Sắp xếp: View:
Hoá chất chống thấm DSH-Sika Monotop 610

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Monotop 610

42,081 đ

 2908 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Plug CN

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Plug CN

55,600 đ

 2872 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sikament NN

Hoá chất chống thấm DSH-Sikament NN

24,800 đ

 2803 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sikament R4

Hoá chất chống thấm DSH-Sikament R4

16,900 đ

 3765 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sikalite

Hoá chất chống thấm DSH-Sikalite

28,000 đ

 3203 Lượt xem

Vữa rót gốc xi măng DSH-SikaGrout GB

Vữa rót gốc xi măng DSH-SikaGrout GB

6,800 đ

 3779 Lượt xem

Hoá chất chống thấm SikaTop Seal DSH-105 VN

Hoá chất chống thấm SikaTop Seal DSH-105 VN

18,000 đ ~ 18,000 đ

 8776 Lượt xem

Keo dính cường độ cao DSH-Sikadur-752

Keo dính cường độ cao DSH-Sikadur-752

282,200 đ

 9622 Lượt xem

Hóa chất chống thấm Shell Flintkote Black Primer

Hóa chất chống thấm Shell Flintkote Black Primer

980,000 đ ~ 1,670,000 đ

 899 Lượt xem

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T140-MG

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T140-MG

147,200 đ

 3846 Lượt xem

Chất kết dính Epoxy DSH-Sikafloor-161

Chất kết dính Epoxy DSH-Sikafloor-161

215,350 đ

 3479 Lượt xem

Vữa rót gốc nhựa Epoxy DSH- Sikadur-42 MP

Vữa rót gốc nhựa Epoxy DSH- Sikadur-42 MP

57,250 đ

 3538 Lượt xem

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T130-SG

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T130-SG

109,350 đ

 2887 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Latex TH

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Latex TH

39,200 đ

 3998 Lượt xem

Keo dính cường độ cao DSH-Sikadur 732

Keo dính cường độ cao DSH-Sikadur 732

252,000 đ

 3273 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Latex

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Latex

65,600 đ

 3646 Lượt xem

Chất chống thấm gốc Bitum Shell Flintkote No 3

Chất chống thấm gốc Bitum Shell Flintkote No 3

880,000 đ ~ 1,550,000 đ

 583 Lượt xem

Chất chèn khe  DSH-Sika - Hydrotite CJ-Type

Chất chèn khe DSH-Sika - Hydrotite CJ-Type

171,800 đ

 2480 Lượt xem

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Monotop R

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Monotop R

42,081 đ

 2727 Lượt xem

Hóa chất chống thấm Sikalitte DSH01

Hóa chất chống thấm Sikalitte DSH01

29,500 đ ~ 29,500 đ

 2613 Lượt xem

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T140-SG

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T140-SG

136,100 đ

 3247 Lượt xem

Vữa trám gốc xi măng epoxy DSH-Sikagard 75 EpoCem
 0 Nhu cầu từ khách hàng

46,379 đ

Hoá chất chống thấm Sikaflex Construction DSH AP
 0 Nhu cầu từ khách hàng

127,200 đ

Băng chống thấm đàn hồi DSH-Sika Waterbar 0-15
 0 Nhu cầu từ khách hàng

111,100 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Monotop 610
 0 Nhu cầu từ khách hàng

42,081 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Plug CN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

55,600 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sikament NN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

24,800 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sikament R4
 0 Nhu cầu từ khách hàng

16,900 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sikalite
 0 Nhu cầu từ khách hàng

28,000 đ

Chất quét lót cho chất trám khe DSH-Sika Primer-3N
 0 Nhu cầu từ khách hàng

175,000 đ

Vữa kết dính cường độ cao DSH-Sikadur 731
 0 Nhu cầu từ khách hàng

224,800 đ

Vữa rót gốc xi măng DSH-SikaGrout GB
 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,800 đ

Liên hệ

Hoá chất chống thấm SikaTop Seal DSH-105 VN
 0 Nhu cầu từ khách hàng

18,000 đ

~ 18,000 đ

Keo dính cường độ cao DSH-Sikadur-752
 0 Nhu cầu từ khách hàng

282,200 đ

Hóa chất chống thấm Shell Flintkote Black Primer
 0 Nhu cầu từ khách hàng

980,000 đ

~ 1,670,000 đ

Hoá chất chống thấm DSH-BC Bitumen Coating
 0 Nhu cầu từ khách hàng

68,880 đ

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T140-MG
 0 Nhu cầu từ khách hàng

147,200 đ

Vữa rót gốc xi măng DSH-SikaGrout 212-11/214-11
 0 Nhu cầu từ khách hàng

8,800 đ

Chất kết dính Epoxy DSH-Sikafloor-161
 0 Nhu cầu từ khách hàng

215,350 đ

Vữa rót gốc nhựa Epoxy DSH- Sikadur-42 MP
 0 Nhu cầu từ khách hàng

57,250 đ

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T130-SG
 0 Nhu cầu từ khách hàng

109,350 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Latex TH
 0 Nhu cầu từ khách hàng

39,200 đ

Màng lỏng chống thấm đàn hồi cao DSH-Sikaproof Membrane
 0 Nhu cầu từ khách hàng

37,600 đ

Keo dính cường độ cao DSH-Sikadur 732
 0 Nhu cầu từ khách hàng

252,000 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Latex
 0 Nhu cầu từ khách hàng

65,600 đ

Phụ gia hóa dẻo và bù co ngót DSH-Intraplast Z - HV
 0 Nhu cầu từ khách hàng

78,850 đ

Chất chống thấm gốc Bitum Shell Flintkote No 3
 0 Nhu cầu từ khách hàng

880,000 đ

~ 1,550,000 đ

Chất chèn khe  DSH-Sika - Hydrotite CJ-Type
 0 Nhu cầu từ khách hàng

171,800 đ

Hoá chất chống thấm DSH-Sika Monotop R
 0 Nhu cầu từ khách hàng

42,081 đ

Hóa chất chống thấm Sikalitte DSH01
 0 Nhu cầu từ khách hàng

29,500 đ

~ 29,500 đ

Tấm chống thấm DSH-Sika Bituseal-T140-SG
 0 Nhu cầu từ khách hàng

136,100 đ

Sơn chống thấm và chống ăn mòn xi măng – polyme AC 02
 0 Nhu cầu từ khách hàng

25,000 đ

~ 30,000 đ