Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm VS5528M

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm VS5528M

105,000 đ ~ 130,000 đ

 592 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5038M

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5038M

105,000 đ ~ 130,000 đ

 284 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5039M

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5039M

105,000 đ ~ 130,000 đ

 723 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5040M

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5040M

105,000 đ ~ 130,000 đ

 356 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5046M

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5046M

105,000 đ ~ 130,000 đ

 883 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5047M

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5047M

105,000 đ ~ 130,000 đ

 426 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước400x400mm VS4539

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước400x400mm VS4539

105,000 đ ~ 150,000 đ

 743 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước400x400mm VS4540

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước400x400mm VS4540

105,000 đ ~ 150,000 đ

 638 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước400x400mm VS4541

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước400x400mm VS4541

105,000 đ ~ 150,000 đ

 257 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5050M

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5050M

105,000 đ ~ 115,000 đ

 279 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5049M

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5049M

105,000 đ ~ 115,000 đ

 207 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5048M

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5048M

105,000 đ ~ 115,000 đ

 225 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3015

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3015

105,000 đ ~ 130,000 đ

 425 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm VS3511

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm VS3511

105,000 đ ~ 130,000 đ

 210 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3016

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3016

105,000 đ ~ 130,000 đ

 250 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3017

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3017

105,000 đ ~ 130,000 đ

 194 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3018

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3018

105,000 đ ~ 130,000 đ

 191 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3019

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3019

120,000 đ ~ 160,000 đ

 296 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm VS3514

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm VS3514

105,000 đ ~ 150,000 đ

 177 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm VS3515

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm VS3515

105,000 đ ~ 150,000 đ

 185 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MG05

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MG05

105,000 đ ~ 150,000 đ

 185 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MG06

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MG06

105,000 đ ~ 150,000 đ

 166 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MG10

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MG10

105,000 đ ~ 150,000 đ

 165 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MS4111

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MS4111

105,000 đ ~ 150,000 đ

 349 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MS4112

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MS4112

105,000 đ ~ 150,000 đ

 206 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm VS4507

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm VS4507

110,000 đ ~ 150,000 đ

 186 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm VS4509

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm VS4509

110,000 đ ~ 150,000 đ

 181 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MS4119

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MS4119

120,000 đ ~ 160,000 đ

 183 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MS4118

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MS4118

160,000 đ ~ 150,000 đ

 225 Lượt xem

Chính sách đổi trả lại hàng

Nếu sản phẩm bạn nhận được không giống mô tả hoặc chất lượng thấp, người bán hứa rằng bạn có thể trả lại trước khi hoàn thành đơn đặt hàng (khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận), được hoàn lại tiền đầy đủ, và chi phí vận chuyển hàng trả lại sẽ được người bán thanh toán. Chi tiết về các phương thức thanh toán vận chuyển và lệ phí phải được sự đồng ý trước với người bán. Hoặc, bạn có thể chọn giữ sản phẩm và chấp thuận số tiền hoàn trả trực tiếp với người bán.

Xin lưu ý: Nếu người bán cung cấp dịch vụ "Bảo hộ lâu dài hơn" cho sản phẩm này, bạn có thể yêu cầu hoàn trả lên đến 15 ngày sau khi hoàn thành đơn đặt hàng.

Dịch vụ cho khách hàng

Giao hàng đúng giờ
Nếu bạn không nhận được hàng của bạn trong vòng 7 ngày, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền đầy đủ trước khi hoàn thành đơn đặt hàng (khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận).

Trả lại thêm
Bạn có thể trả lại bất kỳ sản phẩm nào, ngay cả những sản phẩm trong tình trạng hoàn hảo, bất cứ lúc nào trước khi hoàn thành đơn đặt hàng ((khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận) và được hoàn lại tiền đầy đủ. Chi phí vận chuyển trả hàng lại sẽ được bạn thanh toán. Hãy đảm bảo rằng sản phẩm chưa từng được sử dụng và đang ở nguyên trong bao bì.