DaiSan - Sàn TMDT Vật Liệu xây dựng công nghiệp hàng đầu VN

Số 20/47 - Nguyễn Sơn - Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội

Địa chỉ: LONG BIEN CTy CPXD và TM VLXD Sông Lục

Điện thoại hỗ trợ: 097.889.6262