DaiSan - Sàn TMDT Vật Liệu xây dựng công nghiệp hàng đầu VN

Sự kiên

Nhanh tay mua sắm
Sắp xếp: View:
-%

Gạch Inax HAL-40B/RB-2

885,000 đ

~ 1,180,000 đ

Lượt view (16995)

-%

Gạch Inax HAL-40B/RB-1

885,000 đ

~ 1,180,000 đ

Lượt view (11580)

-%

Gạch INAX SLC/255 - 05

705,000 đ

~ 740,000 đ

Lượt view (17216)

-%

Gạch INAX VIZ/255 -1

504,000 đ

~ 560,000 đ

Lượt view (12193)

-%

Gạch INAX VIZ/255 -2

504,000 đ

~ 560,000 đ

Lượt view (12162)

Gạch CHECKER INAX-40B/CK-6

1,500,000 đ

Lượt view (1827)

-%

Gạch INAX SLC/255 -08

640,000 đ

~ 700,000 đ

Lượt view (9507)

-%

Gạch INAX SLC/255 -09

640,000 đ

~ 700,000 đ

Lượt view (7309)

-%

Gạch ngoại thất INAX-40B/KH-5

1,050,000 đ

~ 1,500,000 đ

Lượt view (1472)

-%

Ke nhựa cân bằng DS4618

215,000 đ

~ 350,000 đ

Lượt view (3331)

-%

Gạch INAX VIZ/255 -5

504,000 đ

~ 560,000 đ

Lượt view (9898)

-%

Gạch INAX HB-04

2,580,000 đ

~ 2,995,000 đ

Lượt view (17563)

-%

Gạch INAX SLC/255 - 02

705,000 đ

~ 740,000 đ

Lượt view (8709)

-%

Gạch INAX SLC/255 - 06

705,000 đ

~ 740,000 đ

Lượt view (8194)

Gạch CHECKER INAX-40B/CK-3

1,500,000 đ

Lượt view (1964)

-%

Gạch INAX VIZ/255 -4

504,000 đ

~ 540,000 đ

Lượt view (8836)

-%

Gạch INAX VIZ/255 -10

504,000 đ

~ 560,000 đ

Lượt view (8217)

-%

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 18mm DSHAH18MMDEN

252,000 đ

~ 280,000 đ

Lượt view (2196)

-%

Gạch ngoại thất INAX-40B/KH-4

1,050,000 đ

~ 1,500,000 đ

Lượt view (1767)

-%

Gạch INAX SLC/255 - 03

705,000 đ

~ 740,000 đ

Lượt view (7669)

Gạch Inax HAL-40B/RB-2

 16995 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

885,000 đ

~ 1,180,000 đ

Gạch Inax HAL-40B/RB-1

 11580 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

885,000 đ

~ 1,180,000 đ

Gạch INAX SLC/255 - 05

 17216 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

705,000 đ

~ 740,000 đ

Gạch INAX VIZ/255 -1

 12193 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

504,000 đ

~ 560,000 đ

Gạch INAX VIZ/255 -2

 12162 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

504,000 đ

~ 560,000 đ

Gạch CHECKER INAX-40B/CK-6

 1827 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,500,000 đ

Gạch INAX SLC/255 -08

 9507 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

640,000 đ

~ 700,000 đ

Gạch INAX SLC/255 -09

 7309 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

640,000 đ

~ 700,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,050,000 đ

~ 1,500,000 đ

Ke nhựa cân bằng DS4618

 3331 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

215,000 đ

~ 350,000 đ

Gạch INAX VIZ/255 -5

 9898 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

504,000 đ

~ 560,000 đ

Gạch INAX HB-04

 17563 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

2,580,000 đ

~ 2,995,000 đ

Gạch INAX SLC/255 - 02

 8709 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

705,000 đ

~ 740,000 đ

Gạch INAX SLC/255 - 06

 8194 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

705,000 đ

~ 740,000 đ

Gạch CHECKER INAX-40B/CK-3

 1964 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,500,000 đ

Gạch INAX VIZ/255 -4

 8836 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

504,000 đ

~ 540,000 đ

Gạch INAX VIZ/255 -10

 8217 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

504,000 đ

~ 560,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

252,000 đ

~ 280,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,050,000 đ

~ 1,500,000 đ

Gạch INAX SLC/255 - 03

 7669 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

705,000 đ

~ 740,000 đ

Xin chào