Lọc theo:
Sắp xếp: View:
Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 18mm DSHAH18MMDEN

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 18mm DSHAH18MMDEN

252,000 đ ~ 280,000 đ

 2200 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 38mm DSHAH38MMCAM

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 38mm DSHAH38MMCAM

308,000 đ ~ 353,000 đ

 1209 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông DCA Ø 140mm DS5099

Mũi khoan rút lõi bê tông DCA Ø 140mm DS5099

840,000 đ ~ 890,000 đ

 1537 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 102mm DS5098

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 102mm DS5098

612,000 đ ~ 650,000 đ

 1320 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 63mm DS5097

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 63mm DS5097

378,000 đ ~ 410,000 đ

 1949 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông ф 63 màu xanh DS4623

Mũi khoan rút lõi bê tông ф 63 màu xanh DS4623

370,000 đ ~ 400,000 đ

 2990 Lượt xem

Mũi khoan gạch, đá Kích cỡ 20~60mm

Mũi khoan gạch, đá Kích cỡ 20~60mm

Liên hệ

 4734 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông ɸ20X370 ZR20

Mũi khoan rút lõi bê tông ɸ20X370 ZR20

150,000 đ

 16818 Lượt xem

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 18mm DSHAH18MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

252,000 đ

~ 280,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 20mm DSHAH20MMCAM
 0 Nhu cầu từ khách hàng

252,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 22mm DSHAH22MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

260,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 25mm DSHAH25MMCAM
 0 Nhu cầu từ khách hàng

268,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 27mm DSHAH27MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

276,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 32mm DSHAH32MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

292,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 36mm DSHAH36MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

300,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 38mm DSHAH38MMCAM
 0 Nhu cầu từ khách hàng

308,000 đ

~ 353,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 40mm DSHAH40MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

316,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 46mm DSHAH46MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

316,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 127mm DSHAH127MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

889,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 108mm DSHAH108MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

756,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 152mm DSHAH152MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,064,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 132mm DSHAH132MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

924,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 89mm DSHAH89MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

623,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 168mm DSHAH168MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,176,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 180mm DSHAH180MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,260,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 140mm DSHAH140MMDEN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

980,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 102mm DSHAH102MMCADE
 0 Nhu cầu từ khách hàng

714,000 đ

Ống nối mũi khoan rút lõi bê tông 12cm DS5103
 1 Nhu cầu từ khách hàng

160,000 đ

Ống nối mũi khoan rút lõi bê tông Ø 22mm DS5102
 0 Nhu cầu từ khách hàng

160,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông DCA Ø 140mm DS5099
 1 Nhu cầu từ khách hàng

840,000 đ

~ 890,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 102mm DS5098
 0 Nhu cầu từ khách hàng

612,000 đ

~ 650,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 63mm DS5097
 1 Nhu cầu từ khách hàng

378,000 đ

~ 410,000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông ф 63 màu xanh DS4623
 0 Nhu cầu từ khách hàng

370,000 đ

~ 400,000 đ

Mũi khoan lổ dùng cho đá Granit, đá hoa cương DSL0005
 0 Nhu cầu từ khách hàng

385,000 đ

Mũi khoan gạch, đá Kích cỡ 20~60mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông ɸ20X370 ZR20
 0 Nhu cầu từ khách hàng

150,000 đ