DaiSan - Sàn TMDT Vật Liệu xây dựng công nghiệp hàng đầu VN

Sự kiên

Nhanh tay mua sắm
Sắp xếp: View:
-%

Gạch INAX VIZ/255 -5

504,000 đ

~ 560,000 đ

Lượt view (9523)

-%

Gạch ngoại thất INAX-40B/KH-5

1,050,000 đ

~ 1,500,000 đ

Lượt view (1188)

-%

Gạch INAX VIZ/255 -1

504,000 đ

~ 560,000 đ

Lượt view (11598)

-%

Gạch INAX SLC/255 - 02

705,000 đ

~ 740,000 đ

Lượt view (8340)

-%

Mũi khoan rút lõi bê tông Ø 18mm DSHAH18MMDEN

252,000 đ

~ 280,000 đ

Lượt view (1699)

Gạch CHECKER INAX-40B/CK-6

1,500,000 đ

Lượt view (1525)

-%

Gạch INAX VIZ/255 -2

504,000 đ

~ 560,000 đ

Lượt view (11663)

-%

Gạch INAX HB-04

2,580,000 đ

~ 2,995,000 đ

Lượt view (16559)

-%

Gạch INAX SLC/255 - 01

705,000 đ

~ 740,000 đ

Lượt view (8207)

-%

Gạch INAX VIZ/255 -4

504,000 đ

~ 540,000 đ

Lượt view (8438)

-%

Gạch ngoại thất INAX-40B/KH-2

1,050,000 đ

~ 1,500,000 đ

Lượt view (1325)

-%

Gạch ngoại thất INAX-40B/KH-4

1,050,000 đ

~ 1,500,000 đ

Lượt view (1461)

-%

Gạch Inax HAL-40B/RB-2

885,000 đ

~ 1,180,000 đ

Lượt view (16685)

-%

Gạch INAX SLC/255 - 06

705,000 đ

~ 740,000 đ

Lượt view (7786)

Gạch CHECKER INAX-40B/CK-3

1,500,000 đ

Lượt view (1678)

-%

Gạch INAX SLC/255 - 03

705,000 đ

~ 740,000 đ

Lượt view (7272)

-%

Gạch INAX SLC/255 - 05

705,000 đ

~ 740,000 đ

Lượt view (16668)

Gạch INAX CHECHER INAX-40B/CK-1

1,500,000 đ

Lượt view (1576)

-%

Gạch Inax R-BODER HAL-40B/RB-3

885,000 đ

~ 1,180,000 đ

Lượt view (9467)

Gạch INAX VIZ/255 -5

 9523 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

504,000 đ

~ 560,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,050,000 đ

~ 1,500,000 đ

Gạch INAX VIZ/255 -1

 11598 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

504,000 đ

~ 560,000 đ

Gạch INAX SLC/255 - 02

 8340 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

705,000 đ

~ 740,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

252,000 đ

~ 280,000 đ

Gạch CHECKER INAX-40B/CK-6

 1525 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,500,000 đ

Gạch INAX VIZ/255 -2

 11663 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

504,000 đ

~ 560,000 đ

Gạch INAX HB-04

 16559 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

2,580,000 đ

~ 2,995,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

45,000 đ

Gạch INAX SLC/255 - 01

 8207 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

705,000 đ

~ 740,000 đ

Gạch INAX VIZ/255 -4

 8438 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

504,000 đ

~ 540,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,050,000 đ

~ 1,500,000 đ

 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,050,000 đ

~ 1,500,000 đ

Gạch Inax HAL-40B/RB-2

 16685 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

885,000 đ

~ 1,180,000 đ

Gạch INAX SLC/255 - 06

 7786 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

705,000 đ

~ 740,000 đ

Gạch CHECKER INAX-40B/CK-3

 1678 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,500,000 đ

Gạch INAX SLC/255 - 03

 7272 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

705,000 đ

~ 740,000 đ

Gạch INAX SLC/255 - 05

 16668 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

705,000 đ

~ 740,000 đ

Gạch INAX CHECHER INAX-40B/CK-1

 1576 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

1,500,000 đ

Gạch Inax R-BODER HAL-40B/RB-3

 9467 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

885,000 đ

~ 1,180,000 đ

Xin chào