Lọc theo:
Sắp xếp: View:
Máy khoan Bosch Professional GBM 10 RE

Máy khoan Bosch Professional GBM 10 RE

1,040,000 đ ~ 1,155,000 đ

 256 Lượt xem

Máy khoan rút lõi bê tông HANGHUA D165

Máy khoan rút lõi bê tông HANGHUA D165

2,200,000 đ ~ 3,000,000 đ

 344 Lượt xem

Máy khoan đa năng Makita HR2600 800W 26mm

Máy khoan đa năng Makita HR2600 800W 26mm

2,880,000 đ ~ 3,143,000 đ

 2114 Lượt xem

Máy khoan Makita HP1230 400W 12mm

Máy khoan Makita HP1230 400W 12mm

1,557,000 đ ~ 1,690,000 đ

 2301 Lượt xem

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 4-32 DFR

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 4-32 DFR

9,600,000 đ ~ 10,800,000 đ

 223 Lượt xem

Máy khoan Makita 6016 480W

Máy khoan Makita 6016 480W

5,700,000 đ ~ 6,347,000 đ

 416 Lượt xem

Máy khoan động lực Bosch Professional GSB 13 RE

Máy khoan động lực Bosch Professional GSB 13 RE

1,400,000 đ ~ 1,650,000 đ

 169 Lượt xem

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 3-28 DRE

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 3-28 DRE

5,700,000 đ ~ 6,358,000 đ

 135 Lượt xem

Máy khoan búa Maktec MT817

Máy khoan búa Maktec MT817

1,050,000 đ ~ 1,150,000 đ

 274 Lượt xem

Máy khoan sắt Stanley STDR5510 500W

Máy khoan sắt Stanley STDR5510 500W

750,000 đ ~ 810,000 đ

 375 Lượt xem

Máy khoan KD 600

Máy khoan KD 600

Liên hệ

 194 Lượt xem

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 2-26 RE

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 2-26 RE

3,500,000 đ ~ 3,900,000 đ

 149 Lượt xem

Máy khoan & vặn vít dùng pin Makita DDF453SHE

Máy khoan & vặn vít dùng pin Makita DDF453SHE

4,400,000 đ ~ 4,842,000 đ

 330 Lượt xem

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 2-26 DRE

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 2-26 DRE

3,700,000 đ ~ 4,150,000 đ

 156 Lượt xem

Máy khoan động lực Makita HR2810 800W

Máy khoan động lực Makita HR2810 800W

5,320,000 đ ~ 5,907,000 đ

 335 Lượt xem

Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE (SET)

Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE (SET)

17,000,000 đ ~ 18,500,000 đ

 355 Lượt xem

Máy khoan từ KBN Mã-6900RE (Ø 90mm)

Máy khoan từ KBN Mã-6900RE (Ø 90mm)

Liên hệ

 707 Lượt xem

Máy khoan động lực Bosch GSB 16 RE SET

Máy khoan động lực Bosch GSB 16 RE SET

1,949,000 đ ~ 2,450,000 đ

 251 Lượt xem

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 2-18 RE

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 2-18 RE

2,200,000 đ ~ 2,450,000 đ

 138 Lượt xem

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 2-26 DFR

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 2-26 DFR

4,360,000 đ ~ 4,850,000 đ

 155 Lượt xem

Máy khoan chạy pin Maktec MT066SK2N

Máy khoan chạy pin Maktec MT066SK2N

1,400,000 đ ~ 1,548,000 đ

 390 Lượt xem

Máy khoan từ KBN Mã-6600RE (Ø 60mm)

Máy khoan từ KBN Mã-6600RE (Ø 60mm)

Liên hệ

 965 Lượt xem

Máy khoan từ KBN Mã-6350 (Ø 35mm)

Máy khoan từ KBN Mã-6350 (Ø 35mm)

Liên hệ

 911 Lượt xem

Máy khoan cầm tay DeWalt DWD024

Máy khoan cầm tay DeWalt DWD024

1,140,000 đ ~ 1,400,000 đ

 305 Lượt xem

Máy khoan đục bê tông DEWALT D25501K

Máy khoan đục bê tông DEWALT D25501K

9,650,000 đ ~ 10,450,000 đ

 277 Lượt xem

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-23 RE

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-23 RE

2,480,000 đ ~ 2,680,000 đ

 531 Lượt xem

Máy khoan đa năng Makita HR2601 800W 26mm

Máy khoan đa năng Makita HR2601 800W 26mm

3,280,000 đ ~ 4,113,000 đ

 2161 Lượt xem

Máy khoan búa Keyang DMV-13K Hàn Quốc  1993455

Máy khoan búa Keyang DMV-13K Hàn Quốc 1993455

1,199,000 đ ~ 1,499,000 đ

 247 Lượt xem

Máy khoan búa Makita 8416 570W

Máy khoan búa Makita 8416 570W

5,080,000 đ ~ 5,637,000 đ

 374 Lượt xem

Máy khoan Maktec MT60

Máy khoan Maktec MT60

522,000 đ ~ 580,000 đ

 386 Lượt xem

Máy khoan động lực Bosch Professional GSB 16 RE

Máy khoan động lực Bosch Professional GSB 16 RE

1,540,000 đ ~ 1,750,000 đ

 148 Lượt xem

Máy khoan Bosch Professional GBM 10 RE
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,040,000 đ

~ 1,155,000 đ

Máy khoan rút lõi bê tông HANGHUA D165
 0 Nhu cầu từ khách hàng

2,200,000 đ

~ 3,000,000 đ

Máy khoan đa năng Makita HR2600 800W 26mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

2,880,000 đ

~ 3,143,000 đ

Máy khoan Makita HP1230 400W 12mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,557,000 đ

~ 1,690,000 đ

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 4-32 DFR
 0 Nhu cầu từ khách hàng

9,600,000 đ

~ 10,800,000 đ

Máy khoan Makita 6016 480W
Máy khoan Makita 6016 480W

 416 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

5,700,000 đ

~ 6,347,000 đ

Máy khoan động lực Bosch Professional GSB 13 RE
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,400,000 đ

~ 1,650,000 đ

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 3-28 DRE
 0 Nhu cầu từ khách hàng

5,700,000 đ

~ 6,358,000 đ

Máy khoan búa Maktec MT817
Máy khoan búa Maktec MT817

 274 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,050,000 đ

~ 1,150,000 đ

Máy khoan sắt Stanley STDR5510 500W
 0 Nhu cầu từ khách hàng

750,000 đ

~ 810,000 đ

Máy khoan KD 600
Máy khoan KD 600

 194 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 2-26 RE
 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,500,000 đ

~ 3,900,000 đ

Máy khoan & vặn vít dùng pin Makita DDF453SHE
 0 Nhu cầu từ khách hàng

4,400,000 đ

~ 4,842,000 đ

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 2-26 DRE
 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,700,000 đ

~ 4,150,000 đ

Máy khoan động lực Makita HR2810 800W
 0 Nhu cầu từ khách hàng

5,320,000 đ

~ 5,907,000 đ

Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE (SET)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

17,000,000 đ

~ 18,500,000 đ

Máy khoan từ KBN Mã-6900RE (Ø 90mm)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khoan động lực Bosch GSB 16 RE SET
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,949,000 đ

~ 2,450,000 đ

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 2-18 RE
 0 Nhu cầu từ khách hàng

2,200,000 đ

~ 2,450,000 đ

Máy khoan búa Bosch Professional GBH 2-26 DFR
 0 Nhu cầu từ khách hàng

4,360,000 đ

~ 4,850,000 đ

Máy khoan chạy pin Maktec MT066SK2N
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,400,000 đ

~ 1,548,000 đ

Máy khoan từ KBN Mã-6600RE (Ø 60mm)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khoan từ KBN Mã-6350 (Ø 35mm)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy khoan cầm tay DeWalt DWD024
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,140,000 đ

~ 1,400,000 đ

Máy khoan đục bê tông DEWALT D25501K
 0 Nhu cầu từ khách hàng

9,650,000 đ

~ 10,450,000 đ

Máy khoan bàn Tiến đạt (Loại 0.8m - 1/2HP - 2 Puly )
 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,150,000 đ

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-23 RE
 0 Nhu cầu từ khách hàng

2,480,000 đ

~ 2,680,000 đ

Máy khoan đa năng Makita HR2601 800W 26mm
 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,280,000 đ

~ 4,113,000 đ

Máy khoan búa Keyang DMV-13K Hàn Quốc  1993455
 2 Nhu cầu từ khách hàng

1,199,000 đ

~ 1,499,000 đ

Máy khoan búa Makita 8416 570W
 0 Nhu cầu từ khách hàng

5,080,000 đ

~ 5,637,000 đ

Máy khoan Maktec MT60
Máy khoan Maktec MT60

 386 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

522,000 đ

~ 580,000 đ

Máy khoan động lực Bosch Professional GSB 16 RE
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,540,000 đ

~ 1,750,000 đ