Gạch lát vân gỗ 40x40 MIKADO MS4046

Gạch lát vân gỗ 40x40 MIKADO MS4046

85,000 đ

 18755 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado 300x450cm MIKA4514

Gạch ốp tường Mikado 300x450cm MIKA4514

Liên hệ

 3703 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado 250x400mm MT25441

Gạch ốp tường Mikado 250x400mm MT25441

85,000 đ ~ 95,000 đ

 255 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3018

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3018

105,000 đ ~ 130,000 đ

 304 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25458

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25458

85,000 đ ~ 110,000 đ

 495 Lượt xem

Gạch lát sân vườn Mikado kích thước 400x400mm DG4005

Gạch lát sân vườn Mikado kích thước 400x400mm DG4005

110,000 đ ~ 128,000 đ

 842 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm GX3510

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm GX3510

126,000 đ ~ 140,000 đ

 310 Lượt xem

Gạch lát sân vườn Mikado kích thước 400x400mm DG4505

Gạch lát sân vườn Mikado kích thước 400x400mm DG4505

110,000 đ ~ 130,000 đ

 381 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 200x250mm MT18H

Gạch ốp tường Mikado kích thước 200x250mm MT18H

70,000 đ ~ 110,000 đ

 319 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MS4124

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MS4124

105,000 đ ~ 150,000 đ

 373 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X14

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X14

85,000 đ ~ 120,000 đ

 329 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm GX3505

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm GX3505

108,000 đ ~ 125,000 đ

 271 Lượt xem

Gạch ốp điểm đơn Mikado kích thước 250x400mm VD880

Gạch ốp điểm đơn Mikado kích thước 250x400mm VD880

8,000 đ ~ 16,000 đ

 367 Lượt xem

Gạch lát sân vườn Mikado kích thước 400x400mm DG4001

Gạch lát sân vườn Mikado kích thước 400x400mm DG4001

110,000 đ ~ 128,000 đ

 614 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 200x250mm MT04

Gạch ốp tường Mikado kích thước 200x250mm MT04

70,000 đ ~ 110,000 đ

 345 Lượt xem

Gạch ốp điểm đôi Mikado kích thước 250x400mm VD847

Gạch ốp điểm đôi Mikado kích thước 250x400mm VD847

8,000 đ ~ 15,000 đ

 388 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF16

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF16

85,000 đ ~ 120,000 đ

 314 Lượt xem

Gạch lát sân vườn Mikado kích thước 400x400mm DK4502

Gạch lát sân vườn Mikado kích thước 400x400mm DK4502

110,000 đ ~ 135,000 đ

 543 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm VS4544

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm VS4544

115,000 đ ~ 150,000 đ

 547 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X20

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X20

110,000 đ ~ 120,000 đ

 334 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X600mm X6305

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X600mm X6305

160,000 đ ~ 180,000 đ

 325 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MS4119

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MS4119

120,000 đ ~ 160,000 đ

 268 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm GM3413

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm GM3413

108,000 đ ~ 125,000 đ

 236 Lượt xem

Gạch ốp điểm đôi Mikado kích thước 250x400mm VD890

Gạch ốp điểm đôi Mikado kích thước 250x400mm VD890

8,000 đ ~ 15,000 đ

 370 Lượt xem

Chính sách đổi trả lại hàng

Nếu sản phẩm bạn nhận được không giống mô tả hoặc chất lượng thấp, người bán hứa rằng bạn có thể trả lại trước khi hoàn thành đơn đặt hàng (khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận), được hoàn lại tiền đầy đủ, và chi phí vận chuyển hàng trả lại sẽ được người bán thanh toán. Chi tiết về các phương thức thanh toán vận chuyển và lệ phí phải được sự đồng ý trước với người bán. Hoặc, bạn có thể chọn giữ sản phẩm và chấp thuận số tiền hoàn trả trực tiếp với người bán.

Xin lưu ý: Nếu người bán cung cấp dịch vụ "Bảo hộ lâu dài hơn" cho sản phẩm này, bạn có thể yêu cầu hoàn trả lên đến 15 ngày sau khi hoàn thành đơn đặt hàng.

Dịch vụ cho khách hàng

Giao hàng đúng giờ
Nếu bạn không nhận được hàng của bạn trong vòng 7 ngày, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền đầy đủ trước khi hoàn thành đơn đặt hàng (khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận).

Trả lại thêm
Bạn có thể trả lại bất kỳ sản phẩm nào, ngay cả những sản phẩm trong tình trạng hoàn hảo, bất cứ lúc nào trước khi hoàn thành đơn đặt hàng ((khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận) và được hoàn lại tiền đầy đủ. Chi phí vận chuyển trả hàng lại sẽ được bạn thanh toán. Hãy đảm bảo rằng sản phẩm chưa từng được sử dụng và đang ở nguyên trong bao bì.