Gạch ốp tường Mikado kích thước 200x250mm MT12

Gạch ốp tường Mikado kích thước 200x250mm MT12

70,000 đ ~ 110,000 đ

 689 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm GX3509

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm GX3509

108,000 đ ~ 125,000 đ

 523 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado 300X600mm MT3605

Gạch ốp tường Mikado 300X600mm MT3605

150,000 đ ~ 180,000 đ

 512 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF14

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF14

85,000 đ ~ 120,000 đ

 584 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X600mm X6306

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X600mm X6306

160,000 đ ~ 180,000 đ

 586 Lượt xem

Gạch lát sân vườn Mikado kích thước 400x400mm DK4001

Gạch lát sân vườn Mikado kích thước 400x400mm DK4001

134,000 đ ~ 156,000 đ

 765 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25466

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25466

110,000 đ ~ 150,000 đ

 668 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado 300x450cm MIKA4514

Gạch ốp tường Mikado 300x450cm MIKA4514

Liên hệ

 3954 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MS4089

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MS4089

120,000 đ ~ 160,000 đ

 813 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25459

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25459

85,000 đ ~ 110,000 đ

 611 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm VS4549

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm VS4549

105,000 đ ~ 150,000 đ

 626 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado 250x400mm X41

Gạch ốp tường Mikado 250x400mm X41

110,000 đ

 535 Lượt xem

Gạch ốp điểm đơn Mikado kích thước 250x400mm VD887

Gạch ốp điểm đơn Mikado kích thước 250x400mm VD887

6,000 đ ~ 10,000 đ

 887 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm VS4507

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm VS4507

110,000 đ ~ 150,000 đ

 462 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X28

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X28

110,000 đ ~ 120,000 đ

 573 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5050M

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5050M

105,000 đ ~ 115,000 đ

 610 Lượt xem

Gạch lát sân vườn Mikado kích thước 400x400mm DG4501

Gạch lát sân vườn Mikado kích thước 400x400mm DG4501

135,000 đ ~ 155,000 đ

 1318 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước400x400mm VS4539

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước400x400mm VS4539

105,000 đ ~ 150,000 đ

 1002 Lượt xem

Gạch lát sân vườn Mikado kích thước 400x400mm DG4006

Gạch lát sân vườn Mikado kích thước 400x400mm DG4006

110,000 đ ~ 150,000 đ

 809 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm VS4546

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm VS4546

115,000 đ ~ 150,000 đ

 489 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 200x250mm MT18T

Gạch ốp tường Mikado kích thước 200x250mm MT18T

70,000 đ ~ 110,000 đ

 589 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF15

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF15

85,000 đ ~ 120,000 đ

 556 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF11

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF11

85,000 đ ~ 120,000 đ

 572 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X600mm X6307

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X600mm X6307

160,000 đ ~ 180,000 đ

 559 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MG10

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MG10

105,000 đ ~ 150,000 đ

 439 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25429

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25429

85,000 đ ~ 120,000 đ

 561 Lượt xem

Chính sách đổi trả lại hàng

Nếu sản phẩm bạn nhận được không giống mô tả hoặc chất lượng thấp, người bán hứa rằng bạn có thể trả lại trước khi hoàn thành đơn đặt hàng (khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận), được hoàn lại tiền đầy đủ, và chi phí vận chuyển hàng trả lại sẽ được người bán thanh toán. Chi tiết về các phương thức thanh toán vận chuyển và lệ phí phải được sự đồng ý trước với người bán. Hoặc, bạn có thể chọn giữ sản phẩm và chấp thuận số tiền hoàn trả trực tiếp với người bán.

Xin lưu ý: Nếu người bán cung cấp dịch vụ "Bảo hộ lâu dài hơn" cho sản phẩm này, bạn có thể yêu cầu hoàn trả lên đến 15 ngày sau khi hoàn thành đơn đặt hàng.

Dịch vụ cho khách hàng

Giao hàng đúng giờ
Nếu bạn không nhận được hàng của bạn trong vòng 7 ngày, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền đầy đủ trước khi hoàn thành đơn đặt hàng (khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận).

Trả lại thêm
Bạn có thể trả lại bất kỳ sản phẩm nào, ngay cả những sản phẩm trong tình trạng hoàn hảo, bất cứ lúc nào trước khi hoàn thành đơn đặt hàng ((khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận) và được hoàn lại tiền đầy đủ. Chi phí vận chuyển trả hàng lại sẽ được bạn thanh toán. Hãy đảm bảo rằng sản phẩm chưa từng được sử dụng và đang ở nguyên trong bao bì.