Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm GX3508

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm GX3508

108,000 đ ~ 120,000 đ

 218 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X29

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X29

110,000 đ ~ 120,000 đ

 219 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 200x250mm MT12

Gạch ốp tường Mikado kích thước 200x250mm MT12

70,000 đ ~ 110,000 đ

 332 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF10

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF10

85,000 đ ~ 120,000 đ

 243 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X600mm MT3612

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X600mm MT3612

160,000 đ ~ 180,000 đ

 256 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5058M

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm MS5058M

115,000 đ ~ 125,000 đ

 213 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3017

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3017

105,000 đ ~ 130,000 đ

 226 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm GX3504

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm GX3504

108,000 đ ~ 120,000 đ

 207 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X16

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X16

85,000 đ ~ 120,000 đ

 216 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm VS3515

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm VS3515

105,000 đ ~ 150,000 đ

 214 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 200x250mm MT01

Gạch ốp tường Mikado kích thước 200x250mm MT01

70,000 đ ~ 110,000 đ

 293 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3015

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3015

105,000 đ ~ 130,000 đ

 449 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25471-D

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25471-D

90,000 đ ~ 110,000 đ

 258 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X45

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X45

110,000 đ ~ 125,000 đ

 218 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm VS5528M

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 500x500mm VS5528M

105,000 đ ~ 130,000 đ

 622 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X600mm X6306

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X600mm X6306

160,000 đ ~ 180,000 đ

 223 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25467

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25467

110,000 đ ~ 130,000 đ

 243 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm DK3403

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm DK3403

140,000 đ ~ 160,000 đ

 236 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF34

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF34

85,000 đ ~ 120,000 đ

 229 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X600mm MT3602

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X600mm MT3602

160,000 đ ~ 180,000 đ

 271 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm DK3505

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm DK3505

140,000 đ ~ 160,000 đ

 208 Lượt xem

Gạch ốp điểm đơn Mikado kích thước 250x400mm VD883

Gạch ốp điểm đơn Mikado kích thước 250x400mm VD883

7,000 đ ~ 15,000 đ

 419 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm GX3509

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm GX3509

108,000 đ ~ 125,000 đ

 245 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF16

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF16

85,000 đ ~ 120,000 đ

 236 Lượt xem

Chính sách đổi trả lại hàng

Nếu sản phẩm bạn nhận được không giống mô tả hoặc chất lượng thấp, người bán hứa rằng bạn có thể trả lại trước khi hoàn thành đơn đặt hàng (khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận), được hoàn lại tiền đầy đủ, và chi phí vận chuyển hàng trả lại sẽ được người bán thanh toán. Chi tiết về các phương thức thanh toán vận chuyển và lệ phí phải được sự đồng ý trước với người bán. Hoặc, bạn có thể chọn giữ sản phẩm và chấp thuận số tiền hoàn trả trực tiếp với người bán.

Xin lưu ý: Nếu người bán cung cấp dịch vụ "Bảo hộ lâu dài hơn" cho sản phẩm này, bạn có thể yêu cầu hoàn trả lên đến 15 ngày sau khi hoàn thành đơn đặt hàng.

Dịch vụ cho khách hàng

Giao hàng đúng giờ
Nếu bạn không nhận được hàng của bạn trong vòng 7 ngày, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền đầy đủ trước khi hoàn thành đơn đặt hàng (khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận).

Trả lại thêm
Bạn có thể trả lại bất kỳ sản phẩm nào, ngay cả những sản phẩm trong tình trạng hoàn hảo, bất cứ lúc nào trước khi hoàn thành đơn đặt hàng ((khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận) và được hoàn lại tiền đầy đủ. Chi phí vận chuyển trả hàng lại sẽ được bạn thanh toán. Hãy đảm bảo rằng sản phẩm chưa từng được sử dụng và đang ở nguyên trong bao bì.