Thông tin sản phẩm

Công trình lại nối tiếp công trình, Công ty CP XDSX và TM Đại Sàn vẫn luôn nổ lực thi công để hoàn thiện các công trình kịp thời đáp ứng nhu cầu của đối tác. Một trong những công trình đó là Biệt thự Long Hải - Mạo Khê - Quảng Ninh.

Công trình lại nối tiếp công trình, Công ty CP XDSX và TM Đại Sàn vẫn luôn nổ lực thi công để hoàn thiện các công trình kịp thời đáp ứng nhu cầu của đối tác. Một trong những công trình đó là Biệt thự Long Hải - Mạo Khê - Quảng Ninh.

Bằng hạng mục thi công ốp đá ngoại thất giữa sự phối hợp công ty CP Xây Dựng 105 mà đại diện là ông Trần Chí Thành - Chủ tịch hội đồng quản trị (Bên A) và công ty Cổ Phần XDSX và TM Đại Sàn, đại diện là ông Nhâm Phong Đại - Giám đốc công ty ( Bên B). Cùng thực hiện ký kết từ ngày 21/09/2015, cả nhà thầu và nhà đối tác cùng nỗ lực hoàn thiện ốp đá biệt thự Long Hải - Mạo Khê - Quảng Ninh.

Dự án thi công ốp đá công trình biệt thự Long Hải - Mạo Khê - Quảng Ninh. Dưới đây là một số hình ảnh thực tế công trình mà đôi ngũ kỹ thuật cung cấp :

 

 

 

 

 

Ốp đá mặt ngoài biệt thự

 

 

Khi thi công xong mặt ngoài

 

 

Tổng quan công trình biệt thự Long Hải

Chính sách đổi trả lại hàng

Nếu sản phẩm bạn nhận được không giống mô tả hoặc chất lượng thấp, người bán hứa rằng bạn có thể trả lại trước khi hoàn thành đơn đặt hàng (khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận), được hoàn lại tiền đầy đủ, và chi phí vận chuyển hàng trả lại sẽ được người bán thanh toán. Chi tiết về các phương thức thanh toán vận chuyển và lệ phí phải được sự đồng ý trước với người bán. Hoặc, bạn có thể chọn giữ sản phẩm và chấp thuận số tiền hoàn trả trực tiếp với người bán.

Xin lưu ý: Nếu người bán cung cấp dịch vụ "Bảo hộ lâu dài hơn" cho sản phẩm này, bạn có thể yêu cầu hoàn trả lên đến 15 ngày sau khi hoàn thành đơn đặt hàng.

Dịch vụ cho khách hàng

Giao hàng đúng giờ
Nếu bạn không nhận được hàng của bạn trong vòng 7 ngày, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền đầy đủ trước khi hoàn thành đơn đặt hàng (khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận).

Trả lại thêm
Bạn có thể trả lại bất kỳ sản phẩm nào, ngay cả những sản phẩm trong tình trạng hoàn hảo, bất cứ lúc nào trước khi hoàn thành đơn đặt hàng ((khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận) và được hoàn lại tiền đầy đủ. Chi phí vận chuyển trả hàng lại sẽ được bạn thanh toán. Hãy đảm bảo rằng sản phẩm chưa từng được sử dụng và đang ở nguyên trong bao bì.

Tư vấn khách hàng 24/7

0988.03.2468

Hệ thống TMĐT ĐẠI SÀN