DaiSan - Sàn TMDT Vật Liệu xây dựng công nghiệp hàng đầu VN

Sự kiên

Nhanh tay mua sắm
Sắp xếp: View:
-%

Ke nhựa cân bằng DS4619

3,000 đ

~ 3,500 đ

Lượt view (2839)

-%

Ke nhựa ốp lát 2mm DKNV-3690

6,000 đ

~ 15,000 đ

Lượt view (1158)

Ke nhựa cân bằng gạch CBL

3,000 đ

Lượt view (3078)

-%

Ke nhựa ốp lát DST-VC

10,000 đ

~ 17,000 đ

Lượt view (16039)

Ke nhựa cân bằng ốp lát DS-K001

480,000 đ

Lượt view (2622)

-%

Ke nhựa ốp lát 2mm DKNC-841

6,000 đ

~ 20,000 đ

Lượt view (1322)

-%

Ke nhựa ốp lát DKNC-846 10mm

10,000 đ

~ 20,000 đ

Lượt view (1118)

-%

Ke nhựa ốp lát DKNC-845 6mm

10,000 đ

~ 20,000 đ

Lượt view (1091)

-%

Gạch INAX HB-04

2,580,000 đ

~ 2,995,000 đ

Lượt view (16939)

Lưỡi cắt gạch 114- Nam Kiến (liền)

Liên hệ

Lượt view (4339)

-%

Ke nhựa ốp lát DKNV- 3682 5mm

550,000 đ

~ 500,000 đ

Lượt view (1287)

-%

Ke nhựa ốp lát DKNC-844 5mm

10,000 đ

~ 20,000 đ

Lượt view (2056)

-%

Ke nhựa ốp lát DKNC- 842 5mm

6,000 đ

~ 15,000 đ

Lượt view (1022)

-%

Ke nhựa ốp lát DKNV- 3685 8mm

550,000 đ

~ 600,000 đ

Lượt view (1194)

-%

Ke nhựa cân bằng gạch DS5107

250,000 đ

~ 350,000 đ

Lượt view (3956)

-%

Ke nhựa ốp lát DKNC-842 1mm

6,000 đ

~ 15,000 đ

Lượt view (1873)

-%

Ke nhựa cân bằng DS4618

215,000 đ

~ 350,000 đ

Lượt view (2943)

Lưỡi cắt gạch 114- DIAMOND

Liên hệ

Lượt view (3645)

 0 Nhu cầu từ khách hàng

50,000 đ

Ke nhựa cân bằng DS4619

 2839 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

3,000 đ

~ 3,500 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,000 đ

~ 15,000 đ

Ke nhựa cân bằng gạch CBL

 3078 Lượt xem

 1 Nhu cầu từ khách hàng

3,000 đ

Ke nhựa ốp lát DST-VC

 16039 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,000 đ

~ 17,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

480,000 đ

Ke nhựa ốp lát 2mm DKNC-841

 1322 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,000 đ

~ 20,000 đ

Ke nhựa ốp lát DKNC-846 10mm

 1118 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,000 đ

~ 20,000 đ

Ke nhựa ốp lát DKNC-845 6mm

 1091 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,000 đ

~ 20,000 đ

Gạch INAX HB-04

 16939 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

2,580,000 đ

~ 2,995,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

550,000 đ

~ 500,000 đ

Ke nhựa ốp lát DKNC-844 5mm

 2056 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

10,000 đ

~ 20,000 đ

Ke nhựa ốp lát DKNC- 842 5mm

 1022 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,000 đ

~ 15,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

550,000 đ

~ 600,000 đ

 1 Nhu cầu từ khách hàng

250,000 đ

~ 350,000 đ

Ke nhựa ốp lát DKNC-842 1mm

 1873 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

6,000 đ

~ 15,000 đ

Ke nhựa cân bằng DS4618

 2943 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

215,000 đ

~ 350,000 đ

Lưỡi cắt gạch 114- DIAMOND

 3645 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

50,000 đ

Xin chào