DaiSan - Sàn TMDT Vật Liệu xây dựng công nghiệp hàng đầu VN

Rubi

Khám phá độc quyền Thương Hiệu
Sắp xếp: View:

Máy trộn vữa hồ keo DST-Rubi 1600W

4,500,000 đ

Lượt xem (4539)

Máy mài góc cầm tay Rubi A-230

Liên hệ

Lượt xem (1023)

-%

Máy cắt gạch bằng điện Rubi DU-200 EVO

9,100,000 đ

~ 9,350,000 đ

Lượt xem (2053)

-%

Máy cắt đẩy DST-Rubi Speed Plus 72

4,800,000 đ

~ 5,000,000 đ

Lượt xem (7492)

-%

Máy cắt gạch để bàn DST-Rubi ND-200 (45910)

11,400,000 đ

~ 11,500,000 đ

Lượt xem (10577)

Máy mài góc cầm tay Rubi A-230

Liên hệ

Lượt xem (1213)

Máy cắt gạch bằng điện Rubi ND-200

10,890,000 đ

Lượt xem (1638)

Máy cắt đẩy DST-RUBI SPEED 92 PLUS

7,900,000 đ

Lượt xem (8885)

Lưỡi cắt gạch RUBI 10mm RB10

370,000 đ

Lượt xem (4557)

Máy cắt gạch bằng điện Rubi ND-200

10,890,000 đ

Lượt xem (1054)

Máy khuấy vữa ốp lát DS-MKV001

3,150,000 đ

Lượt xem (18785)

Máy cắt tường bằng điện Rubi R-180-N2

Liên hệ

Lượt xem (1371)

-%

Máy cắt gạch Rubi DU-200-L-BL Ref 25972

10,500,000 đ

~ 15,000,000 đ

Lượt xem (1655)

Máy cắt gạch bằng điện Rubi DU-200L Laser

8,900,000 đ

Lượt xem (1246)

Lưỡi cưa gạch Block cầm tay DSC-block 01

1,800,000 đ

Lượt xem (1239)

-%

Máy cắt đẩy DST-Rubi Practic 60

5,000,000 đ

~ 5,200,000 đ

Lượt xem (8409)

 0 Nhu cầu từ khách hàng

4,500,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

 1 Nhu cầu từ khách hàng

9,100,000 đ

~ 9,350,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

4,800,000 đ

~ 5,000,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

11,400,000 đ

~ 11,500,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

29,920,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,890,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

7,900,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

370,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

4,730,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,890,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,150,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,500,000 đ

~ 15,000,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

8,900,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,800,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

8,900,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

5,000,000 đ

~ 5,200,000 đ

Xin chào