Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm DK3404

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm DK3404

140,000 đ ~ 150,000 đ

 400 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3018

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3018

105,000 đ ~ 130,000 đ

 344 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF22

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF22

85,000 đ ~ 120,000 đ

 391 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X600mm MT3603

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X600mm MT3603

160,000 đ ~ 180,000 đ

 349 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 200x250mm MT12

Gạch ốp tường Mikado kích thước 200x250mm MT12

70,000 đ ~ 110,000 đ

 479 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3016

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3016

105,000 đ ~ 130,000 đ

 412 Lượt xem

Gạch ốp điểm đôi Mikado kích thước 250x400mm VD848

Gạch ốp điểm đôi Mikado kích thước 250x400mm VD848

8,000 đ ~ 15,000 đ

 420 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X20

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X20

110,000 đ ~ 120,000 đ

 389 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X17

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X17

85,000 đ ~ 120,000 đ

 378 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X13

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm X13

85,000 đ ~ 120,000 đ

 355 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25471-D

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm MT25471-D

90,000 đ ~ 110,000 đ

 388 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado 250x400mm MT25441

Gạch ốp tường Mikado 250x400mm MT25441

85,000 đ ~ 95,000 đ

 306 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado 250x400mm X33

Gạch ốp tường Mikado 250x400mm X33

110,000 đ

 283 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm VN25401

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm VN25401

85,000 đ ~ 120,000 đ

 376 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 200x250mm MT18H

Gạch ốp tường Mikado kích thước 200x250mm MT18H

70,000 đ ~ 110,000 đ

 364 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm DK3505

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X450mm DK3505

140,000 đ ~ 160,000 đ

 337 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado 250x400mm VN25402

Gạch ốp tường Mikado 250x400mm VN25402

85,000 đ ~ 120,000 đ

 370 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF27

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF27

85,000 đ ~ 120,000 đ

 480 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3015

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3015

105,000 đ ~ 130,000 đ

 547 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3019

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 300x300mm SN3019

120,000 đ ~ 160,000 đ

 424 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MS4112

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm MS4112

105,000 đ ~ 150,000 đ

 321 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 200x250mm MT04

Gạch ốp tường Mikado kích thước 200x250mm MT04

70,000 đ ~ 110,000 đ

 396 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado 250x400mm MT25440

Gạch ốp tường Mikado 250x400mm MT25440

85,000 đ ~ 95,000 đ

 361 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X600mm X6307

Gạch ốp tường Mikado kích thước 300X600mm X6307

160,000 đ ~ 180,000 đ

 348 Lượt xem

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF16

Gạch ốp tường Mikado kích thước 250x400mm KF16

85,000 đ ~ 120,000 đ

 369 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm VS4544

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm VS4544

115,000 đ ~ 150,000 đ

 585 Lượt xem

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm VS4507

Gạch lát nền Ceramic Mikado kích thước 400x400mm VS4507

110,000 đ ~ 150,000 đ

 327 Lượt xem

Gạch ốp điểm đơn Mikado kích thước 250x400mm VD883

Gạch ốp điểm đơn Mikado kích thước 250x400mm VD883

7,000 đ ~ 15,000 đ

 559 Lượt xem

Chính sách đổi trả lại hàng

Nếu sản phẩm bạn nhận được không giống mô tả hoặc chất lượng thấp, người bán hứa rằng bạn có thể trả lại trước khi hoàn thành đơn đặt hàng (khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận), được hoàn lại tiền đầy đủ, và chi phí vận chuyển hàng trả lại sẽ được người bán thanh toán. Chi tiết về các phương thức thanh toán vận chuyển và lệ phí phải được sự đồng ý trước với người bán. Hoặc, bạn có thể chọn giữ sản phẩm và chấp thuận số tiền hoàn trả trực tiếp với người bán.

Xin lưu ý: Nếu người bán cung cấp dịch vụ "Bảo hộ lâu dài hơn" cho sản phẩm này, bạn có thể yêu cầu hoàn trả lên đến 15 ngày sau khi hoàn thành đơn đặt hàng.

Dịch vụ cho khách hàng

Giao hàng đúng giờ
Nếu bạn không nhận được hàng của bạn trong vòng 7 ngày, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền đầy đủ trước khi hoàn thành đơn đặt hàng (khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận).

Trả lại thêm
Bạn có thể trả lại bất kỳ sản phẩm nào, ngay cả những sản phẩm trong tình trạng hoàn hảo, bất cứ lúc nào trước khi hoàn thành đơn đặt hàng ((khi bạn nhấn 'Xác nhận đã nhận Đơn hàng' hoặc vượt quá khung thời gian xác nhận) và được hoàn lại tiền đầy đủ. Chi phí vận chuyển trả hàng lại sẽ được bạn thanh toán. Hãy đảm bảo rằng sản phẩm chưa từng được sử dụng và đang ở nguyên trong bao bì.