DAISAN - Chuyên biệt để khác biệt

33A, Phạm Ngũ Lão, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ: HA NOI DAISAN

Điện thoại hỗ trợ: 046.684 3579