Sắp xếp: View:
Máy khoan rút lõi bê tông HANGHUA D165

Máy khoan rút lõi bê tông HANGHUA D165

2,200,000 đ ~ 3,000,000 đ

 298 Lượt xem

Máy khoan & vặn vít dùng pin Makita DDF453SHE

Máy khoan & vặn vít dùng pin Makita DDF453SHE

4,400,000 đ ~ 4,842,000 đ

 308 Lượt xem

Máy khoan búa Maktec MT870

Máy khoan búa Maktec MT870

1,885,000 đ ~ 2,200,000 đ

 228 Lượt xem

Máy khoan Bosch Professional GBM 32-4

Máy khoan Bosch Professional GBM 32-4

15,800,000 đ ~ 17,500,000 đ

 161 Lượt xem

Máy khoan Bosch Professional GBM 1000 RE

Máy khoan Bosch Professional GBM 1000 RE

840,000 đ ~ 950,000 đ

 197 Lượt xem

Máy khoan Maktec MT60

Máy khoan Maktec MT60

522,000 đ ~ 580,000 đ

 359 Lượt xem

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 2-26 DFR

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 2-26 DFR

4,360,000 đ ~ 4,850,000 đ

 137 Lượt xem

Máy khoan đa năng Makita HR2601 800W 26mm

Máy khoan đa năng Makita HR2601 800W 26mm

3,280,000 đ ~ 4,113,000 đ

 2143 Lượt xem

Máy khoan động lực Bosch Professional GSB 16 RE

Máy khoan động lực Bosch Professional GSB 16 RE

1,540,000 đ ~ 1,750,000 đ

 125 Lượt xem

Máy khoan rút lõi bê tông HANGHUA D205

Máy khoan rút lõi bê tông HANGHUA D205

5,400,000 đ ~ 6,000,000 đ

 377 Lượt xem

Máy khoan tốc độ cao Maktec MT652 230W

Máy khoan tốc độ cao Maktec MT652 230W

605,000 đ ~ 670,000 đ

 272 Lượt xem

Máy khoan động lực Bosch GSB 16 RE SET

Máy khoan động lực Bosch GSB 16 RE SET

1,949,000 đ ~ 2,450,000 đ

 225 Lượt xem

Máy khoan Bosch Professional GBM 32-4

Máy khoan Bosch Professional GBM 32-4

15,800,000 đ ~ 17,500,000 đ

 174 Lượt xem

Máy vặn vít Makita TD0101F

Máy vặn vít Makita TD0101F

1,583,000 đ ~ 1,900,000 đ

 203 Lượt xem

Máy khoan KD 600

Máy khoan KD 600

Liên hệ

 168 Lượt xem

Máy khoan động lực Bosch Professional GSB 1300

Máy khoan động lực Bosch Professional GSB 1300

1,105,000 đ ~ 1,250,000 đ

 154 Lượt xem

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 2-26 DRE

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 2-26 DRE

3,700,000 đ ~ 4,150,000 đ

 126 Lượt xem

Máy khoan Maktec MT607 710W

Máy khoan Maktec MT607 710W

880,000 đ ~ 967,000 đ

 495 Lượt xem

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 8-45 DV

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 8-45 DV

17,950,000 đ ~ 19,460,000 đ

 271 Lượt xem

Máy khoan búa Bosch GBH 2-24 RE

Máy khoan búa Bosch GBH 2-24 RE

3,200,000 đ ~ 3,600,000 đ

 252 Lượt xem

Máy khoan búa Makita 8416 570W

Máy khoan búa Makita 8416 570W

5,080,000 đ ~ 5,637,000 đ

 347 Lượt xem

Máy khoan Bosch Professional GBM 600

Máy khoan Bosch Professional GBM 600

680,000 đ ~ 750,000 đ

 213 Lượt xem

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 2-18 RE

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 2-18 RE

2,200,000 đ ~ 2,450,000 đ

 118 Lượt xem

Máy khoan búa Maktec MT814KSP 710W

Máy khoan búa Maktec MT814KSP 710W

1,310,000 đ ~ 1,456,000 đ

 371 Lượt xem

Máy khoan sắt Stanley STDR5510 500W

Máy khoan sắt Stanley STDR5510 500W

750,000 đ ~ 810,000 đ

 351 Lượt xem

Máy khoan động lực Makita HR2810 800W

Máy khoan động lực Makita HR2810 800W

5,320,000 đ ~ 5,907,000 đ

 302 Lượt xem

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 5-40D

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 5-40D

9,499,000 đ ~ 10,555,000 đ

 342 Lượt xem

Máy khoan từ KBN Mã-6900RE (Ø 90mm)

Máy khoan từ KBN Mã-6900RE (Ø 90mm)

Liên hệ

 681 Lượt xem

Máy khoan động lực Bosch Professional GSB 20-2 RE

Máy khoan động lực Bosch Professional GSB 20-2 RE

2,700,000 đ ~ 2,930,000 đ

 131 Lượt xem

Máy khoan cầm tay DeWalt DWD024

Máy khoan cầm tay DeWalt DWD024

1,140,000 đ ~ 1,400,000 đ

 283 Lượt xem

Máy khoan chạy pin Maktec MT066SK2N

Máy khoan chạy pin Maktec MT066SK2N

1,400,000 đ ~ 1,548,000 đ

 374 Lượt xem

Máy khoan rút lõi bê tông HANGHUA D165
 0 Nhu cầu từ khách hàng

2,200,000 đ

~ 3,000,000 đ

Máy khoan bàn Tiến đạt (Loại 0.8m - 1/2HP - 2 Puly )
 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,150,000 đ

Máy khoan & vặn vít dùng pin Makita DDF453SHE
 0 Nhu cầu từ khách hàng

4,400,000 đ

~ 4,842,000 đ

Máy khoan búa Maktec MT870
Máy khoan búa Maktec MT870

 228 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,885,000 đ

~ 2,200,000 đ

Máy khoan Bosch Professional GBM 32-4
 0 Nhu cầu từ khách hàng

15,800,000 đ

~ 17,500,000 đ

Máy khoan Bosch Professional GBM 1000 RE
 0 Nhu cầu từ khách hàng

840,000 đ

~ 950,000 đ

Máy khoan Maktec MT60
Máy khoan Maktec MT60

 359 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

522,000 đ

~ 580,000 đ

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 2-26 DFR
 0 Nhu cầu từ khách hàng

4,360,000 đ

~ 4,850,000 đ

Máy khoan đa năng Makita HR2601 800W 26mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,280,000 đ

~ 4,113,000 đ

Máy khoan động lực Bosch Professional GSB 16 RE
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,540,000 đ

~ 1,750,000 đ

Máy khoan rút lõi bê tông HANGHUA D205
 1 Nhu cầu từ khách hàng

5,400,000 đ

~ 6,000,000 đ

Máy khoan tốc độ cao Maktec MT652 230W
 0 Nhu cầu từ khách hàng

605,000 đ

~ 670,000 đ

Máy khoan động lực Bosch GSB 16 RE SET
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,949,000 đ

~ 2,450,000 đ

Máy khoan Bosch Professional GBM 32-4
 0 Nhu cầu từ khách hàng

15,800,000 đ

~ 17,500,000 đ

Máy vặn vít Makita TD0101F
Máy vặn vít Makita TD0101F

 203 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,583,000 đ

~ 1,900,000 đ

Máy khoan KD 600
Máy khoan KD 600

 168 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khoan động lực Bosch Professional GSB 1300
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,105,000 đ

~ 1,250,000 đ

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 2-26 DRE
 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,700,000 đ

~ 4,150,000 đ

Máy khoan Maktec MT607 710W
Máy khoan Maktec MT607 710W

 495 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

880,000 đ

~ 967,000 đ

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 8-45 DV
 0 Nhu cầu từ khách hàng

17,950,000 đ

~ 19,460,000 đ

Máy khoan búa Bosch GBH 2-24 RE
 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,200,000 đ

~ 3,600,000 đ

Máy khoan búa Makita 8416 570W
 0 Nhu cầu từ khách hàng

5,080,000 đ

~ 5,637,000 đ

Máy khoan Bosch Professional GBM 600
 0 Nhu cầu từ khách hàng

680,000 đ

~ 750,000 đ

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 2-18 RE
 0 Nhu cầu từ khách hàng

2,200,000 đ

~ 2,450,000 đ

Máy khoan búa Maktec MT814KSP 710W
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,310,000 đ

~ 1,456,000 đ

Máy khoan sắt Stanley STDR5510 500W
 0 Nhu cầu từ khách hàng

750,000 đ

~ 810,000 đ

Máy khoan động lực Makita HR2810 800W
 0 Nhu cầu từ khách hàng

5,320,000 đ

~ 5,907,000 đ

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 5-40D
 0 Nhu cầu từ khách hàng

9,499,000 đ

~ 10,555,000 đ

Máy khoan từ KBN Mã-6900RE (Ø 90mm)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khoan động lực Bosch Professional GSB 20-2 RE
 0 Nhu cầu từ khách hàng

2,700,000 đ

~ 2,930,000 đ

Máy khoan cầm tay DeWalt DWD024
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,140,000 đ

~ 1,400,000 đ

Máy khoan chạy pin Maktec MT066SK2N
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,400,000 đ

~ 1,548,000 đ