Lọc theo:
Sắp xếp: View:
Chất chống thấm U-930

Chất chống thấm U-930

2,300,000 đ

 446 Lượt xem

Keo chống thấm có tình đàn hồi U-315A

Keo chống thấm có tình đàn hồi U-315A

367,000 đ

 443 Lượt xem

Chống thấm gỗ, hệ thẩm thấu CT-09

Chống thấm gỗ, hệ thẩm thấu CT-09

Liên hệ

 130 Lượt xem

Sơn Dulux- Lau Chùi Vượt Bậc SDS 19714

Sơn Dulux- Lau Chùi Vượt Bậc SDS 19714

Liên hệ

 306 Lượt xem

Sơn Dulux lau chùi hiệu quả SDS 19709

Sơn Dulux lau chùi hiệu quả SDS 19709

Liên hệ

 403 Lượt xem

Sơn sàn ALKYD PRIMER 20L/TH SS-AP

Sơn sàn ALKYD PRIMER 20L/TH SS-AP

1,982,000 đ

 290 Lượt xem

Sơn sàn BARRIER 77 9L/BỘ SS-B77

Sơn sàn BARRIER 77 9L/BỘ SS-B77

4,068,900 đ

 275 Lượt xem

Sơn sàn JOTAMASTIC 90 SS-J90

Sơn sàn JOTAMASTIC 90 SS-J90

5,610,000 đ

 301 Lượt xem

Sơn sàn JOTAMASTIC 87 ALUMINIUM 17.4L/BỘ SS-J87

Sơn sàn JOTAMASTIC 87 ALUMINIUM 17.4L/BỘ SS-J87

4,842,420 đ

 258 Lượt xem

Sơn sàn JOTAMASTIC 80 18.3L/BỘ SS-J80

Sơn sàn JOTAMASTIC 80 18.3L/BỘ SS-J80

3,905,220 đ

 252 Lượt xem

Sơn sàn MARATHON XHB 20L/BỘ SS-M-XHB

Sơn sàn MARATHON XHB 20L/BỘ SS-M-XHB

6,534,000 đ

 249 Lượt xem

Sơn sàn PILOT II 20L/TH SS-PII

Sơn sàn PILOT II 20L/TH SS-PII

3,300,000 đ

 240 Lượt xem

Sơn sàn ALUMINIUM PAINT HR 20L/TH SS-AP-HR

Sơn sàn ALUMINIUM PAINT HR 20L/TH SS-AP-HR

4,796,000 đ

 182 Lượt xem

SƠN JOTAMASTIC 87 18.7L/BỘ SS-J87

SƠN JOTAMASTIC 87 18.7L/BỘ SS-J87

4,751,670 đ

 176 Lượt xem

Sơn sàn Thinner No.17 20L/TH SS-T17

Sơn sàn Thinner No.17 20L/TH SS-T17

2,420,000 đ

 187 Lượt xem

Sơn sàn HARDTOP AS 20L/BỘ SS-H-AS

Sơn sàn HARDTOP AS 20L/BỘ SS-H-AS

5,962,000 đ

 179 Lượt xem

SƠN PENGUARD TC 20L/BỘ SS-P-TC

SƠN PENGUARD TC 20L/BỘ SS-P-TC

4,290,000 đ

 180 Lượt xem

SƠN SOVALITT 5L/TH SS-S5l

SƠN SOVALITT 5L/TH SS-S5l

2,139,500 đ

 179 Lượt xem

SƠN RESIST 78 11.6L/BỘ S-R78

SƠN RESIST 78 11.6L/BỘ S-R78

5,244,360 đ

 156 Lượt xem

SƠN PENGUARD PRIMER 20L/BỘ S-PP

SƠN PENGUARD PRIMER 20L/BỘ S-PP

3,542,000 đ

 167 Lượt xem

SƠN MARATHON BỘ 20L S-M-20l

SƠN MARATHON BỘ 20L S-M-20l

6,578,000 đ

 155 Lượt xem

SƠN PENGUARD HB BỘ 20L S-P-HB

SƠN PENGUARD HB BỘ 20L S-P-HB

3,586,000 đ

 155 Lượt xem

SƠN EPOXY PROGUARD BỘ 20L S-EP-20l

SƠN EPOXY PROGUARD BỘ 20L S-EP-20l

Liên hệ

 159 Lượt xem

Sơn Jotun Resit 86 11.6L/Bộ S-JR86

Sơn Jotun Resit 86 11.6L/Bộ S-JR86

5,177,040 đ

 128 Lượt xem

Sơn Penguard Primer Sea 20l S-PPS-20l

Sơn Penguard Primer Sea 20l S-PPS-20l

3,828,000 đ

 148 Lượt xem

Thinner No10 T-N10

Thinner No10 T-N10

2,332,000 đ

 157 Lượt xem

Sơn Pioner 20l S-P20l

Sơn Pioner 20l S-P20l

3,718,000 đ

 177 Lượt xem

Sơn sàn Red Oxide QD Primer 20l SS-ROQDP

Sơn sàn Red Oxide QD Primer 20l SS-ROQDP

2,332,000 đ

 149 Lượt xem

Sơn Tankguard Storage 20l S-TS20

Sơn Tankguard Storage 20l S-TS20

5,769,720 đ

 172 Lượt xem

Sơn Tankguard bộ 20l S-T-20l

Sơn Tankguard bộ 20l S-T-20l

4,444,000 đ

 163 Lượt xem

Sơn Hardtop Flexi bộ 20l S-HF-20l

Sơn Hardtop Flexi bộ 20l S-HF-20l

6,578,000 đ

 153 Lượt xem

Sơn Hardtop XP 20l S-HXP20l

Sơn Hardtop XP 20l S-HXP20l

6,864,000 đ

 161 Lượt xem

 Sơn Barrier 80 bộ 9l S-B80

Sơn Barrier 80 bộ 9l S-B80

4,702,500 đ

 176 Lượt xem

Sơn Penguard Express bộ 20l S-PE20l

Sơn Penguard Express bộ 20l S-PE20l

3,718,000 đ

 159 Lượt xem

Sơn Penguard Express ZP bộ 20l S-PEZP20l

Sơn Penguard Express ZP bộ 20l S-PEZP20l

4,268,000 đ

 154 Lượt xem

Sơn Penguard Express Mio bộ 20l S-PEM20l

Sơn Penguard Express Mio bộ 20l S-PEM20l

4,026,000 đ

 169 Lượt xem

Sơn Barrier Zep bộ 9l S-BZ9l

Sơn Barrier Zep bộ 9l S-BZ9l

2,682,900 đ

 176 Lượt xem

Sơn Penguard FC bộ 20l S-PFC20l

Sơn Penguard FC bộ 20l S-PFC20l

5,038,000 đ

 142 Lượt xem

Sơn sàn Seaconomt 700 SS-S700

Sơn sàn Seaconomt 700 SS-S700

7,442,600 đ

 156 Lượt xem

Sơn sàn Seaforce 30 SS-S30

Sơn sàn Seaforce 30 SS-S30

10,318,000 đ

 170 Lượt xem

Sơn sàn Seaforce 60 SS-S60

Sơn sàn Seaforce 60 SS-S60

11,946,000 đ

 160 Lượt xem

Sơn sàn Coastal AF 28 SS-CAF28

Sơn sàn Coastal AF 28 SS-CAF28

6,187,500 đ

 171 Lượt xem

Sơn sàn Coastal AF 38 SS-CAF38

Sơn sàn Coastal AF 38 SS-CAF38

6,751,800 đ

 184 Lượt xem

Sơn Jotafloor Topcoat S-JT

Sơn Jotafloor Topcoat S-JT

Liên hệ

 130 Lượt xem

Sơn Hardtop AX S-HAX

Sơn Hardtop AX S-HAX

Liên hệ

 127 Lượt xem

Sơn Jotafloor Sealer bộ 20l S-JS-20l

Sơn Jotafloor Sealer bộ 20l S-JS-20l

2,505,800 đ

 125 Lượt xem

Keo chống thấm LANKO 226 K11 FLEX-G 4.5kg

Keo chống thấm LANKO 226 K11 FLEX-G 4.5kg

350,000 đ

 857 Lượt xem

Phụ gia xây dựng TILELASTIC 7317-S2

Phụ gia xây dựng TILELASTIC 7317-S2

45,000 đ ~ 55,000 đ

 599 Lượt xem

Phụ gia xây dựng GRITONELASTIC 5268

Phụ gia xây dựng GRITONELASTIC 5268

45,000 đ ~ 50,000 đ

 603 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEALING MS4161

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEALING MS4161

33,334 đ ~ Liên hệ

 694 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEALING MS 3161

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEALING MS 3161

21,424 đ ~ Liên hệ

 728 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone GRITONE PRIMER AC 4487

Chất chống thấm Gritone GRITONE PRIMER AC 4487

30,000 đ ~ 40,000 đ

 704 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone GT-212 (5 lít)

Chất chống thấm Gritone GT-212 (5 lít)

124,000 đ

 763 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEAL 777 (25kg)

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEAL 777 (25kg)

578,000 đ ~ 600,000 đ

 736 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone CT-11A

Chất chống thấm Gritone CT-11A

50,000 đ ~ 55,000 đ

 747 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone LATEX AH DS4467

Chất chống thấm Gritone LATEX AH DS4467

124,000 đ

 533 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone LATEX GT-312

Chất chống thấm Gritone LATEX GT-312

25,000 đ ~ 30,000 đ

 643 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone PROOF&LIGHT 1168

Chất chống thấm Gritone PROOF&LIGHT 1168

38,000 đ ~ 58,000 đ

 522 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone GLOSS-OPAQUE156 NEW

Chất chống thấm Gritone GLOSS-OPAQUE156 NEW

38,000 đ ~ 58,000 đ

 561 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone SEAL GRANITE 888

Chất chống thấm Gritone SEAL GRANITE 888

30,000 đ ~ 68,000 đ

 556 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone WATER SEAL DS4458

Chất chống thấm Gritone WATER SEAL DS4458

33,000 đ ~ 60,000 đ

 1137 Lượt xem

Chất chống thấm Gritone Seal 320

Chất chống thấm Gritone Seal 320

33,000 đ ~ 60,000 đ

 619 Lượt xem

CHẤT SỬA CHỮA BÊ TÔNG Crocodile Multi Purpose DST03

CHẤT SỬA CHỮA BÊ TÔNG Crocodile Multi Purpose DST03

400,000 đ ~ 2,300,000 đ

 739 Lượt xem

CHẤT SỬA CHỮA BÊ TÔNG Crocodile 621 Standard Grout DST05

CHẤT SỬA CHỮA BÊ TÔNG Crocodile 621 Standard Grout DST05

200,000 đ ~ 1,700,000 đ

 809 Lượt xem

CHẤT SỬA CHỮA BÊ TÔNG Crocodile Acrylic Patch DST04

CHẤT SỬA CHỮA BÊ TÔNG Crocodile Acrylic Patch DST04

300,000 đ ~ 2,500,000 đ

 745 Lượt xem

CHẤT SỬA CHỮA BÊ TÔNG Crocodile Fast Patch 928 DST07

CHẤT SỬA CHỮA BÊ TÔNG Crocodile Fast Patch 928 DST07

250,000 đ ~ 2,100,000 đ

 683 Lượt xem

Hóa chất chống thấm Shell Flintkote Black Primer

Hóa chất chống thấm Shell Flintkote Black Primer

980,000 đ ~ 1,670,000 đ

 1411 Lượt xem

Chất chống thấm gốc Bitum Shell Flintkote No 3

Chất chống thấm gốc Bitum Shell Flintkote No 3

880,000 đ ~ 1,550,000 đ

 1076 Lượt xem

Sơn chống thấm và chống ăn mòn xi măng – polyme AC 02

Sơn chống thấm và chống ăn mòn xi măng – polyme AC 02

25,000 đ ~ 30,000 đ

 1184 Lượt xem

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T140-MG

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T140-MG

147,200 đ

 4244 Lượt xem

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T140-SG

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T140-SG

136,100 đ

 3624 Lượt xem

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T130-SG

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T130-SG

109,350 đ

 3273 Lượt xem

Chất kết dính Epoxy DSH-Sikafloor-161

Chất kết dính Epoxy DSH-Sikafloor-161

215,350 đ

 3838 Lượt xem

Vữa rót gốc nhựa Epoxy DSH- Sikadur-42 MP

Vữa rót gốc nhựa Epoxy DSH- Sikadur-42 MP

57,250 đ

 3884 Lượt xem

Vữa rót gốc xi măng DSH-SikaGrout GB

Vữa rót gốc xi măng DSH-SikaGrout GB

6,800 đ

 4136 Lượt xem

Vữa rót gốc xi măng DSH-SikaGrout 214-11HS

Vữa rót gốc xi măng DSH-SikaGrout 214-11HS

19,300 đ

 4023 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Monotop R

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Monotop R

42,081 đ

 3089 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Monotop 610

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Monotop 610

42,081 đ

 3261 Lượt xem

Chất chèn khe  DSH-Sika - Hydrotite CJ-Type

Chất chèn khe DSH-Sika - Hydrotite CJ-Type

171,800 đ

 2884 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Plug CN

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Plug CN

55,600 đ

 3266 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sikament NN

Hoá chất chống thấm DSH-Sikament NN

24,800 đ

 3162 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sikalite

Hoá chất chống thấm DSH-Sikalite

28,000 đ

 3559 Lượt xem

Keo dính cường độ cao DSH-Sikadur 732

Keo dính cường độ cao DSH-Sikadur 732

252,000 đ

 3655 Lượt xem

Keo dính cường độ cao DSH-Sikadur-752

Keo dính cường độ cao DSH-Sikadur-752

282,200 đ

 10028 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Latex

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Latex

65,600 đ

 4096 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Latex TH

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Latex TH

39,200 đ

 4324 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sikament R4

Hoá chất chống thấm DSH-Sikament R4

16,900 đ

 4392 Lượt xem

Hoá chất chống thấm SikaTop Seal DSH-102

Hoá chất chống thấm SikaTop Seal DSH-102

116,000 đ

 2940 Lượt xem

Hoá chất chống thấm SikaTop Seal DSH-105 VN

Hoá chất chống thấm SikaTop Seal DSH-105 VN

18,000 đ ~ 18,000 đ

 9161 Lượt xem

Hóa chất chống thấm Sikalitte DSH01

Hóa chất chống thấm Sikalitte DSH01

29,500 đ ~ 29,500 đ

 2997 Lượt xem

Hóa chất chống thấm Sikatop Seal DSH-107

Hóa chất chống thấm Sikatop Seal DSH-107

27,300 đ ~ 27,300 đ

 3675 Lượt xem

Chất tẩy rửa chống thấm tạo bọt U-903W
 0 Nhu cầu từ khách hàng

163,000 đ

Dung dịch chống thấm tạo bọt thấm nước U-903
 0 Nhu cầu từ khách hàng

209,000 đ

Dung dịch chống thấm tạo bọt thấm nước U-902
 0 Nhu cầu từ khách hàng

150,000 đ

Chất chống thấm U-930
Chất chống thấm U-930

 446 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

2,300,000 đ

Keo chống thấm có tình đàn hồi U-315A
 0 Nhu cầu từ khách hàng

367,000 đ

Chống thấm, chống rêu mốc cho mái ngói tường đứng CT-02
 0 Nhu cầu từ khách hàng

720,000 đ

Xi măng đông kết nhanh, bị tức thời dòng chảy CT-05
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Liên hệ

Chống thấm gỗ, hệ thẩm thấu CT-09
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Chống thấm cho đá, mái ngói không màu, bóng, trong suốt CT-10
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Phụ gia trộn vữa, xi măng, bê tông CT-11B Gold
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Chất chống thấm xi măng, bê tông CT-11A Gold
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Bột trét tường trong nhà Maxilite  SDS 19729
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Sơn Dầu Maxilite Cho Gỗ & Kim Loại SDS 19728
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Sản Phẩm Bột trét nội ngoại thất SDS 19715
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Sơn Dulux- Lau Chùi Vượt Bậc SDS 19714
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Bột trét ngoại thất Dulux Weathershield SDS 19712
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Sơn Dulux lau chùi hiệu quả SDS 19709
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Sơn sàn ALKYD PRIMER 20L/TH SS-AP
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,982,000 đ

Sơn sàn BARRIER 77 9L/BỘ SS-B77
 0 Nhu cầu từ khách hàng

4,068,900 đ

Sơn sàn JOTAMASTIC 90 SS-J90
Sơn sàn JOTAMASTIC 90 SS-J90

 301 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

5,610,000 đ

Sơn sàn JOTAMASTIC 87 ALUMINIUM 17.4L/BỘ SS-J87
 0 Nhu cầu từ khách hàng

4,842,420 đ

Sơn sàn JOTAMASTIC 80 18.3L/BỘ SS-J80
 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,905,220 đ

Sơn sàn MARATHON XHB 20L/BỘ SS-M-XHB
 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,534,000 đ

Sơn sàn PILOT II 20L/TH SS-PII
 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,300,000 đ

Sơn sàn ALUMINIUM PAINT HR 20L/TH SS-AP-HR
 0 Nhu cầu từ khách hàng

4,796,000 đ

SƠN JOTAMASTIC 87 18.7L/BỘ SS-J87
 0 Nhu cầu từ khách hàng

4,751,670 đ

Sơn sàn Thinner No.17 20L/TH SS-T17
 0 Nhu cầu từ khách hàng

2,420,000 đ

Sơn sàn HARDTOP AS 20L/BỘ SS-H-AS
 0 Nhu cầu từ khách hàng

5,962,000 đ

SƠN PENGUARD TC 20L/BỘ SS-P-TC
 0 Nhu cầu từ khách hàng

4,290,000 đ

SƠN SOVALITT 5L/TH SS-S5l
SƠN SOVALITT 5L/TH SS-S5l

 179 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

2,139,500 đ

SƠN RESIST 78 11.6L/BỘ S-R78
SƠN RESIST 78 11.6L/BỘ S-R78

 156 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

5,244,360 đ

SƠN PENGUARD PRIMER 20L/BỘ S-PP
 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,542,000 đ

SƠN MARATHON BỘ 20L S-M-20l
SƠN MARATHON BỘ 20L S-M-20l

 155 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,578,000 đ

SƠN PENGUARD HB BỘ 20L S-P-HB
 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,586,000 đ

SƠN EPOXY PROGUARD BỘ 20L S-EP-20l
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Sơn Jotun Resit 86 11.6L/Bộ S-JR86
 0 Nhu cầu từ khách hàng

5,177,040 đ

Sơn Penguard Primer Sea 20l S-PPS-20l
 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,828,000 đ

Thinner No10 T-N10
Thinner No10 T-N10

 157 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

2,332,000 đ

Sơn Pioner 20l S-P20l
Sơn Pioner 20l S-P20l

 177 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,718,000 đ

Sơn sàn Red Oxide QD Primer 20l SS-ROQDP
 0 Nhu cầu từ khách hàng

2,332,000 đ

Sơn Tankguard Storage 20l S-TS20
 0 Nhu cầu từ khách hàng

5,769,720 đ

Sơn Tankguard bộ 20l S-T-20l
Sơn Tankguard bộ 20l S-T-20l

 163 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

4,444,000 đ

Sơn Hardtop Flexi bộ 20l S-HF-20l
 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,578,000 đ

Sơn Hardtop XP 20l S-HXP20l
Sơn Hardtop XP 20l S-HXP20l

 161 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,864,000 đ

 Sơn Barrier 80 bộ 9l S-B80
Sơn Barrier 80 bộ 9l S-B80

 176 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

4,702,500 đ

Sơn Penguard Express bộ 20l S-PE20l
 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,718,000 đ

Sơn Penguard Express ZP bộ 20l S-PEZP20l
 0 Nhu cầu từ khách hàng

4,268,000 đ

Sơn Penguard Express Mio bộ 20l S-PEM20l
 0 Nhu cầu từ khách hàng

4,026,000 đ

Sơn Barrier Zep bộ 9l S-BZ9l
Sơn Barrier Zep bộ 9l S-BZ9l

 176 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

2,682,900 đ

Sơn Penguard FC bộ 20l S-PFC20l
 0 Nhu cầu từ khách hàng

5,038,000 đ

Sơn sàn Seaconomt 700 SS-S700
Sơn sàn Seaconomt 700 SS-S700

 156 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

7,442,600 đ

Sơn sàn Seaforce 30 SS-S30
Sơn sàn Seaforce 30 SS-S30

 170 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,318,000 đ

Sơn sàn Seaforce 60 SS-S60
Sơn sàn Seaforce 60 SS-S60

 160 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

11,946,000 đ

Sơn sàn Coastal AF 28 SS-CAF28
 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,187,500 đ

Sơn sàn Coastal AF 38 SS-CAF38
 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,751,800 đ

Sơn Jotafloor Topcoat S-JT
Sơn Jotafloor Topcoat S-JT

 130 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Sơn Hardtop AX S-HAX
Sơn Hardtop AX S-HAX

 127 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Sơn Jotafloor Sealer bộ 20l S-JS-20l
 0 Nhu cầu từ khách hàng

2,505,800 đ

Bộ keo chống thấm LANKO 226 K11 FLEX-G xám 23kg
 0 Nhu cầu từ khách hàng

950,000 đ

Bộ keo chống thấm LANKO 226 K11 FLEX-W trắng 23kg
 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,100,000 đ

Keo chống thấm LANKO 226 K11 FLEX-G 4.5kg
 0 Nhu cầu từ khách hàng

350,000 đ

Phụ gia xây dựng TILELASTIC 7317-S2
 0 Nhu cầu từ khách hàng

45,000 đ

~ 55,000 đ

Phụ gia xây dựng GRITONELASTIC 5268
 0 Nhu cầu từ khách hàng

45,000 đ

~ 50,000 đ

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEALING MS4161
 0 Nhu cầu từ khách hàng

33,334 đ

~ Liên hệ

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEALING MS 3161
 0 Nhu cầu từ khách hàng

21,424 đ

~ Liên hệ

Chất chống thấm Gritone GRITONE PRIMER AC 4487
 0 Nhu cầu từ khách hàng

30,000 đ

~ 40,000 đ

Chất chống thấm Gritone GT-212 (5 lít)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

124,000 đ

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEAL 777 (25kg)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

578,000 đ

~ 600,000 đ

Chất chống thấm Gritone CT-11A
 0 Nhu cầu từ khách hàng

50,000 đ

~ 55,000 đ

Chất chống thấm Gritone LATEX GT SPECIAL R 688 (5lít)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

125,000 đ

Chất chống thấm Gritone LATEX AH DS4467
 0 Nhu cầu từ khách hàng

124,000 đ

Chất chống thấm Gritone LATEX GT-312
 0 Nhu cầu từ khách hàng

25,000 đ

~ 30,000 đ

Chất chống thấm GRITONE LITE DS4464 (5 lít)
 0 Nhu cầu từ khách hàng

122,000 đ

Chất chống thấm Gritone PROOF&LIGHT 1168
 0 Nhu cầu từ khách hàng

38,000 đ

~ 58,000 đ

Chất chống thấm Gritone GLOSS-OPAQUE156 NEW
 0 Nhu cầu từ khách hàng

38,000 đ

~ 58,000 đ

Chất chống thấm Gritone SEAL GRANITE 888
 0 Nhu cầu từ khách hàng

30,000 đ

~ 68,000 đ

Chất chống thấm Gritone WATER SEAL DS4458
 0 Nhu cầu từ khách hàng

33,000 đ

~ 60,000 đ

Chất chống thấm Gritone Seal 320
 0 Nhu cầu từ khách hàng

33,000 đ

~ 60,000 đ

Chất làm cứng mặt sàn Gritone Cretehard 620
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

CHẤT SỬA CHỮA BÊ TÔNG Crocodile Multi Purpose DST03
 0 Nhu cầu từ khách hàng

400,000 đ

~ 2,300,000 đ

CHẤT SỬA CHỮA BÊ TÔNG Crocodile 621 Standard Grout DST05
 0 Nhu cầu từ khách hàng

200,000 đ

~ 1,700,000 đ

CHẤT SỬA CHỮA BÊ TÔNG Crocodile Acrylic Patch DST04
 0 Nhu cầu từ khách hàng

300,000 đ

~ 2,500,000 đ

CHẤT SỬA CHỮA BÊ TÔNG Crocodile Fast Patch 928 DST07
 0 Nhu cầu từ khách hàng

250,000 đ

~ 2,100,000 đ

Liên hệ

Hóa chất chống thấm Shell Flintkote Black Primer
 0 Nhu cầu từ khách hàng

980,000 đ

~ 1,670,000 đ

Chất chống thấm gốc Bitum Shell Flintkote No 3
 0 Nhu cầu từ khách hàng

880,000 đ

~ 1,550,000 đ

Sơn chống thấm và chống ăn mòn xi măng – polyme AC 02
 0 Nhu cầu từ khách hàng

25,000 đ

~ 30,000 đ

Chất quét lót cho chất trám khe DSH-Sika Primer-3N
 0 Nhu cầu từ khách hàng

175,000 đ

Chất trám khe đàn hồi gốc polyuretan DSH-Sikaflex PRO 3 WF
 0 Nhu cầu từ khách hàng

172,200 đ

Màng lỏng chống thấm đàn hồi cao DSH-Sikaproof Membrane
 0 Nhu cầu từ khách hàng

37,600 đ

Hoá chất chống thấm DSH-BC Bitumen Coating
 0 Nhu cầu từ khách hàng

68,880 đ

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T140-MG
 0 Nhu cầu từ khách hàng

147,200 đ

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T140-SG
 0 Nhu cầu từ khách hàng

136,100 đ

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T130-SG
 0 Nhu cầu từ khách hàng

109,350 đ

Chất kết dính Epoxy DSH-Sikafloor-161
 0 Nhu cầu từ khách hàng

215,350 đ

Phụ gia hóa dẻo và bù co ngót DSH-Intraplast Z - HV
 0 Nhu cầu từ khách hàng

78,850 đ

Vữa rót gốc nhựa Epoxy DSH- Sikadur-42 MP
 0 Nhu cầu từ khách hàng

57,250 đ

Vữa rót gốc xi măng DSH-SikaGrout GB
 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,800 đ

Chất làm cứng bề mặt sàn DSK- Mova Dur
 0 Nhu cầu từ khách hàng

7,200 đ

Vữa rót gốc xi măng DSH-SikaGrout 214-11HS
 0 Nhu cầu từ khách hàng

19,300 đ

Vữa rót gốc xi măng DSH-SikaGrout 212-11/214-11
 0 Nhu cầu từ khách hàng

8,800 đ

Chất làm cứng sàn DSH-Sikafloor Chapdur Grey
 0 Nhu cầu từ khách hàng

5,400 đ

Chất làm cứng sàn DSH-Sikafloor Chapdur Green
 0 Nhu cầu từ khách hàng

11,200 đ

Vữa trám gốc xi măng epoxy DSH-Sikagard 75 EpoCem
 0 Nhu cầu từ khách hàng

46,379 đ

Vữa sửa chữa thẩm mỹ DSH-Sika Refit 2000
 0 Nhu cầu từ khách hàng

18,800 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Monotop R
 0 Nhu cầu từ khách hàng

42,081 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Monotop 610
 0 Nhu cầu từ khách hàng

42,081 đ

Chất chèn khe  DSH-Sika - Hydrotite CJ-Type
 0 Nhu cầu từ khách hàng

171,800 đ

Băng chống thấm đàn hồi DSH-Sika Waterbar V15
 0 Nhu cầu từ khách hàng

114,500 đ

Băng chống thấm đàn hồi DSH-Sika Waterbar 0-15
 0 Nhu cầu từ khách hàng

111,100 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Plug CN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

55,600 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sikament NN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

24,800 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sikalite
 0 Nhu cầu từ khách hàng

28,000 đ

Vữa kết dính cường độ cao DSH-Sikadur 731
 0 Nhu cầu từ khách hàng

224,800 đ

Keo dính cường độ cao DSH-Sikadur 732
 0 Nhu cầu từ khách hàng

252,000 đ

Keo dính cường độ cao DSH-Sikadur-752
 0 Nhu cầu từ khách hàng

282,200 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Latex
 0 Nhu cầu từ khách hàng

65,600 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Latex TH
 0 Nhu cầu từ khách hàng

39,200 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sikament R4
 0 Nhu cầu từ khách hàng

16,900 đ

Hoá chất chống thấm Sikaflex Construction DSH AP
 0 Nhu cầu từ khách hàng

127,200 đ

Hoá chất chống thấm SikaTop Seal DSH-102
 0 Nhu cầu từ khách hàng

116,000 đ

Hoá chất chống thấm SikaTop Seal DSH-105 VN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

18,000 đ

~ 18,000 đ

Hóa chất chống thấm Sikalitte DSH01
 0 Nhu cầu từ khách hàng

29,500 đ

~ 29,500 đ

Hóa chất chống thấm Sikatop Seal DSH-107
 0 Nhu cầu từ khách hàng

27,300 đ

~ 27,300 đ