Gạch ốp tường Mikado kích thước 200x250mm MT04

Gạch ốp tường Mikado kích thước 200x250mm MT04

70,000 đ ~ 110,000 đ

 524 Lượt xem

Gạch lát sân vườn Mikado kích thước 400x400mm DG4502

Gạch lát sân vườn Mikado kích thước 400x400mm DG4502

135,000 đ ~ 155,000 đ

 718 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MS4127

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MS4127

105,000 đ ~ 150,000 đ

 476 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5039M

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5039M

105,000 đ ~ 130,000 đ

 993 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF28

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF28

85,000 đ ~ 120,000 đ

 564 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF06

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF06

110,000 đ ~ 125,000 đ

 471 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF16

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF16

85,000 đ ~ 120,000 đ

 491 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm VS3514

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm VS3514

105,000 đ ~ 150,000 đ

 395 Lượt xem

Gạch ốp trang trí Mikado kích thước 400x400mm DG4002

Gạch ốp trang trí Mikado kích thước 400x400mm DG4002

135,000 đ ~ 155,000 đ

 1907 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF13

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF13

85,000 đ ~ 120,000 đ

 476 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado 300X450mm DK3504

Gạch ốp tường Mikado 300X450mm DK3504

140,000 đ ~ 160,000 đ

 435 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5047M

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5047M

105,000 đ ~ 130,000 đ

 616 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25429

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25429

85,000 đ ~ 120,000 đ

 485 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm VS5528M

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm VS5528M

105,000 đ ~ 130,000 đ

 815 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25459

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25459

85,000 đ ~ 110,000 đ

 509 Lượt xem

Gạch ốp điểm đôi Mikado kích thước 250x400mm VD843

Gạch ốp điểm đôi Mikado kích thước 250x400mm VD843

8,000 đ ~ 15,000 đ

 570 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF15

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF15

85,000 đ ~ 120,000 đ

 490 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X03

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X03

85,000 đ ~ 120,000 đ

 453 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25472

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25472

110,000 đ ~ 125,000 đ

 545 Lượt xem

Chính sách đổi trả lại hàng

Nếu sản phẩm bạn nhận được không giống mô tả hoặc chất lượng thấp, người bán hứa rằng bạn có thể trả lại trước khi hoàn thành đơn đặt hàng (khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận), được hoàn lại tiền đầy đủ, và chi phí vận chuyển hàng trả lại sẽ được người bán thanh toán. Chi tiết về các phương thức thanh toán vận chuyển và lệ phí phải được sự đồng ý trước với người bán. Hoặc, bạn có thể chọn giữ sản phẩm và chấp thuận số tiền hoàn trả trực tiếp với người bán.

Xin lưu ý: Nếu người bán cung cấp dịch vụ "Bảo hộ lâu dài hơn" cho sản phẩm này, bạn có thể yêu cầu hoàn trả lên đến 15 ngày sau khi hoàn thành đơn đặt hàng.

Dịch vụ cho khách hàng

Giao hàng đúng giờ
Nếu bạn không nhận được hàng của bạn trong vòng 7 ngày, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền đầy đủ trước khi hoàn thành đơn đặt hàng (khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận).

Trả lại thêm
Bạn có thể trả lại bất kỳ sản phẩm nào, ngay cả những sản phẩm trong tình trạng hoàn hảo, bất cứ lúc nào trước khi hoàn thành đơn đặt hàng ((khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận) và được hoàn lại tiền đầy đủ. Chi phí vận chuyển trả hàng lại sẽ được bạn thanh toán. Hãy đảm bảo rằng sản phẩm chưa từng được sử dụng và đang ở nguyên trong bao bì.