máy taro cầm tay T14

 202 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

giằng tường bát neo tường
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

giằng tường bát neo tường
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

8
8

 280 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lập là ( Bát neo tường)
Lập là ( Bát neo tường)

 356 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

thanh lập là bát neo tường
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

nở nhựa cho cửa nhôm
nở nhựa cho cửa nhôm

 339 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

vít nở nhựa chuyên dụng
vít nở nhựa chuyên dụng

 357 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

nở nhựa chịu lực
nở nhựa chịu lực

 270 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

nở nhựa chịu lực màu vàng
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

nở nhựa chịu lực gai trắng
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

vít nở nhựa
vít nở nhựa

 311 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mạ 7 màu MSP-KC0038B
Mạ 7 màu MSP-KC0038B

 259 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

nở nhựa tắc kê nhựa
nở nhựa tắc kê nhựa

 295 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

vít nở nhựa đại lâm
vít nở nhựa đại lâm

 303 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

bay lấy vữa cỡ lớn
bay lấy vữa cỡ lớn

 245 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

bàn xoa nhựa
bàn xoa nhựa

 333 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

dép đi trên nền đang thi công
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

bàn xoa đệm cao xu chít mạch
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

bàn xoa đệm cao xu chít mạch
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Bay răng cưa xây gạch nhẹ BA100
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Bay răng cưa xây gạch không nung BA150
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Bay răng cưa xây gạch nhẹ BA200
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Bay răng cưa xây gạch nhẹ BTG250
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt đa năng Ø 110x1.8x10x20mm màu xanh lá HAHU110-XL
 0 Nhu cầu từ khách hàng

63,000 đ

~ 80,000 đ

Lưỡi cắt đá Hanghua Ø 110x1.8x10x20mm màu đỏ HAHU110-DO
 0 Nhu cầu từ khách hàng

55,000 đ

~ 60,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 18mm DSHAH18MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

252,000 đ

~ 280,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 20mm DSHAH20MMCAM
 0 Nhu cầu từ khách hàng

252,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 22mm DSHAH22MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

260,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 25mm DSHAH25MMCAM
 0 Nhu cầu từ khách hàng

268,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 27mm DSHAH27MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

276,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Hanghua Ø 30mm DSHAH30MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

284,000 đ

~ 300,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 32mm DSHAH32MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

292,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 36mm DSHAH36MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

300,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 38mm DSHAH38MMCAM
 0 Nhu cầu từ khách hàng

308,000 đ

~ 353,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 40mm DSHAH40MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

316,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 46mm DSHAH46MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

316,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 127mm DSHAH127MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

889,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 108mm DSHAH108MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

756,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 152mm DSHAH152MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,064,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 132mm DSHAH132MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

924,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 89mm DSHAH89MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

623,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 168mm DSHAH168MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,176,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 180mm DSHAH180MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,260,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 140mm DSHAH140MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

980,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 102mm DSHAH102MMCADE
 0 Nhu cầu từ khách hàng

714,000 đ

Đá mài TAILIN 100X6X16
Đá mài TAILIN 100X6X16

 588 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Đá mài ANCHOR 100x6x16
Đá mài ANCHOR 100x6x16

 559 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Đá cắt TOPWIN 350
Đá cắt TOPWIN 350

 419 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Đá cắt TAILIN 350
Đá cắt TAILIN 350

 421 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Ống nhựa uPVC
Ống nhựa uPVC

 587 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,000 đ

~ Liên hệ

Lưỡi cắt nhôm Huawei phi 400
 0 Nhu cầu từ khách hàng

330,000 đ

Lưỡi cưa nhôm Huawei P9
Lưỡi cưa nhôm Huawei P9

 697 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

300,000 đ

Lưỡi cắt nhôm Huawei phi 305
 0 Nhu cầu từ khách hàng

240,000 đ

Lưỡi cắt nhôm Huawei phi 250
 0 Nhu cầu từ khách hàng

300,000 đ

Lưỡi cắt bê tông 4
Lưỡi cắt bê tông 4

 704 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

299,000 đ

~ 333,000 đ

Ke nhựa cân bằng gạch DS5107
 1 Nhu cầu từ khách hàng

250,000 đ

~ 350,000 đ

Lưỡi cắt bê tông HANGHUA Ø 400×50×3.8mm DS5106
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,560,000 đ

~ 1,700,000 đ

Lưỡi cắt bê tông HANGHUA Ø 400×50×3.8mm DS5105
 0 Nhu cầu từ khách hàng

900,000 đ

~ 1,100,000 đ

Lưỡi cắt bê tông HANGHUA Ø 350×50×3.2mm DS5104
 0 Nhu cầu từ khách hàng

780,000 đ

~ 830,000 đ

Ống nối mũi khoan rút lõi bê tông 12cm DS5103
 1 Nhu cầu từ khách hàng

160,000 đ

Ống nối mũi khoan rút lõi bê tông Ø 22mm DS5102
 0 Nhu cầu từ khách hàng

160,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông DCA Ø 140mm DS5099
 1 Nhu cầu từ khách hàng

840,000 đ

~ 890,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 102mm DS5098
 0 Nhu cầu từ khách hàng

612,000 đ

~ 650,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 63mm DS5097
 1 Nhu cầu từ khách hàng

378,000 đ

~ 410,000 đ

Lưỡi cưa gạch Block cầm tay DSC-block 01
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,800,000 đ

Ke nhựa cân bằng gạch CBL
Ke nhựa cân bằng gạch CBL

 2565 Lượt xem

 1 Nhu cầu từ khách hàng

3,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông ф 63 màu xanh DS4623
 0 Nhu cầu từ khách hàng

370,000 đ

~ 400,000 đ

Ke nhựa cân bằng DS4619
Ke nhựa cân bằng DS4619

 2166 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,000 đ

~ 3,500 đ

Ke nhựa cân bằng DS4618
Ke nhựa cân bằng DS4618

 1743 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

215,000 đ

~ 350,000 đ

Mũi khoan đa dụng Ø8x80x120 Bosch 2608680795
 0 Nhu cầu từ khách hàng

35,000 đ

~ 43,000 đ

Bộ 5 mũi khoan Impact Ø4,5,6,8,10 Bosch 2608590090
 0 Nhu cầu từ khách hàng

60,000 đ

~ 64,000 đ

Bộ 3 mũi khoan tường Impact Ø5,6,8 Bosch 2608590127
 0 Nhu cầu từ khách hàng

29,000 đ

~ 32,000 đ

Bộ mũi khoan đa năng Ø4,5,6,8,10 Bosch 2608680798
 0 Nhu cầu từ khách hàng

155,000 đ

~ 162,000 đ

Bát mài đá, bát mài cạnh,vo đá granite
 0 Nhu cầu từ khách hàng

85,000 đ

~ 100,000 đ

Đá mài Bosch 2608600017 - 6x100x16mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,500 đ

~ 11,000 đ

Đá mài Bosch 2608600263 - 6x125x22.23mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

19,500 đ

~ 22,000 đ

Đá mài Bosch 2608600264 - 6x180x22.23mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

27,000 đ

~ 30,000 đ

Đá mài Bosch 2608600265 - 6x230x22.23mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

49,000 đ

~ 54,000 đ

Đá mài Inox Bosch 125x22.23x6mm 2608602488
 0 Nhu cầu từ khách hàng

33,000 đ

~ 38,000 đ

Đá mài Inox Bosch 100x16x6mm 2608602267
 0 Nhu cầu từ khách hàng

13,500 đ

~ 15,000 đ

Đá cắt Bosch 2608602751 - 3x355x25.4mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

52,000 đ

~ 66,000 đ

Đá cắt Bosch 2608600266 - 1.2x100x16mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

9,800 đ

~ 11,000 đ

Đá cắt Inox Bosch 100x16x1mm 2608607414
 0 Nhu cầu từ khách hàng

14,000 đ

~ 15,000 đ

Đá cắt Bosch 2608603412 - 1.2x105x16mm
 1 Nhu cầu từ khách hàng

6,700 đ

~ 7,500 đ

Lưỡi cắt gạch J&P 105x1,2x20 (Xanh dương)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

110,000 đ

~ 120,000 đ

Lưỡi cắt gạch J&P 120x1,9x20 (Đỏ)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

120,000 đ

~ 130,000 đ

Lưỡi cắt gạch J&P 120x1,8x20 (Vàng)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

120,000 đ

~ 130,000 đ

Lưỡi cắt gạch J&P 150x2x10x20 (Đỏ)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

150,000 đ

~ 160,000 đ

Lưỡi cắt gạch SHIHAO 23x6mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

300,000 đ

~ 320,000 đ

Lưỡi cắt gạch 250x25.4x1.6
 0 Nhu cầu từ khách hàng

450,000 đ

~ 500,000 đ

Lưỡi chạy chỉ gạch Heshida dày 4mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

135,000 đ

~ 150,000 đ

Lưỡi cắt gạch Shijing 22x6x2
 0 Nhu cầu từ khách hàng

80,000 đ

~ 120,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø8x100x160 Bosch 2608831178
 0 Nhu cầu từ khách hàng

32,000 đ

~ 37,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø10x100x160 Bosch 2608831184
 0 Nhu cầu từ khách hàng

37,000 đ

~ 43,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Plus-3, Ø14x100x160 Bosch 2608831197
 0 Nhu cầu từ khách hàng

63,000 đ

~ 75,000 đ

Mũi đục nhọn lục giác Ø30x400mm Bosch 2608690111
 0 Nhu cầu từ khách hàng

540,000 đ

~ 600,000 đ

Mũi đục dẹp lục giác Ø17x280mm Bosch 2608684885
 0 Nhu cầu từ khách hàng

60,000 đ

~ 70,000 đ

Mũi đục nhọn lục giác Ø17x280mm Bosch 2608684884
 0 Nhu cầu từ khách hàng

72,000 đ

~ 84,000 đ

Mũi đục nhọn SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390576
 0 Nhu cầu từ khách hàng

125,000 đ

~ 140,000 đ

Mũi đục dẹp SDS-Plus Ø22x250mm Bosch 2609390394
 0 Nhu cầu từ khách hàng

125,000 đ

~ 140,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø22x200x320 Bosch 2608685866
 0 Nhu cầu từ khách hàng

475,000 đ

~ 540,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø25x200x320 Bosch 2608685868
 0 Nhu cầu từ khách hàng

515,000 đ

~ 580,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø28x200x320 Bosch 2608685870
 0 Nhu cầu từ khách hàng

570,000 đ

~ 690,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø30x200x320 Bosch 2608685872
 0 Nhu cầu từ khách hàng

620,000 đ

~ 850,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø32x200x320 Bosch 2608685874
 0 Nhu cầu từ khách hàng

670,000 đ

~ 750,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø35x400x520 Bosch 2608685876
 0 Nhu cầu từ khách hàng

875,000 đ

~ 980,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø16x200x340 Bosch 2608685860
 0 Nhu cầu từ khách hàng

335,000 đ

~ 440,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø18x200x340 Bosch 2608685862
 0 Nhu cầu từ khách hàng

420,000 đ

~ 520,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø40x400x520 Bosch 2608685877
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,180,000 đ

~ 1,320,000 đ

Mũi khoan bê tông SDS Max M4 Ø20x200x320 Bosch 2608685864
 0 Nhu cầu từ khách hàng

435,000 đ

~ 490,000 đ

Ke nhựa cân bằng ốp lát DS-K001
 0 Nhu cầu từ khách hàng

480,000 đ

Đĩa Cánh Có Gắn Trục Tâm DSC0001
 0 Nhu cầu từ khách hàng

4,500 đ

Bàn chải kiểu chén có sợi thép xoắn DSB0002
 0 Nhu cầu từ khách hàng

17,000 đ

Đĩa cánh mài nhẹ và đánh bóng thép không gỉ,inox DSZ40
 0 Nhu cầu từ khách hàng

15,000 đ

Đĩa cánh mài nhẹ và đánh bóng thép không gỉ, Inox DSZ60
 0 Nhu cầu từ khách hàng

15,000 đ

Đĩa cánh mài nhẹ và đánh bóng kim loại ,gỗ,nhựa DSA40
 0 Nhu cầu từ khách hàng

7,500 đ

Đĩa cánh mài nhẹ và đánh bóng kim loại ,gỗ,nhựa  DSA60
 1 Nhu cầu từ khách hàng

7,500 đ

Đĩa cắt thép không gỉ, Inox loại mỏng cao cấp DSD0013
 0 Nhu cầu từ khách hàng

48,000 đ

Đĩa cắt thép không gỉ, Inox DST41
 0 Nhu cầu từ khách hàng

43,000 đ

Đĩa cắt kim loại DST41
Đĩa cắt kim loại DST41

 655 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

4,700 đ

Đĩa mài thép không gỉ và Inox có tính mềm uốn DSWA46
 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,000 đ

Đĩa mài đá và kính có tính mềm uốn DSGC46
 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,000 đ

Đĩa mài kim loại có tính mềm uốn DSAC46
 0 Nhu cầu từ khách hàng

5,000 đ

Đĩa mài thép không gỉ , inox kiểu T42
 0 Nhu cầu từ khách hàng

7,300 đ

Đĩa mài kim loại kiểu T42
 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,500 đ

Dụng cụ gắn đĩa mài bóng DSM0002
 0 Nhu cầu từ khách hàng

110,000 đ

Đĩa mài bóng sàn bê tông, xi măng DSB0001
 0 Nhu cầu từ khách hàng

175,000 đ

Đĩa kim cương đánh bóng khô DSD0012
 0 Nhu cầu từ khách hàng

82,000 đ

Đĩa kim cương đánh bóng ướt DSD0011
 0 Nhu cầu từ khách hàng

70,000 đ

Đĩa mài bóng đá granit , đá hoa cương DSD00010
 0 Nhu cầu từ khách hàng

82,000 đ

275,000 đ

Đĩa mài bê tông dạng chén có đầu mài kim cương  DSB0008
 0 Nhu cầu từ khách hàng

87,000 đ

Đĩa mài Bê tông đầu mài kim cương DSD0007
 0 Nhu cầu từ khách hàng

375,000 đ

Mũi khoan lổ dùng cho đá Granit, đá hoa cương DSL0005
 0 Nhu cầu từ khách hàng

385,000 đ

215,000 đ

70,000 đ

180,000 đ

Bu lông vít nở 8x120mm DSV-812
 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,000 đ

~ 5,000 đ

Bu lông inox 8x100mm DSV-810
Bu lông inox 8x100mm DSV-810

 1217 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,000 đ

~ 5,000 đ

Ke nhựa ốp lát DKNC-847 8mm
Ke nhựa ốp lát DKNC-847 8mm

 1080 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,000 đ

~ 20,000 đ

Ke nhựa ốp lát DKNC-846 10mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,000 đ

~ 20,000 đ

Ke nhựa ốp lát DKNC-845 6mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,000 đ

~ 20,000 đ

Ke nhựa ốp lát DKNC-844 5mm
Ke nhựa ốp lát DKNC-844 5mm

 1862 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,000 đ

~ 20,000 đ

Ke nhựa ốp lát DKNC-843 10mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,000 đ

~ 15,000 đ

Ke nhựa ốp lát DKNC- 842 5mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,000 đ

~ 15,000 đ

Ke nhựa ốp lát DKNC-842 1mm
Ke nhựa ốp lát DKNC-842 1mm

 1415 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,000 đ

~ 15,000 đ

Ke nhựa ốp lát 2mm DKNC-841
Ke nhựa ốp lát 2mm DKNC-841

 1031 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,000 đ

~ 20,000 đ

Ke nhựa ốp lát 2mm DKNV-3690
 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,000 đ

~ 15,000 đ

Ke nhựa ốp lát DKNV- 3685 8mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

550,000 đ

~ 600,000 đ

Ke nhựa ốp lát DKNV-3684 6mm
Ke nhựa ốp lát DKNV-3684 6mm

 1114 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

475,000 đ

~ 550,000 đ

Ke nhựa ốp lát DKNV-3683 10mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

700,000 đ

~ 650,000 đ

Ke nhựa ốp lát DKNV- 3682 5mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

550,000 đ

~ 500,000 đ

1,250,000 đ

Lưỡi cắt gạch đá Đại Sàn màu bạc DSL09 - kích thước 114mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

26,000 đ

Lưỡi cắt gạch đá chim nhạn DSL08- kích thước 114mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

53,000 đ

Lưỡi cắt Fuda Tool loại I DSL07 - kích thước 114mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

58,000 đ

59,000 đ

Lưỡi cắt đá Đại Sàn liền đen DSL05-kích thước 114mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

64,000 đ

Lưỡi cắt gạch đá ceramic Daisan màu cam DSL04- kích thước 114mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

58,000 đ

70,000 đ

74,000 đ

Lưỡi cắt gạch đá Daisan màu đỏ DSL01 - kích thước 114mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

47,000 đ

Bu lông neo
Bu lông neo

 1019 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,500 đ

~ 2,100 đ

Bu lông móng
Bu lông móng

 1066 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

5,200 đ

~ 5,700 đ

Bu lông nở sắt M10x80
Bu lông nở sắt M10x80

 1293 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,200 đ

Bu lông nở thép
Bu lông nở thép

 1332 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,000 đ

~ 9,000 đ

Bu lông nở nút sắt M10x60
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,500 đ

~ 1,000 đ

Bu lông nở sắt M14x100
Bu lông nở sắt M14x100

 3561 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

4,000 đ

~ 8,000 đ

Bát mài đá cao cấp NRT Kích thước 110mm/4''
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt đá gạch  Trần Liên - Kích thước 114x1.8x20mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt đá  FOR CONCRETE Trang Hải- Kích thước 350x50x3.2mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Nỉ đánh bóng đá giá rẻ cá sấu Khai Thanh 13000mm
 1 Nhu cầu từ khách hàng

10,000 đ

~ 12,000 đ

Nỉ trắng đánh bóng đá MAX.RPM 100x16mm - Nhập khẩu
 0 Nhu cầu từ khách hàng

8,500 đ

~ 9,000 đ

Lưỡi cắt đá SHENCHAO - Nhập khẩu Trung Quốc
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

850,000 đ

~ 980,000 đ

42,000 đ

~ 48,000 đ

Lưỡi cắt đa năng  NRT màu xanh - Hàng nhập khẩu
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt đá LONGWAY model: LW10115 (Hàng nhập khẩu)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

50,000 đ

Lưỡi cắt đá FANGDAWANG màu đỏ, model: FD-F02 (Hàng nhập Khẩu)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

50,000 đ

Lưỡi cắt đá SANG TOOL màu xanh (Hàng nhập khẩu)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

50,000 đ

Lưỡi cắt Rubi 18mm Gold Speed
 0 Nhu cầu từ khách hàng

35,000 đ

~ 470,000 đ

Lưỡi cắt gạch RUBI 18 mm
Lưỡi cắt gạch RUBI 18 mm

 3718 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

380,000 đ

Lưỡi cắt gạch RUBI 10mm RB10
 0 Nhu cầu từ khách hàng

370,000 đ

Lưỡi cắt gạch TOP-Japan
Lưỡi cắt gạch TOP-Japan

 2581 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

380,000 đ

Lưỡi cắt gạch cao cấp LONGDE Mã:22646
 0 Nhu cầu từ khách hàng

200,000 đ

Lưỡi cắt gạch SHIJING Kích thước:22x6x6
 0 Nhu cầu từ khách hàng

120,000 đ

Bát mài GRANITO-Bê tông SHENGCHAO
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Bát mài GRANITO đen phi 100-Bê tông UNIK 1000
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Đá mài INOX RNT Kích thước: 100X3.0X16
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Đá cắt siêu mỏng chuyên cắt INOX W2 Kích thước: 105x1.2x16
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Đá cắt siêu mỏng chuyên cắt INOX W1 Kích thước:105X1.0X16
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Đá cắt ARBA Kích thước: 125x2.0x22
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Đá cắt TAILIN Kích thước:125x1.5x22
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Đá cắt Inox NRT Kích thước: 100x2.0x16
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Đá mài ARBA Kích thước: 100X6.0X16
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt bê tông ,xẻ đá 500-FEI YAN KT:500x50xT4xH10
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt bê tông,xẻ đá phi 520-ZONTEN KT:520x50x15x4,2mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt bê tông 350-SONNI KT:100~450mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt bê tông, xẻ đá 350-COVINA KT:100~540mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt bê tông,xẻ đá 350-FANGDAWANG
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Lưỡi cắt đá cẩm thạch,cắt sứ YZ 600
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt sứ ,cắt đá cẩm thạch J120 Kích thước:120X22X1.8X14
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt gạch 116-Phượng hoàng
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt gạch 105-ARBA Kích thước:105mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt gạch răng sóng phi 115-ZONTEN Kích cỡ:105mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt gạch Phi 114-ZONTEN Cắt đá Marble Kích cỡ 114mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt gạch răng sóng Phi 114-ZONTEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt gạch Phi 250-ZONTEN Kích cỡ :250mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt gạch, xẻ đá 250-SHENCHAO Kích cỡ:250-450mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt gạch, xẻ đá 180-BOSUN Kích cỡ:144-450mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt gạch 115-BOSCH Kích cỡ:114mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt gạch, xẻ đá 300-NGA Kích cỡ:100~450mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Bánh nỉ xám đánh bóng KÍch thước: 300mm-50mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Bánh vải Cotton đánh bóng
Bánh vải Cotton đánh bóng

 3527 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

50,000 đ

Nỉ đánh bóng lông cừu Ông mặt trời Kích thước:100x16
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Dụng cụ đánh bóng Nỉ trắng cá mập Kích thươc :100x16
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Dụng cụ đánh bóng Nỉ trụ lông cừu NT100
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Nhám xếp KENDO Kích thước:100X72X16
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Nỉ chuôi JN -01
Nỉ chuôi JN -01

 3030 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Ống nỉ đánh bóng KT:3.7cm~35cm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Bánh nỉ xếp đánh bóng không dệt
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Nhám xếp Đầu Trâu Kích thước:100X72X16
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Nhám xếp JP Kích thước:100X72X16
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Nhám xếp mặt trời 36C Kích thước:100X36X16
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Nhám xếp Feng Jin Quan 50P Kích thước:100X50X16
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Bánh nhám xếp KINGDOMZ  Kích thước:100X72X16
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Dụng cụ bánh nhám ( Nhám bánh xe)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan gạch, đá Kích cỡ 20~60mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Đá mài Nhật NRT Kích thước: 100X6.0X16
 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,000 đ

~ 14,000 đ

Đá mài INox Đại Bàng 100x3.0x16
 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,000 đ

Đá mài INox Win 100x2.5x16
Đá mài INox Win 100x2.5x16

 2638 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt gạch 114- BOSHI xanh BXH11
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt gạch 114- FUDA (DFCK)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

30,000 đ

Lưỡi cắt gạch 114- HUFE
Lưỡi cắt gạch 114- HUFE

 3462 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt gạch 114- BOSHI vàng
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi Cắt Gạch 114-HUAFU
Lưỡi Cắt Gạch 114-HUAFU

 5077 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt gạch 114- Con Hổ
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt gạch 114- Nam Kiến (liền)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt gạch 114- Khủng Long
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt gạch 114- DIAMOND
Lưỡi cắt gạch 114- DIAMOND

 3440 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi cắt nhôm, cắt nhựa Mã-PN355
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan đá- Mũi me dấu cộng
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan đá- Mũi me dấu trừ
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lưỡi Cắt Gạch Không Rãnh Clipper
 0 Nhu cầu từ khách hàng

85,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông ɸ20X370 ZR20
 0 Nhu cầu từ khách hàng

150,000 đ

Đá mài đá đại bàng 100X3.0X16 MID
 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,000 đ

Lưỡi cắt kim cương Yahong 114X20x1.8x12 Mã YH305
 0 Nhu cầu từ khách hàng

60,000 đ

Lưỡi cắt kim cương Yahong 114X20x1.8x12 Mã YH302
 0 Nhu cầu từ khách hàng

60,000 đ

Nhám xếp đánh bóng JP
Nhám xếp đánh bóng JP

 4860 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

7,500 đ

Đá cắt Arba Đức phi 350X3.0X25.4 CA 350S1
 0 Nhu cầu từ khách hàng

40,000 đ

Đầu số đánh bóng đá Dongsing
 0 Nhu cầu từ khách hàng

32,000 đ

Xốp đỏ đánh bóng đá
Xốp đỏ đánh bóng đá

 3596 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Nỉ đỏ đánh bóng 100X16X10 DGD
 0 Nhu cầu từ khách hàng

7,600 đ

Nỉ trụ đánh bóng, tạo xước NT100-8
 0 Nhu cầu từ khách hàng

180,000 đ

Nỉ xám hình trụ tạo xước NT100 - 6
 0 Nhu cầu từ khách hàng

180,000 đ

Nỉ xám hình trụ tạo xước NT-100
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Bánh nỉ đánh bóng bề mặt JN-05
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Bánh nỉ đánh bóng bề mặt JN-04
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Bánh nỉ đánh bóng bề mặt JN-02
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Đĩa nỉ đánh bóng bề mặt JT-03
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Dụng cụ mài đá giáp xếp Trung Quốc T27
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Dụng cụ đánh bóng đá nỉ trắng cá mập CM2
 0 Nhu cầu từ khách hàng

9,700 đ

Bát mài cá heo TOPE
Bát mài cá heo TOPE

 4032 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

100,000 đ

Bát mài GRANITO đỏ phi 100 - BÊ TÔNG JM100
 0 Nhu cầu từ khách hàng

56,000 đ

Bát mài GRANITO Xanh Phi 100 - Bê Tông XINDA Unik 1000
 0 Nhu cầu từ khách hàng

56,000 đ

Lưỡi cắt bê tông cá mập TOPE - loại 250mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Cưa lá cầm tay 41 răng hợp kim
 0 Nhu cầu từ khách hàng

290,000 đ

Cưa C-127 . Cưa gắn hợp kim
Cưa C-127 . Cưa gắn hợp kim

 3729 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

860,000 đ

Lưỡi cắt đá cẩm thạch, cắt sứ FY 400
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,361,000 đ

Lưỡi cắt đá cẩm thạch, cắt sứ FY350-3
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,705,000 đ

Lưỡi cắt đá cẩm thạch, cắt sứ FY350
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,622,000 đ

Lưỡi cắt đá cẩm thạch, cắt sứ FY320
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,394,000 đ

Lưỡi cắt đá cẩm thạch FY AAA 114
 0 Nhu cầu từ khách hàng

74,000 đ

Lưỡi cắt gạch ZONTEN 114X16/20X1,8
 0 Nhu cầu từ khách hàng

36,400 đ