Gạch ốp tường Mikado kích thước 200x250mm MT18H

Gạch ốp tường Mikado kích thước 200x250mm MT18H

70,000 đ ~ 110,000 đ

 586 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5058M

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5058M

115,000 đ ~ 125,000 đ

 576 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X22

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X22

110,000 đ ~ 120,000 đ

 719 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF15

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF15

85,000 đ ~ 120,000 đ

 597 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25467

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25467

110,000 đ ~ 130,000 đ

 608 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X20

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X20

110,000 đ ~ 120,000 đ

 656 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X45

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X45

110,000 đ ~ 125,000 đ

 591 Lượt xem

Gạch ốp điểm đôi Mikado kích thước 250x400mm VD847

Gạch ốp điểm đôi Mikado kích thước 250x400mm VD847

8,000 đ ~ 15,000 đ

 722 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm VS4554

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm VS4554

105,000 đ ~ 150,000 đ

 515 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm GM3412

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm GM3412

108,000 đ ~ 120,000 đ

 591 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5046M

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5046M

105,000 đ ~ 130,000 đ

 1221 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3015

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3015

105,000 đ ~ 130,000 đ

 726 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25472

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25472

110,000 đ ~ 125,000 đ

 693 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado 300x450cm MIKA4514

Gạch ốp tường Mikado 300x450cm MIKA4514

Liên hệ

 4002 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3016

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3016

105,000 đ ~ 130,000 đ

 644 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm GX3505

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm GX3505

108,000 đ ~ 125,000 đ

 517 Lượt xem

Gạch ốp điểm đôi Mikado kích thước 250x400mm VD891

Gạch ốp điểm đôi Mikado kích thước 250x400mm VD891

6,000 đ ~ 10,000 đ

 783 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25468

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25468

110,000 đ ~ 130,000 đ

 563 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado 300X450mm GX3514

Gạch ốp tường Mikado 300X450mm GX3514

108,000 đ ~ 125,000 đ

 800 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm DM4501

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm DM4501

120,000 đ ~ 160,000 đ

 638 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X14

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X14

85,000 đ ~ 120,000 đ

 606 Lượt xem

Gạch ốp điểm đôi Mikado kích thước 250x400mm VD848

Gạch ốp điểm đôi Mikado kích thước 250x400mm VD848

8,000 đ ~ 15,000 đ

 649 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MS4090

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MS4090

80,000 đ ~ 130,000 đ

 603 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF32

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF32

85,000 đ ~ 120,000 đ

 608 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm VS5528M

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm VS5528M

105,000 đ ~ 130,000 đ

 934 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 200x250mm MT08

Gạch ốp tường Mikado kích thước 200x250mm MT08

70,000 đ ~ 110,000 đ

 890 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF31

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF31

85,000 đ ~ 120,000 đ

 595 Lượt xem

Chính sách đổi trả lại hàng

Nếu sản phẩm bạn nhận được không giống mô tả hoặc chất lượng thấp, người bán hứa rằng bạn có thể trả lại trước khi hoàn thành đơn đặt hàng (khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận), được hoàn lại tiền đầy đủ, và chi phí vận chuyển hàng trả lại sẽ được người bán thanh toán. Chi tiết về các phương thức thanh toán vận chuyển và lệ phí phải được sự đồng ý trước với người bán. Hoặc, bạn có thể chọn giữ sản phẩm và chấp thuận số tiền hoàn trả trực tiếp với người bán.

Xin lưu ý: Nếu người bán cung cấp dịch vụ "Bảo hộ lâu dài hơn" cho sản phẩm này, bạn có thể yêu cầu hoàn trả lên đến 15 ngày sau khi hoàn thành đơn đặt hàng.

Dịch vụ cho khách hàng

Giao hàng đúng giờ
Nếu bạn không nhận được hàng của bạn trong vòng 7 ngày, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền đầy đủ trước khi hoàn thành đơn đặt hàng (khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận).

Trả lại thêm
Bạn có thể trả lại bất kỳ sản phẩm nào, ngay cả những sản phẩm trong tình trạng hoàn hảo, bất cứ lúc nào trước khi hoàn thành đơn đặt hàng ((khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận) và được hoàn lại tiền đầy đủ. Chi phí vận chuyển trả hàng lại sẽ được bạn thanh toán. Hãy đảm bảo rằng sản phẩm chưa từng được sử dụng và đang ở nguyên trong bao bì.