Lọc theo:
Sắp xếp: View:
Thép hình V 60 x 60 x 5 x 6m

Thép hình V 60 x 60 x 5 x 6m

10,500 đ

 91 Lượt xem

Thép hình I 250x125x6x9x12m I250

Thép hình I 250x125x6x9x12m I250

10,182 đ

 69 Lượt xem

Thép hình I 300x150x6.5x9x12m I300

Thép hình I 300x150x6.5x9x12m I300

10,182 đ

 73 Lượt xem

Thép ống tròn Ø 168.3 x 4.78 x 6m

Thép ống tròn Ø 168.3 x 4.78 x 6m

13,273 đ

 239 Lượt xem

Thép hình U 160 x 64 x 5 x 12m

Thép hình U 160 x 64 x 5 x 12m

10,545 đ

 95 Lượt xem

Thép hình I 194x150x6x9x12m I194

Thép hình I 194x150x6x9x12m I194

10,455 đ

 78 Lượt xem

Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m

Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m

10,545 đ

 77 Lượt xem

Thép hình V 100 x 100 x 10 x 6m

Thép hình V 100 x 100 x 10 x 6m

10,500 đ

 122 Lượt xem

Thép hình V 70 x 70 x 6 x 6m

Thép hình V 70 x 70 x 6 x 6m

10,500 đ

 94 Lượt xem

Thép ống tròn Ø 168.3 x 6.35 x 6m

Thép ống tròn Ø 168.3 x 6.35 x 6m

13,273 đ

 239 Lượt xem

THÉP HÌNH I

THÉP HÌNH I

Liên hệ

 131 Lượt xem

Thép hình V 80 x 80 x 8 x 6m

Thép hình V 80 x 80 x 8 x 6m

10,500 đ

 93 Lượt xem

Thép hình I 294x200x8x12x12m I294

Thép hình I 294x200x8x12x12m I294

10,454 đ

 80 Lượt xem

Thép hình V 60 x 60 x 4 x 6m

Thép hình V 60 x 60 x 4 x 6m

10,500 đ

 97 Lượt xem

Thép hình H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m

Thép hình H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m

10 đ

 85 Lượt xem

Thép hình U 120 x 52 x 4.8 x 6m

Thép hình U 120 x 52 x 4.8 x 6m

10,454 đ

 86 Lượt xem

Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m

Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m

10,727 đ

 88 Lượt xem

Thép hình V 100 x 100 x  8 x 6m

Thép hình V 100 x 100 x 8 x 6m

10,500 đ

 111 Lượt xem

XÀ GỒ THÉP CHỮ Z

XÀ GỒ THÉP CHỮ Z

Liên hệ

 129 Lượt xem

Thép hình V 63 x 63 x 5 x 6m

Thép hình V 63 x 63 x 5 x 6m

10,500 đ

 91 Lượt xem

Thép hình V 50 x 50 x 5 x 6m

Thép hình V 50 x 50 x 5 x 6m

10,454 đ

 97 Lượt xem

Thép hình U 400 x 100 x 10.5 x 12m

Thép hình U 400 x 100 x 10.5 x 12m

10,545 đ

 86 Lượt xem

XÀ GỒ THÉP CHỮ U

XÀ GỒ THÉP CHỮ U

Liên hệ

 132 Lượt xem

Thép hình H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m

Thép hình H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m

10,909 đ

 79 Lượt xem

Thép hình V 50 x 50 x 4 x 6m

Thép hình V 50 x 50 x 4 x 6m

10,500 đ

 92 Lượt xem

ỐNG THÉP MẠ CÁC LOẠI

ỐNG THÉP MẠ CÁC LOẠI

Liên hệ

 146 Lượt xem

XÀ GỒ U TREO

XÀ GỒ U TREO

Liên hệ

 160 Lượt xem

Thép hình V 70 x 70 x 7 x 6m

Thép hình V 70 x 70 x 7 x 6m

10,500 đ

 88 Lượt xem

Thép ống tròn Ø 219.1 x 5.16 x 6m

Thép ống tròn Ø 219.1 x 5.16 x 6m

13,273 đ

 231 Lượt xem

Thép ống tròn Ø 219.1 x 4.78 x 6m

Thép ống tròn Ø 219.1 x 4.78 x 6m

13,273 đ

 236 Lượt xem

Thép hình V 63 x 63 x 6 x 6m

Thép hình V 63 x 63 x 6 x 6m

10,500 đ

 99 Lượt xem

Thép hình H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m

Thép hình H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m

10,909 đ

 78 Lượt xem

Thép hình V 60 x 60 x 5 x 6m
Thép hình V 60 x 60 x 5 x 6m

 91 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,500 đ

Thép hình I 250x125x6x9x12m I250
 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,182 đ

Thép hình I 300x150x6.5x9x12m I300
 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,182 đ

Thép ống tròn Ø 168.3 x 4.78 x 6m
 0 Nhu cầu từ khách hàng

13,273 đ

Thép hình U 160 x 64 x 5 x 12m
 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,545 đ

Thép hình I 194x150x6x9x12m I194
 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,455 đ

Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m
 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,545 đ

Thép hình V 100 x 100 x 10 x 6m
 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,500 đ

Thép hình V 70 x 70 x 6 x 6m
Thép hình V 70 x 70 x 6 x 6m

 94 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,500 đ

Thép ống tròn Ø 168.3 x 6.35 x 6m
 0 Nhu cầu từ khách hàng

13,273 đ

THÉP HÌNH I
THÉP HÌNH I

 131 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Thép hình V 80 x 80 x 8 x 6m
Thép hình V 80 x 80 x 8 x 6m

 93 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,500 đ

Thép hình I 294x200x8x12x12m I294
 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,454 đ

Thép hình V 60 x 60 x 4 x 6m
Thép hình V 60 x 60 x 4 x 6m

 97 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,500 đ

Thép hình H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m
 0 Nhu cầu từ khách hàng

10 đ

Thép hình U 120 x 52 x 4.8 x 6m
 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,454 đ

Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m
 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,727 đ

Thép hình V 100 x 100 x  8 x 6m
 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,500 đ

XÀ GỒ THÉP CHỮ Z
XÀ GỒ THÉP CHỮ Z

 129 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Thép hình V 63 x 63 x 5 x 6m
Thép hình V 63 x 63 x 5 x 6m

 91 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,500 đ

Thép hình V 50 x 50 x 5 x 6m
Thép hình V 50 x 50 x 5 x 6m

 97 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,454 đ

Thép hình U 400 x 100 x 10.5 x 12m
 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,545 đ

XÀ GỒ THÉP CHỮ U
XÀ GỒ THÉP CHỮ U

 132 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Thép hình H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m
 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,909 đ

Thép hình V 50 x 50 x 4 x 6m
Thép hình V 50 x 50 x 4 x 6m

 92 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,500 đ

ỐNG THÉP MẠ CÁC LOẠI
ỐNG THÉP MẠ CÁC LOẠI

 146 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

XÀ GỒ U TREO
XÀ GỒ U TREO

 160 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Thép hình V 70 x 70 x 7 x 6m
Thép hình V 70 x 70 x 7 x 6m

 88 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,500 đ

Thép ống tròn Ø 219.1 x 5.16 x 6m
 0 Nhu cầu từ khách hàng

13,273 đ

Thép ống tròn Ø 219.1 x 4.78 x 6m
 0 Nhu cầu từ khách hàng

13,273 đ

Thép hình V 63 x 63 x 6 x 6m
Thép hình V 63 x 63 x 6 x 6m

 99 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,500 đ

Thép hình H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m
 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,909 đ