Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25459

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25459

85,000 đ ~ 110,000 đ

 444 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25461

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25461

85,000 đ ~ 110,000 đ

 415 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25472

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25472

110,000 đ ~ 125,000 đ

 449 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado 250x400mm MT25443

Gạch ốp tường Mikado 250x400mm MT25443

70,000 đ ~ 80,000 đ

 396 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado 250x400mm X23

Gạch ốp tường Mikado 250x400mm X23

110,000 đ ~ 125,000 đ

 442 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm VS4544

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm VS4544

115,000 đ ~ 150,000 đ

 617 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado 300X600mm MT3605

Gạch ốp tường Mikado 300X600mm MT3605

150,000 đ ~ 180,000 đ

 376 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm GM3412

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm GM3412

108,000 đ ~ 120,000 đ

 366 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25468

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25468

110,000 đ ~ 130,000 đ

 363 Lượt xem

Gạch lát sân vườn Mikado kích thước 400x400mm DG4502

Gạch lát sân vườn Mikado kích thước 400x400mm DG4502

135,000 đ ~ 155,000 đ

 637 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5049M

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5049M

105,000 đ ~ 115,000 đ

 350 Lượt xem

Gạch ốp trang trí Mikado kích thước 400x400mm DG4504

Gạch ốp trang trí Mikado kích thước 400x400mm DG4504

135,000 đ ~ 155,000 đ

 1171 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MS4111

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MS4111

105,000 đ ~ 150,000 đ

 501 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado 200x250mm MT18V

Gạch ốp tường Mikado 200x250mm MT18V

70,000 đ ~ 110,000 đ

 462 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado 250x400mm MT25469

Gạch ốp tường Mikado 250x400mm MT25469

110,000 đ ~ 130,000 đ

 422 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25467

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25467

110,000 đ ~ 130,000 đ

 437 Lượt xem

Gạch ốp điểm đôi Mikado kích thước 250x400mm VD846

Gạch ốp điểm đôi Mikado kích thước 250x400mm VD846

8,000 đ ~ 15,000 đ

 487 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X600mm X6304

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X600mm X6304

160,000 đ ~ 180,000 đ

 429 Lượt xem

Gạch lát sân vườn Mikado kích thước 400x400mm DG4501

Gạch lát sân vườn Mikado kích thước 400x400mm DG4501

135,000 đ ~ 155,000 đ

 1110 Lượt xem

Gạch ốp điểm đôi Mikado kích thước 250x400mm VD888

Gạch ốp điểm đôi Mikado kích thước 250x400mm VD888

8,000 đ ~ 15,000 đ

 449 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm VN25401

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm VN25401

85,000 đ ~ 120,000 đ

 428 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado 250x400mm MT25441

Gạch ốp tường Mikado 250x400mm MT25441

85,000 đ ~ 95,000 đ

 352 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MS4112

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MS4112

105,000 đ ~ 150,000 đ

 360 Lượt xem

Gạch ốp điểm đơn Mikado kích thước 250x400mm VD841

Gạch ốp điểm đơn Mikado kích thước 250x400mm VD841

7,000 đ ~ 15,000 đ

 737 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 200x250mm MT08

Gạch ốp tường Mikado kích thước 200x250mm MT08

70,000 đ ~ 110,000 đ

 715 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm VS4554

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm VS4554

105,000 đ ~ 150,000 đ

 358 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado 250x400mm VN25402

Gạch ốp tường Mikado 250x400mm VN25402

85,000 đ ~ 120,000 đ

 429 Lượt xem

Chính sách đổi trả lại hàng

Nếu sản phẩm bạn nhận được không giống mô tả hoặc chất lượng thấp, người bán hứa rằng bạn có thể trả lại trước khi hoàn thành đơn đặt hàng (khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận), được hoàn lại tiền đầy đủ, và chi phí vận chuyển hàng trả lại sẽ được người bán thanh toán. Chi tiết về các phương thức thanh toán vận chuyển và lệ phí phải được sự đồng ý trước với người bán. Hoặc, bạn có thể chọn giữ sản phẩm và chấp thuận số tiền hoàn trả trực tiếp với người bán.

Xin lưu ý: Nếu người bán cung cấp dịch vụ "Bảo hộ lâu dài hơn" cho sản phẩm này, bạn có thể yêu cầu hoàn trả lên đến 15 ngày sau khi hoàn thành đơn đặt hàng.

Dịch vụ cho khách hàng

Giao hàng đúng giờ
Nếu bạn không nhận được hàng của bạn trong vòng 7 ngày, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền đầy đủ trước khi hoàn thành đơn đặt hàng (khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận).

Trả lại thêm
Bạn có thể trả lại bất kỳ sản phẩm nào, ngay cả những sản phẩm trong tình trạng hoàn hảo, bất cứ lúc nào trước khi hoàn thành đơn đặt hàng ((khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận) và được hoàn lại tiền đầy đủ. Chi phí vận chuyển trả hàng lại sẽ được bạn thanh toán. Hãy đảm bảo rằng sản phẩm chưa từng được sử dụng và đang ở nguyên trong bao bì.