DaiSan - Sàn TMDT Vật Liệu xây dựng công nghiệp hàng đầu VN

Sự kiên

Nhanh tay mua sắm
Sắp xếp: View:

Ke nhựa cân bằng gạch CBL

3,000 đ

Lượt view (3233)

-%

Ke nhựa ốp lát DKNC-842 1mm

6,000 đ

~ 15,000 đ

Lượt view (2013)

-%

Ke nhựa ốp lát DKNC-846 10mm

10,000 đ

~ 20,000 đ

Lượt view (1211)

-%

Ke nhựa ốp lát DKNC- 842 5mm

6,000 đ

~ 15,000 đ

Lượt view (1084)

-%

Ke nhựa cân bằng DS4619

3,000 đ

~ 3,500 đ

Lượt view (3169)

-%

Ke nhựa ốp lát DKNC-844 5mm

10,000 đ

~ 20,000 đ

Lượt view (2126)

Lưỡi cắt gạch 114- DIAMOND

Liên hệ

Lượt view (3714)

-%

Ke nhựa ốp lát DKNV- 3682 5mm

550,000 đ

~ 500,000 đ

Lượt view (1379)

-%

Gạch INAX HB-04

2,580,000 đ

~ 2,995,000 đ

Lượt view (17563)

-%

Ke nhựa ốp lát 2mm DKNV-3690

6,000 đ

~ 15,000 đ

Lượt view (1246)

-%

Ke nhựa ốp lát DKNV- 3685 8mm

550,000 đ

~ 600,000 đ

Lượt view (1272)

Ke nhựa cân bằng ốp lát DS-K001

480,000 đ

Lượt view (2776)

Lưỡi cắt gạch 114- Nam Kiến (liền)

Liên hệ

Lượt view (4416)

-%

Ke nhựa ốp lát DKNC-843 10mm

6,000 đ

~ 15,000 đ

Lượt view (1120)

-%

Ke nhựa ốp lát DKNC-847 8mm

10,000 đ

~ 20,000 đ

Lượt view (1546)

-%

Ke nhựa cân bằng gạch DS5107

250,000 đ

~ 350,000 đ

Lượt view (4166)

-%

Ke nhựa ốp lát DKNV-3684 6mm

475,000 đ

~ 550,000 đ

Lượt view (1413)

Ke nhựa ốp lát DKNV-3681 1mm

10,000 đ

Lượt view (12287)

-%

Ke nhựa ốp lát DST-VC

10,000 đ

~ 17,000 đ

Lượt view (16119)

Ke nhựa cân bằng gạch CBL

 3233 Lượt xem

 1 Nhu cầu từ khách hàng

3,000 đ

Ke nhựa ốp lát DKNC-842 1mm

 2013 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,000 đ

~ 15,000 đ

Ke nhựa ốp lát DKNC-846 10mm

 1211 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,000 đ

~ 20,000 đ

Ke nhựa ốp lát DKNC- 842 5mm

 1084 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,000 đ

~ 15,000 đ

Ke nhựa cân bằng DS4619

 3169 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,000 đ

~ 3,500 đ

Ke nhựa ốp lát DKNC-844 5mm

 2126 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,000 đ

~ 20,000 đ

Lưỡi cắt gạch 114- DIAMOND

 3714 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

550,000 đ

~ 500,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

50,000 đ

Gạch INAX HB-04

 17563 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

2,580,000 đ

~ 2,995,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,000 đ

~ 15,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

550,000 đ

~ 600,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

480,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Ke nhựa ốp lát DKNC-843 10mm

 1120 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,000 đ

~ 15,000 đ

Ke nhựa ốp lát DKNC-847 8mm

 1546 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,000 đ

~ 20,000 đ

 1 Nhu cầu từ khách hàng

250,000 đ

~ 350,000 đ

Ke nhựa ốp lát DKNV-3684 6mm

 1413 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

475,000 đ

~ 550,000 đ

Ke nhựa ốp lát DKNV-3681 1mm

 12287 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,000 đ

Ke nhựa ốp lát DST-VC

 16119 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,000 đ

~ 17,000 đ

Xin chào