DaiSan - Sàn TMDT Vật Liệu xây dựng công nghiệp hàng đầu VN

Sự kiên

Nhanh tay mua sắm
Sắp xếp: View:

Ke nhựa cân bằng gạch CBL

3,000 đ

Lượt view (2789)

-%

Ke nhựa ốp lát 2mm DKNV-3690

6,000 đ

~ 15,000 đ

Lượt view (1057)

-%

Ke nhựa ốp lát DKNC-844 5mm

10,000 đ

~ 20,000 đ

Lượt view (1940)

-%

Ke nhựa cân bằng DS4619

3,000 đ

~ 3,500 đ

Lượt view (2471)

Lưỡi cắt gạch 114- Nam Kiến (liền)

Liên hệ

Lượt view (4213)

-%

Ke nhựa ốp lát DKNC- 842 5mm

6,000 đ

~ 15,000 đ

Lượt view (919)

-%

Ke nhựa ốp lát DST-VC

10,000 đ

~ 17,000 đ

Lượt view (15946)

-%

Ke nhựa ốp lát DKNC-843 10mm

6,000 đ

~ 15,000 đ

Lượt view (915)

-%

Ke nhựa ốp lát DKNV- 3682 5mm

550,000 đ

~ 500,000 đ

Lượt view (1168)

Ke nhựa cân bằng ốp lát DS-K001

480,000 đ

Lượt view (2397)

Ke nhựa ốp lát DKNV-3681 1mm

10,000 đ

Lượt view (12034)

Lưỡi cắt gạch 114- DIAMOND

Liên hệ

Lượt view (3530)

-%

Ke nhựa ốp lát 2mm DKNC-841

6,000 đ

~ 20,000 đ

Lượt view (1141)

-%

Ke nhựa cân bằng gạch DS5107

250,000 đ

~ 350,000 đ

Lượt view (3623)

-%

Ke nhựa ốp lát DKNC-845 6mm

10,000 đ

~ 20,000 đ

Lượt view (981)

-%

Ke nhựa ốp lát DKNC-842 1mm

6,000 đ

~ 15,000 đ

Lượt view (1652)

-%

Gạch INAX HB-04

2,580,000 đ

~ 2,995,000 đ

Lượt view (16559)

-%

Ke nhựa ốp lát DKNV-3684 6mm

475,000 đ

~ 550,000 đ

Lượt view (1218)

-%

Ke nhựa ốp lát DKNC-846 10mm

10,000 đ

~ 20,000 đ

Lượt view (1013)

Ke nhựa cân bằng gạch CBL

 2789 Lượt xem

 1 Nhu cầu từ khách hàng

3,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,000 đ

~ 15,000 đ

Ke nhựa ốp lát DKNC-844 5mm

 1940 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,000 đ

~ 20,000 đ

Ke nhựa cân bằng DS4619

 2471 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,000 đ

~ 3,500 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

50,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,000 đ

~ 15,000 đ

Ke nhựa ốp lát DST-VC

 15946 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,000 đ

~ 17,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,000 đ

~ 15,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

550,000 đ

~ 500,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

480,000 đ

Ke nhựa ốp lát DKNV-3681 1mm

 12034 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,000 đ

Lưỡi cắt gạch 114- DIAMOND

 3530 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Ke nhựa ốp lát 2mm DKNC-841

 1141 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,000 đ

~ 20,000 đ

 1 Nhu cầu từ khách hàng

250,000 đ

~ 350,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,000 đ

~ 20,000 đ

Ke nhựa ốp lát DKNC-842 1mm

 1652 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,000 đ

~ 15,000 đ

Gạch INAX HB-04

 16559 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

2,580,000 đ

~ 2,995,000 đ

Ke nhựa ốp lát DKNV-3684 6mm

 1218 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

475,000 đ

~ 550,000 đ

Ke nhựa ốp lát DKNC-846 10mm

 1013 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,000 đ

~ 20,000 đ

Xin chào