DaiSan - Vật liệu hoàn thiện, vật liệu xây dựng

Lô B6 Khu đô thị mới đường Tuần Châu, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ: QUANG NINH

Điện thoại hỗ trợ: 097.889.6262 - 046.2939.886