DaiSan - Sàn TMDT Vật Liệu xây dựng công nghiệp hàng đầu VN

DAISAN

Khám phá độc quyền Thương Hiệu
Sắp xếp: View:

Mũi khoan kính phi 43mm DS-MKK43

Liên hệ

Lượt xem (564)

-%

Keo dán đá Teeniax thùng 20L TEENIAX/DSK-20L

680,000 đ

~ 710,000 đ

Lượt xem (2636)

Giấy dán tường Đức Gefuhl N19709

Liên hệ

Lượt xem (441)

Nẹp góc ngoài YE12

237,000 đ

Lượt xem (932)

Giấy dán tường Đức Miracle MA1610

Liên hệ

Lượt xem (891)

Máy cắt gạch MA126B-1(N)

Liên hệ

Lượt xem (17329)

Giấy dán tường Đức Miracle MA1655

Liên hệ

Lượt xem (991)

-%

Gạch thảm lát nền kích thước 1200x1200mm HTTH-1217

3,100,000 đ

~ 3,700,000 đ

Lượt xem (1342)

-%

Gạch thẻ ngoại thất Guangtao MNY53300B

400,000 đ

~ 490,000 đ

Lượt xem (4108)

Bay cán nhựa (160mm) DS5014 - BCN

37,000 đ

Lượt xem (4240)

-%

Gạch Mosaic thủy tinh Piccolo DS2398

400,000 đ

~ 750,000 đ

Lượt xem (4760)

-%

Gạch thẻ ngoại thất Sanrus K2624A

40,000 đ

~ 146,000 đ

Lượt xem (2225)

-%

Gạch thẻ ốp tường Trung Quốc 45x145 mm 1495

50,000 đ

~ 110,000 đ

Lượt xem (2192)

-%

Gạch thẻ ngoại thất Sanrus FSC5E4910

81,000 đ

~ 350,000 đ

Lượt xem (2197)

Giấy dán tường Đức Miracle 881104

Liên hệ

Lượt xem (909)

-%

Gạch ốp tường ngoại thất Trung Quốc Q36112

150,000 đ

~ 173,000 đ

Lượt xem (5537)

-%

Keo dán đá Teeniax trọng lượng 0.8lit/lon

360,000 đ

~ 400,000 đ

Lượt xem (17769)

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

680,000 đ

~ 710,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Nẹp góc ngoài YE12

 932 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

237,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

73,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Máy cắt gạch MA126B-1(N)

 17329 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,900,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,100,000 đ

~ 3,700,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

400,000 đ

~ 490,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

37,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

400,000 đ

~ 750,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

40,000 đ

~ 146,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

50,000 đ

~ 110,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

81,000 đ

~ 350,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

150,000 đ

~ 173,000 đ

 1 Nhu cầu từ khách hàng

360,000 đ

~ 400,000 đ

Xin chào