Điều khoản và điều kiện giao dịch - DAISAN - Chuyên biệt để khác biệt

Giới thiệu chung

Điều khoản và điều kiện giao dịch

Thứ Tư, 05/04/2017 | 03:12 GMT +7

Chào mừng Quý khách đến với website daisan.com.vn, website thương mại điện tử thiết lập và sở hữu bởi CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN được thiết kế và đi vào hoạt động từ năm 2014.
Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này (sau đây gọi là "Điều Khoản Và Điều Kiện") trước khi đặt mua bất kỳ hàng hóa/dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ nào trên daisan.com.vn (sau đây gọi là "Sản Phẩm").
1.    Phạm vi áp dụng
1.1.    Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:
-    Mua Sản Phẩm bán trên daisan.com.vn;
-    Có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng đăng tải trên daisan.com.vn.
1.2.     Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này (sau đây gọi là "Khách Hàng") bao gồm:
-    Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên daisan.com.vn; 
-    Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
2.    Cách hình thành hợp đồng
2.1.    Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên daisan.com.vn trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của DAISAN tới Khách Hàng. Quan hệ hợp đồng với Khách Hàng chỉ hình thành và có hiệu lực từ thời điểm đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là "Đơn Đặt Hàng") được chấp nhận dưới một trong các hình thức sau: một thông báo bằng văn bản gửi tới địa chỉ email mà Khách Hàng đã cung cấp cho DAISAN; hoặc một tin nhắn từ daisan.com.vn tới Khách Hàng xác nhận Đơn Đặt Hàng đã được xử lý thành công.
2.2.     Việc Khách Hàng hủy Đơn Đặt Hàng (nếu có) phải được thực hiện phù hợp với quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên daisan.com.vn. Đơn Đặt Hàng có thể bị hủy một phần hoặc toàn bộ theo xác nhận của Khách Hàng với Trung tâm CSKH. DAISAN có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên daisan.com.vn. Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên daisan.com.vn.
2.3.     Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng, DAISAN có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“CTKM”), bao gồm nhưng không giới hạn ở: giới hạn về số lượng Sản Phẩm tối đa trong mỗi CTKM mà một Khách Hàng được mua; các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM. Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM sau đây gọi là Chính sách khuyến mại. Vì vậy, DAISAN có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Đặt Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính Sách Khuyến Mại mà không cần thông báo đến Khách Hàng. Để làm rõ, Đơn Đặt Hàng vi phạm Chính Sách Khuyến Mại là Đơn Đặt Hàng do một hoặc một nhóm Khách Hàng có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên daisan.com.vn để đặt mua Sản Phẩm có áp dụng CTKM. DAISAN sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Đặt Hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không.
2.4.    DAISAN có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng trong một số trường hợp khác theo quyết định của DAISAN mà không cần thông báo đến Khách Hàng.
3.     Giá cả và thanh toán
3.1.     Giá của Sản Phẩm là hàng hóa trên daisan.com.vn tùy thuộc vào từng loại sản phẩm của các thương hiệu, nhà cung cấp khác nhau, có thông tin đi kèm. Giá của Sản Phẩm là dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ có thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng như thông tin mô tả cụ thể trên trang giới thiệu cung cấp dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ. Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách giao hàng đăng tải trên daisan.com.vn.
3.2.     Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Chính sách thanh toán đăng tải trên daisan.com.vn trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh toán” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.
3.3.     DAISAN có quyền từ chối chấp nhận cho Khách Hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng trong một số trường hợp theo quyết định của DAISAN.
3.4.    Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách Hàng lưu ý:
-    Chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại cửa sổ liên kết từ daisan.com.vn chuyển đến;
-    Sử dụng và bảo quản thẻ (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…) và thông tin tài khoản/thông tin thẻ cẩn thận;
-    Không cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ để mua hàng tại daisan.com.vn. Ngay khi phát hiện giao dịch phát sinh bất thường nào tại daisan.com.vn, Khách Hàng cần liên hệ ngay với trung tâm chăm sóc Khách Hàng của daisan.com.vn (sau đây gọi là "Trung Tâm CSKH") để được xử lý kịp thời;
-    Trong mọi trường hợp, với thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế, Khách Hàng vui lòng không để lộ số CVV/CVC/CSC (là mã số bảo mật, bộ ba kí tự số được in ở mặt sau của thẻ) để bảo mật thông tin thẻ;
4.     Giao nhận sản phẩm
4.1.     Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng vào thời gian quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên daisan.com.vn hoặc vào thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng với điều kiện thời gian giao hàng này phải phù hợp với Chính sách giao hàng đó. Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận Sản Phẩm thì Khách Hàng phải gọi điện thông báo lại cho Trung Tâm CSKH tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm cũng như địa chỉ nhận Sản Phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại như quy định tại Điều 4.1 này được gọi chung là “Người Nhận Hàng”. Trong một số trường hợp, khi được DAISAN yêu cầu, Người Nhận Hàng phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để nhân viên giao hàng kiểm tra trước khi nhận hàng.
4.2.     Người Nhận Hàng phải kiểm tra Sản Phẩm và ký vào Phiếu giao hàng khi nhận Sản Phẩm. Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Phiếu giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có).
5.     Đổi, trả sản phẩm
Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên daisan.com.vn.
6.     Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại
6.1.     Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm … Khách Hàng có thể liên hệ với Trung Tâm CSKH theo số hotline 1900 636758 hoặc email admin@daisan.vn . Khi liên hệ với Trung Tâm CSKH, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Đặt Hàng ghi trong email hoặc tin nhắn xác nhận Đơn Đặt Hàng mà DAISAN gửi cho Khách Hàng. Trung Tâm CSKH sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.
6.2.    Khi có nhu cầu bảo hành hàng hóa, Khách Hàng có thể tham khảo và tìm hiểu các quy định của Chính sách bảo hành đăng tải trên daisan.com.vn.
7.     Bảo mật thông tin
7.1.     Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin riêng đăng tải trên daisan.com.vn.
7.2.    Quy định về bảo mật thông tin thanh toán cho Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật thông tin thanh toán.
8.     Giới hạn trách nhiệm
Trong mọi trường hợp, DAISAN không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất mà Khách Hàng phải chịu trừ khi do lỗi cố ý của DAISAN gây ra. Trách nhiệm của DAISAN đối với Khách Hàng (nếu có) chỉ giới hạn ở giá trị Sản Phẩm mà Khách Hàng mua trên daisan.com.vn.
9.     Điều khoản chung
9.1.    Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này.
9.2.    DAISAN và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này.
9.3.    Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.
9.4.    Điều Khoản Và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa DAISAN và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

ENGLISH: 098.556.3232
CHINESE: 098.556.3232