DaiSan - Sàn TMDT Vật Liệu xây dựng công nghiệp hàng đầu VN

Lô B6 Khu đô thị mới đường Tuần Châu, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ: QUANG NINH

Điện thoại hỗ trợ: 097.889.6262 - 046.2939.886