DaiSan - Sàn TMDT Vật Liệu xây dựng công nghiệp hàng đầu VN

Khám phá độc quyền Thương Hiệu
Sắp xếp: View:
-%

Đá cắt BlueBird 355x3.0 BLUEIRD355

31,500 đ

~ 35,000 đ

Lượt xem (2328)

-%

Đá mài inox BlueBird 100x2.5 BLUEBIRD100

6,200 đ

~ 8,000 đ

Lượt xem (2666)

Lưỡi cắt Blue bird phi 116mm BLUEBIRD116

49,000 đ

Lượt xem (2647)

Lưỡi cưa covina phi 100 COVINA100 (40t)

Liên hệ

Lượt xem (1831)

-%

Lưỡi cắt đa năng Blue bird phi 125 BLUEBIRD125

71,000 đ

~ 90,000 đ

Lượt xem (3014)

-%

Đá mài vảy cá BlueBird 100x 3.0 BLUEBIRD100X3

6,200 đ

~ 9,000 đ

Lượt xem (2737)

-%

Đá mài sắt BlueBird phi 125x6.0 BLUEBIRD125

11,000 đ

~ 15,000 đ

Lượt xem (2054)

-%

Đá mài sắt BlueBird phi 100x6.0 BLUEBIRD-M100

6,700 đ

~ 8,000 đ

Lượt xem (1963)

-%

Đá cắt BlueBird 107x1.2 BLUEBIRD107

4,200 đ

~ 4,600 đ

Lượt xem (1509)

-%

Lưỡi cắt Blue bird phi 125 BLUEBIRD125

60,000 đ

~ 65,000 đ

Lượt xem (2833)

-%

Đá cắt BlueBird 125x2.0 BLUEBIRD125

8,000 đ

~ 10,000 đ

Lượt xem (1498)

Đá cắt BlueBird 150x2.0 BLUEBIRD150

11,100 đ

Lượt xem (1446)

-%

Lưỡi cắt Blue bird ĐN 110mm BLUEBIRD110

61,000 đ

~ 65,000 đ

Lượt xem (2796)

Lưỡi cưa covina phi 100 COVINA100 (30t)

Liên hệ

Lượt xem (1828)

-%

Đá cắt BlueBird 180x2 BLUEBIRD180

13,200 đ

~ 15,000 đ

Lượt xem (1896)

 0 Nhu cầu từ khách hàng

31,500 đ

~ 35,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,200 đ

~ 8,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

49,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

71,000 đ

~ 90,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

70,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,200 đ

~ 9,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

11,000 đ

~ 15,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,700 đ

~ 8,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

4,200 đ

~ 4,600 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

60,000 đ

~ 65,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

8,000 đ

~ 10,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

11,100 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

61,000 đ

~ 65,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

13,200 đ

~ 15,000 đ

Xin chào